Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de yerleştiği Kurupelit kampüsünde bulunmaktadır. Anabilim dalımız 201 yılında kurulmuş olup; 2 profesör, 1 doçent, 6 yardımcı doçent ile lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Hemşirelik Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik Bölümü mezunu olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Hemşirelik Tezsiz Yüksek Lisans programına yatay geçişle gelen öğrencilerin bazı derslerden muaf olabilme hakları bulunmamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Hemşirelik Anabilim Dalının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden üç sömestr içinde en az 30 kredilik (60-90 ECTS) dersi alıp başarılı olmak, alanıyla ilgili hazırladığı dönem projesi hazırlayarak başarılı olmak.

Program Profili

Tezsiz Yüksek Lisans programı adayın hemşirelik alanında bireyin donanımlı olarak yetişmesini sağlar. Program; hemşireliği ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri içerir. Program, hem teorik dersleri hem de klinik uygulama çalışmalarını içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar uzman hemşire olarak birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında, eğitici olarak hemşirelik ve ebelik eğitimi veren lisans programlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar tezli yüksek lisans programlarından mezun olmadıkları halde bir üst programa geçemezler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19

Bölüm Olanakları

Bölümde Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm olanakları kullanılabilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77620 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77547 Bu programdan mezun olan hemşire, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77549 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
4 77548 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
5 77551 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 77553 Alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir
7 77550 Sağlık ve hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
8 77555 Hemşire, bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
9 77554 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77552 Bireyin sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPRJ Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM501 Hemşirelik Esasları I 3 2 0 4 6
HEM502 Hemşirelik Esasları II 3 2 0 4 6
HEM503 Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler 3 0 0 3 6
HEM504 Fizyopatoloji  3 0 0 3 6
HEM505 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – I   4 4 0 6 6
HEM506 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – II  4 4 0 6 6
HEM507 Ameliyathane Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM508 Acil Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM509 Transplantasyon  Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM510 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM511 Onkoloji Hemşireliği   2 0 0 2 6
HEM512 İç Hastalıkları Hemşireliği I 3 2 0 4 6
HEM513 İç Hastalıkları Hemşireliği II 3 2 0 4 6
HEM514 Hematoloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM515 Kronik Hastalıklarda Yönetim 2 0 0 2 6
HEM516 Kardiyaloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM522 Çocuk Sağlığı Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM523 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM524 Pediatrik Fizyopatoloji   3 0 0 3 6
HEM525 Büyüme ve Gelişme   3 0 0 3 6
HEM526 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  4 4 0 6 6
HEM527 Ergen Sağlığı  2 0 0 2 6
HEM528 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM529 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  2 0 0 2 6
HEM530 Psikiyatri Hemşireliği 3 2 0 4 6
HEM531 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
HEM532 Halk Sağlığı Hemşireliği I 3 2 0 4 6
HEM533 Halk Sağlığı Hemşireliği II 3 2 0 4 6
HEM534 Geriatri Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM535 Aile Sağlığı Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM536 Okul Sağlığı Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM537 Hemşirelikte Epidemiyoloji 2 0 0 2 6
HEM538 Sağlık Sosyolojisi 2 0 0 2 6
HEM539 Sosyal Antropoloji 2 0 0 2 6
HEM540 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 2 0 0 2 6
HEM541 Diyabet Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM542 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 3 0 0 3 6
HEM543 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM544 Çocuk İhmali ve İstismarı 2 0 0 2 6
HEM545 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM546 Psikoterapi 2 0 0 2 6
HEM547 Psikoonkoloji 2 0 0 2 6
HEM548 Bakım Etiği 2 0 0 2 6
HEM549 Bağımlı Hasta Bakımı 2 0 0 2 6
HEM550 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım 2 0 0 2 6
HEM551 Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri 2 0 0 2 6
HEM552 Palyatif Bakım 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM501 Hemşirelik Esasları I 3 2 0 4 6
HEM502 Hemşirelik Esasları II 3 2 0 4 6
HEM503 Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler 3 0 0 3 0
HEM504 Fizyopatoloji  3 0 0 3 6
HEM505 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – I   4 4 0 6 6
HEM506 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – II  4 4 0 6 6
HEM507 Ameliyathane Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM508 Acil Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM509 Transplantasyon  Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM510 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM511 Onkoloji Hemşireliği   2 0 0 2 6
HEM512 İç Hastalıkları Hemşireliği I 3 2 0 4 6
HEM513 İç Hastalıkları Hemşireliği II 3 2 0 4 6
HEM514 Hematoloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM515 Kronik Hastalıklarda Yönetim 2 0 0 2 6
HEM516 Kardiyaloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM522 Çocuk Sağlığı Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM523 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği 3 2 0 4 12
HEM524 Pediatrik Fizyopatoloji   3 0 0 3 6
HEM525 Büyüme ve Gelişme   3 0 0 3 6
HEM526 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  4 4 0 6 6
HEM527 Ergen Sağlığı  2 0 0 2 6
HEM528 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2 0 0 2 6
HEM529 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  2 0 0 2 6
HEM530 Psikiyatri Hemşireliği 3 2 0 4 6
HEM531 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
HEM532 Halk Sağlığı Hemşireliği I 3 2 0 4 6
HEM533 Halk Sağlığı Hemşireliği II 3 2 0 4 6
HEM534 Geriatri Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM535 Aile Sağlığı Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM536 Okul Sağlığı Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM537 Hemşirelikte Epidemiyoloji 2 0 0 2 6
HEM538 Sağlık Sosyolojisi 2 0 0 2 6
HEM539 Sosyal Antropoloji 2 0 0 2 6
HEM540 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 2 0 0 2 6
HEM541 Diyabet Hemşireliği 2 0 0 2 6
HEM542 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 3 0 0 3 6
HEM543 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM544 Çocuk İhmali ve İstismarı 2 0 0 2 6
HEM545 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 2 2 0 3 6
HEM546 Psikoterapi 2 0 0 2 6
HEM547 Psikoonkoloji 2 0 0 2 6
HEM548 Bakım Etiği 2 0 0 2 6
HEM549 Bağımlı Hasta Bakımı 2 0 0 2 6
HEM550 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım 2 0 0 2 6
HEM551 Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri 2 0 0 2 6
HEM552 Palyatif Bakım 2 0 0 2 6