Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VİÇ601 Hayvanlarda Klinik Muayene Yöntemleri 2 2 0 3 6
VİÇ602 İç Hastalıklarında Genel Tedavi İlkeleri 3 0 0 3 6
VİÇ603 İç Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri 2 2 0 3 6
VİÇ604 Kedi ve Köpeklerde Kardiovasküler Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ605 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ606 Ruminantlarda Ön Mideler ve Abomasum Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ607 Evcil Hayvanlarda Solunum Sindirim Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ608 Evcil Hayvanlarda Sinir Sistemi Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ609 Kedi ve Köpeklerde Deri Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ610 Kedi ve Köpeklerde Endokrin Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ611 Evcil Hayvanlarda Hemapoetik Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ612 Kedi ve Köpeklerde Davranış Bozuklukları ve Tedavisi 3 0 0 3 6
VİÇ613 Evcil hayvanlarda Koruyucu Amaçlı Aşı Uygulamaları 3 0 0 3 6
VİÇ614 Evcil Hayvanlarda Toksikasyonlar ve Genel Sağaltım Prensipleri 3 0 0 3 6
VİÇ615 Köpek ve Kedilerde Acil Sağaltım ve Yoğun Bakım 3 0 0 3 6
VİÇ616 Çiftlik Hayvanlarında Metabolik ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ617 Domuz İç Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ618 Kafes Kuşu ve Egzotik Hayvanları Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ619 Hayvanlarda Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi 3 0 0 3 6
VİÇ620 Köpek ve Kedilerde Otoimmun Hastalıklar 3 0 0 3 6
VİÇ621 Klinik Hematoloji ve Biyokimya 3 0 0 3 6
VİÇ622 Ruminant İşletmelerinde Sürü sağlığı ve Koruyucu Hekimlik 3 0 0 3 6
VİÇ623 Ruminantlarda Enfeksiyöz Hastalıklar 3 0 0 3 6
VİÇ624 Evcil Hayvanlarda Üriner Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ625 Evcil Hayvanlarda Neonatal Hastalıklar 2 2 0 3 6
VİÇ626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VİÇ601 Hayvanlarda Klinik Muayene Yöntemleri 2 2 0 3 6
VİÇ602 İç Hastalıklarında Genel Tedavi İlkeleri 3 0 0 3 6
VİÇ603 İç Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri 2 2 0 3 6
VİÇ604 Kedi ve Köpeklerde Kardiovasküler Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ605 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ606 Ruminantlarda Ön Mideler ve Abomasum Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ607 Evcil Hayvanlarda Solunum Sindirim Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ608 Evcil Hayvanlarda Sinir Sistemi Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ609 Kedi ve Köpeklerde Deri Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ610 Kedi ve Köpeklerde Endokrin Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ611 Evcil Hayvanlarda Hemapoetik Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ612 Kedi ve Köpeklerde Davranış Bozuklukları ve Tedavisi 3 0 0 3 6
VİÇ613 Evcil hayvanlarda Koruyucu Amaçlı Aşı Uygulamaları 3 0 0 3 6
VİÇ614 Evcil Hayvanlarda Toksikasyonlar ve Genel Sağaltım Prensipleri 3 0 0 3 6
VİÇ615 Köpek ve Kedilerde Acil Sağaltım ve Yoğun Bakım 3 0 0 3 6
VİÇ616 Çiftlik Hayvanlarında Metabolik ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ617 Domuz İç Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ618 Kafes Kuşu ve Egzotik Hayvanları Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ619 Hayvanlarda Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi 3 0 0 3 6
VİÇ620 Köpek ve Kedilerde Otoimmun Hastalıklar 3 0 0 3 6
VİÇ621 Klinik Hematoloji ve Biyokimya 3 0 0 3 6
VİÇ622 Ruminant İşletmelerinde Sürü sağlığı ve Koruyucu Hekimlik 3 0 0 3 6
VİÇ623 Ruminantlarda Enfeksiyöz Hastalıklar 3 0 0 3 6
VİÇ624 Evcil Hayvanlarda Üriner Sistem Hastalıkları 3 0 0 3 6
VİÇ625 Evcil Hayvanlarda Neonatal Hastalıklar 2 2 0 3 6
VİÇ626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6