Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76673 Hemşirelik ve sağlık bakım bilgi bütününe katkıda bulunmak üzere hemşirelik kuram, kavram, ilke ve yöntemlerini irdeleyebilme
2 76674 Araştırmalardan elde edilen profesyonel yayın ve sunumlar yoluyla hemşirelik bilimi ve sağlık bakımına katkıda bulunmak
3 76675 Bilimsel araştırma, uygulama ve değerlendirme yöntemlerini kullanarak araştırmalar yapabilme
4 76676 Araştırmanın tasarımı, yürütülmesi ve yayınlanması süreçlerinde bilimsel bütünlükle ilgili taahhüdü yansıtabilme
5 76677 Araştırmalarda kültürel duyarlı/etkili sağlık sonuçlarına katkıda bulunmak üzere diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme
6 76678 Araştırma ve uygulamada liderlik rollerini üstlenebilme
7 76679 Var olan bilgilerin eleştirel değerlendirmesini yaparak yeni fikirler oluşturabilme
8 76680 Hemşirelik disiplininin gelişen doğasını anlayabilme
9 76681 Bilim felsefesi ve tarihini takdir edebilme
10 76682 Araştırma ve uygulamada profesyonel ve araştırma etiğine uygun davranabilme
11 76683 Araştırma sonuçlarından yola çıkarak hemşirelik mesleği, politikası ve uygulamasını geliştirmek üzere harekete geçebilme
12 76684 Keşif, uygulama ve entegrasyon yoluyla gelecek hemşirelerin formal ve informal eğitimine katkıda bulunma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 3 2 0 4 12
HEM702 İleri Hemşirelik Esasları II 3 2 0 4 12
HEM704 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri I  3 0 0 3 6
HEM708 Niteliksel Araştırma Yöntemleri  3 0 0 3 6
HEM711 Ürojinekoloji 3 2 0 4 12
HEM713 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği I 3 2 0 4 12
HEM714 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği II 3 2 0 4 12
HEM715 Gastroenteroloji Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM716 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM717 Nefroloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM718 Nöroloji Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM719 Onkoloji Hemşireliği I 2 0 0 2 6
HEM720 Rehabilitasyon Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM721 Romatoloji Hemşireliği   2 0 0 2 6
HEM722 Solunum Sistemi Hastalıkları Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM723 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – I 3 4 0 5 6
HEM724 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – II 3 4 0 5 6
HEM725 Ameliyathane Hemşireliği  3 0 0 3 6
HEM726 Acil Hemşireliği   3 0 0 3 6
HEM727 Transplantasyon Hemşireliği  3 0 0 3 6
HEM728 Onkoloji Hemşireliği - II 3 0 0 3 6
HEM729 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  3 0 0 3 6
HEM730 Çocuk Sağlığnda Yenilikler I 3 2 0 4 12
HEM731 Çocuk Sağlığnda Yenilikler II 3 2 0 4 12
HEM732 Çocukluk Dönemi Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği I 3 2 0 4 12
HEM733 Çocukluk Dönemi Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği II 3 2 0 4 12
HEM734 Çocuk Onkoloji Hemşireliği Dersi  2 2 0 3 6
HEM735 Çocuk Cerrahisi Hemşireliği  2 2 0 3 6
HEM736 Çocukta Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği  2 2 0 3 6
HEM737 Ergen Sağlığı  2 2 0 3 6
HEM738 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği   4 4 0 6 6
HEM739 Psikolojı ve Kuramları  2 2 0 3 6
HEM740 Temel Psikoterapi Teknıklerı  2 2 0 3 6
HEM741 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
HEM742 Bilimsel Yazı Yazma, Proje Hazırlama Ve Yayımlama 2 0 0 2 6
HEM743 Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri ve Hemşirelik 2 0 0 2 6
HEM744 Evde Bakım Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM746 Risk Yaklaşımı ile Geriatri Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM747 Özel Gruplarda Halk Sağlığı Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM748 Risk Yaklaşımı ile Aile Sağlığı Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM749 Kültürlerarası Bakım Yönetimi 2 0 0 2 6
HEM750 Proje Süreç Yönetimi I 2 0 0 2 6
HEM751 Proje Süreç Yönetimi II 2 0 0 2 6
HEM752 Sağlığı Geliştirme 2 0 0 2 6
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM754 Sağlık Politikaları 2 0 0 2 6
HEM755 Psikiyatri Hemşireliği 3 0 0 3 6
HEM756 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 3 0 0 3 6
HEM757 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM758 Çocuk İhmali ve İstismarı 2 0 0 2 6
HEM760 Psikoterapi 2 0 0 2 6
HEM761 Psikoonkoloji 2 0 0 2 6
HEM762 Semptom Yönetimi 2 0 0 2 6
HEM763 Kanıta Dayalı Hemşirelik 2 0 0 2 6
HEM764 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM610 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  2 0 0 2 0
HEM701 İleri Hemşirelik Esasları I 3 2 0 4 12
HEM702 İleri Hemşirelik Esasları II 3 2 0 4 12
HEM704 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri I  3 0 0 3 6
HEM705 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri II  2 2 0 3 6
HEM708 Niteliksel Araştırma Yöntemleri  3 0 0 3 6
HEM709 Sağlık Bakım Etiği  2 0 0 2 6
HEM711 Ürojinekoloji 3 2 0 4 12
HEM713 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği I 3 2 0 4 12
HEM714 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği II 3 2 0 4 12
HEM715 Gastroenteroloji Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM716 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM717 Nefroloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM718 Nöroloji Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM719 Onkoloji Hemşireliği I 2 0 0 2 6
HEM720 Rehabilitasyon Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM721 Romatoloji Hemşireliği   2 0 0 2 6
HEM722 Solunum Sistemi Hastalıkları Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM723 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – I 3 4 0 5 6
HEM724 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – II 3 4 0 5 6
HEM725 Ameliyathane Hemşireliği  3 0 0 3 6
HEM726 Acil Hemşireliği   3 0 0 3 6
HEM727 Transplantasyon Hemşireliği  3 0 0 3 6
HEM728 Onkoloji Hemşireliği - II 3 0 0 3 6
HEM729 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  3 0 0 3 6
HEM730 Çocuk Sağlığnda Yenilikler I 3 2 0 4 12
HEM731 Çocuk Sağlığnda Yenilikler II 3 2 0 4 12
HEM732 Çocukluk Dönemi Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği I 3 2 0 4 12
HEM733 Çocukluk Dönemi Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği II 3 2 0 4 12
HEM734 Çocuk Onkoloji Hemşireliği Dersi  2 2 0 3 6
HEM735 Çocuk Cerrahisi Hemşireliği  2 2 0 3 6
HEM736 Çocukta Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği  2 2 0 3 6
HEM737 Ergen Sağlığı  2 2 0 3 6
HEM738 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği   4 4 0 6 6
HEM739 Psikolojı ve Kuramları  2 2 0 3 6
HEM740 Temel Psikoterapi Teknıklerı  2 2 0 3 6
HEM741 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
HEM742 Bilimsel Yazı Yazma, Proje Hazırlama Ve Yayımlama 2 0 0 2 6
HEM743 Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri ve Hemşirelik 2 0 0 2 6
HEM744 Evde Bakım Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM745 Risk Yaklaşımı ile Halk Sağlığı Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM746 Risk Yaklaşımı ile Geriatri Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM747 Özel Gruplarda Halk Sağlığı Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM748 Risk Yaklaşımı ile Aile Sağlığı Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM749 Kültürlerarası Bakım Yönetimi 2 0 0 2 6
HEM750 Proje Süreç Yönetimi I 2 0 0 2 6
HEM751 Proje Süreç Yönetimi II 2 0 0 2 6
HEM752 Sağlığı Geliştirme 2 0 0 2 6
HEM753 Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM754 Sağlık Politikaları 2 0 0 2 6
HEM755 Psikiyatri Hemşireliği 3 0 0 3 6
HEM756 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 3 0 0 3 6
HEM757 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM758 Çocuk İhmali ve İstismarı 2 0 0 2 6
HEM759 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM760 Psikoterapi 2 0 0 2 6
HEM761 Psikoonkoloji 2 0 0 2 6
HEM762 Semptom Yönetimi 2 0 0 2 6
HEM763 Kanıta Dayalı Hemşirelik 2 0 0 2 6
HEM764 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 0 2 6