Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESEMDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT701 İleri Mikroiktisadi Analiz I Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT702 Faktör Piyasaları Analizi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İKT703 Genel Denge ve Refah Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT704 İleri Makroiktisadi Analiz I Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT705 İleri Makroiktisadi Analiz II Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT706 İleri Ekonometrik Analiz I Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT707 İleri Ekonometrik Analiz II Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT708 Uluslararası İktisadi Analiz Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT709 Döviz ve Para Piyasaları Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT710 İleri Büyüme Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT711 Küreselleşme ve İktisadi Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT712 Karşılaştırmalı Politik İktisat Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT713 İleri Dünya Ekonomisi Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT714 Ekonomi ve Kadın İstihdamı Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT715 Enerji Ekonomisinde İleri Konular Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT716 Sağlık Ekonomisinde İleri Konular Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT717 İleri Oyun Teorisi Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT718 İleri Kalkınma İktisadi Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT719 Küresel Ekonomide Güncel Gelişmeler Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT720 Küresel Politik İktisat Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT701 İleri Mikroiktisadi Analiz I Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT702 Faktör Piyasaları Analizi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
İKT703 Genel Denge ve Refah Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT704 İleri Makroiktisadi Analiz I Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT705 İleri Makroiktisadi Analiz II Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT706 İleri Ekonometrik Analiz I Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT707 İleri Ekonometrik Analiz II Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT708 Uluslararası İktisadi Analiz Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT709 Döviz ve Para Piyasaları Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT710 İleri Büyüme Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT711 Küreselleşme ve İktisadi Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT712 Karşılaştırmalı Politik İktisat Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT713 İleri Dünya Ekonomisi Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT714 Ekonomi ve Kadın İstihdamı Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT715 Enerji Ekonomisinde İleri Konular Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT716 Sağlık Ekonomisinde İleri Konular Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT717 İleri Oyun Teorisi Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT718 İleri Kalkınma İktisadi Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT719 Küresel Ekonomide Güncel Gelişmeler Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT720 Küresel Politik İktisat Zorunlu 3 0 0 3 0