Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77527 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77528 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77529 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 77530 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 77531 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 77532 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 77536 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 77533 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 77534 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77535 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM601 Hemşirelik Esasları I 3 2 0 4 12
HEM602 Hemşirelik Esasları II 3 2 0 4 12
HEM603 Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler  3 0 0 3 6
HEM604 Fizyopatoloji ve Hemşirelik Yaklaşımları 3 0 0 3 6
HEM605 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –I   4 4 0 6 6
HEM606 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –II 4 4 0 6 6
HEM607 Ameliyathane Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM608 Acil Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM610 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM611 Onkoloji Hemşireliği   2 0 0 2 6
HEM612 İç Hastalıkları Hemşireliği I 3 2 0 4 12
HEM613 İç Hastalıkları Hemşireliği II 3 2 0 4 12
HEM614 Hematoloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM615 Kronik Hastalıklarda Yönetim 2 0 0 2 6
HEM616 Kardiyaloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM622 Çocuk Sağlığı Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM623 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM624 Pediatrik Fizyopatoloji  3 0 0 3 6
HEM625 Büyüme ve Gelişme   3 0 0 3 6
HEM626 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  4 4 0 6 6
HEM627 Ergen Sağlığı  2 0 0 2 6
HEM628 YenidoğanSağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM629 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  2 0 0 2 6
HEM630 Psikiyatri Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM631 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
HEM632 Sağlık Turizmi 2 0 0 2 6
HEM633 Sağlığın Sosyal Belirleyicileri 2 0 0 2 6
HEM634 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 2 0 0 2 6
HEM635 Diyabet Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM636 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 3 0 0 3 6
HEM637 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM638 Çocuk İhmali ve İstismarı 2 0 0 2 6
HEM639 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM640 Psikoterapi 2 0 0 2 6
HEM641 Psikoonkoloji 2 0 0 2 6
HEM642 Bakım Etiği 2 0 0 2 6
HEM643 Bağımlı Hasta Bakımı 2 0 0 2 6
HEM644 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım 2 0 0 2 6
HEM645 Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri 2 0 0 2 6
HEM646 Palyatif Bakım 2 0 0 2 6
HEM647 Semptom Yönetimi 2 0 0 2 6
HEM648 Kanıta Dayalı Hemşirelik 2 0 0 2 6
HEM649 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 6
HEM650 Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi 2 2 0 3 6
HEM651 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 2 2 0 3 6
HEM652 Hemşirelik Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2 6
HEM653 Hemşirelik Hizmetlerinde Örgütsel Davranış 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM601 Hemşirelik Esasları I 3 2 0 4 12
HEM602 Hemşirelik Esasları II 3 2 0 4 12
HEM603 Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler  3 0 0 3 6
HEM604 Fizyopatoloji ve Hemşirelik Yaklaşımları 3 0 0 3 6
HEM605 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –I   4 4 0 6 6
HEM606 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –II 4 4 0 6 6
HEM607 Ameliyathane Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM608 Acil Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM609 Transplantasyon  Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM610 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM611 Onkoloji Hemşireliği   2 0 0 2 6
HEM612 İç Hastalıkları Hemşireliği I 3 2 0 4 12
HEM613 İç Hastalıkları Hemşireliği II 3 2 0 4 12
HEM614 Hematoloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM615 Kronik Hastalıklarda Yönetim 2 0 0 2 6
HEM616 Kardiyaloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM622 Çocuk Sağlığı Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM623 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM624 Pediatrik Fizyopatoloji  3 0 0 3 6
HEM625 Büyüme ve Gelişme   3 0 0 3 6
HEM626 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  4 4 0 6 6
HEM627 Ergen Sağlığı  2 0 0 2 6
HEM628 YenidoğanSağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM629 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  2 0 0 2 6
HEM630 Psikiyatri Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM631 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
HEM632 Sağlık Turizmi 2 0 0 2 6
HEM633 Sağlığın Sosyal Belirleyicileri 2 0 0 2 6
HEM634 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 2 0 0 2 6
HEM635 Diyabet Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM636 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 3 0 0 3 6
HEM637 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM638 Çocuk İhmali ve İstismarı 2 0 0 2 6
HEM639 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM640 Psikoterapi 2 0 0 2 6
HEM641 Psikoonkoloji 2 0 0 2 6
HEM642 Bakım Etiği 2 0 0 2 6
HEM643 Bağımlı Hasta Bakımı 2 0 0 2 6
HEM644 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım 2 0 0 2 6
HEM645 Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri 2 0 0 2 6
HEM646 Palyatif Bakım 2 0 0 2 6
HEM647 Semptom Yönetimi 2 0 0 2 6
HEM648 Kanıta Dayalı Hemşirelik 2 0 0 2 6
HEM649 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 6
HEM650 Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi 2 2 0 3 6
HEM651 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 2 2 0 3 6
HEM652 Hemşirelik Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2 6
HEM653 Hemşirelik Hizmetlerinde Örgütsel Davranış 2 0 0 2 6