Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VZO601 Hayvan Yetiştiriciliği Temel Bilgileri 2 0 0 2 6
VZO602 Hayvan Barınakları ve Hijyen 2 2 0 3 6
VZO603 Hayvancılıkta Verim Kontrolleri 2 2 0 3 6
VZO604 Seleksiyon ve Birleştirme Metotları 2 0 0 2 6
VZO605 Veteriner Hekimlikte İstatistik Yöntemleri 2 1 0 3 6
VZO606 Temel Genetik 2 0 0 2 6
VZO607 Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi 2 2 0 3 6
VZO608 Sığır Besiciliği 2 2 0 3 6
VZO609 Koyun Yetiştiriciliği 2 2 0 3 6
VZO610 Keçi Yetiştiriciliği 2 2 0 3 6
VZO611 At Yetiştiriciliği 2 2 0 3 6
VZO612 Yumurta ve Damızlık Tavuk Yetiştirme 2 2 0 3 6
VZO613 Kuluçka Tekniği 1 1 0 2 6
VZO614 Etlik Piliç Yetiştirme 2 2 0 3 6
VZO615 Domuz Yetiştiriciliği 1 0 0 1 6
VZO616 Hayvan Refahı 2 0 0 2 6
VZO617 Sürü Sağlığı 2 0 0 2 6
VZO618 Hayvancılık Işletme Ekonomisi 1 0 0 1 6
VZO619 Alternatif Kanatlı Yetiştirme 1 1 0 2 6
VZO620 Köpek ve Kedi Yetiştiriciliği 1 1 0 2 6
VZO621 Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği 1 1 0 2 6
VZO622 Hayvan Davranışları 1 1 0 2 6
VZO624 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VZO601 Hayvan Yetiştiriciliği Temel Bilgileri 2 0 0 2 6
VZO602 Hayvan Barınakları ve Hijyen 2 2 0 3 6
VZO603 Hayvancılıkta Verim Kontrolleri 2 2 0 3 6
VZO604 Seleksiyon ve Birleştirme Metotları 2 0 0 2 6
VZO605 Veteriner Hekimlikte İstatistik Yöntemleri 2 1 0 3 6
VZO606 Temel Genetik 2 0 0 2 6
VZO607 Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi 2 2 0 3 6
VZO608 Sığır Besiciliği 2 2 0 3 6
VZO609 Koyun Yetiştiriciliği 2 2 0 3 6
VZO610 Keçi Yetiştiriciliği 2 2 0 3 6
VZO611 At Yetiştiriciliği 2 2 0 3 6
VZO612 Yumurta ve Damızlık Tavuk Yetiştirme 2 2 0 3 6
VZO613 Kuluçka Tekniği 1 1 0 2 6
VZO614 Etlik Piliç Yetiştirme 2 2 0 3 6
VZO615 Domuz Yetiştiriciliği 1 0 0 1 6
VZO616 Hayvan Refahı 2 0 0 2 6
VZO617 Sürü Sağlığı 2 0 0 2 6
VZO618 Hayvancılık Işletme Ekonomisi 1 0 0 1 6
VZO619 Alternatif Kanatlı Yetiştirme 1 1 0 2 6
VZO620 Köpek ve Kedi Yetiştiriciliği 1 1 0 2 6
VZO621 Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği 1 1 0 2 6
VZO622 Hayvan Davranışları 1 1 0 2 6
VZO624 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6