Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün de yerleştiği Kurupelit kampüsünde bulunmaktadır. Anabilim dalımız 201 yılında kurulmuş olup; 2 profesör, 1 doçent, 6 yardımcı doçent ile lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Hemşirelik Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik Bölümü mezunu olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Hemşirelik Tezsiz Yüksek Lisans programına yatay geçişle gelen öğrencilerin bazı derslerden muaf olabilme hakları bulunmamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Hemşirelik Anabilim Dalının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden üç sömestr içinde en az 30 kredilik (60-90 ECTS) dersi alıp başarılı olmak, alanıyla ilgili hazırladığı dönem projesi hazırlayarak başarılı olmak.

Program Profili

Tezsiz Yüksek Lisans programı adayın hemşirelik alanında bireyin donanımlı olarak yetişmesini sağlar. Program; hemşireliği ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri içerir. Program, hem teorik dersleri hem de klinik uygulama çalışmalarını içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar uzman hemşire olarak birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında, eğitici olarak hemşirelik ve ebelik eğitimi veren lisans programlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar tezli yüksek lisans programlarından mezun olmadıkları halde bir üst programa geçemezler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19

Bölüm Olanakları

Bölümde Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm olanakları kullanılabilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69905 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69832 Bu programdan mezun olan hemşire, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69834 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
4 69833 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
5 69836 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 69838 Alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir
7 69835 Sağlık ve hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
8 69840 Hemşire, bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
9 69839 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69837 Bireyin sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPRJ Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HEM501 Hemşirelik Esasları I Zorunlu 3 2 0 4 6
HEM502 Hemşirelik Esasları II Zorunlu 3 2 0 4 6
HEM503 Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM504 Fizyopatoloji  Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM505 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – I   Zorunlu 4 4 0 6 0
HEM506 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – II  Zorunlu 4 4 0 6 0
HEM507 Ameliyathane Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM508 Acil Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM509 Transplantasyon  Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM510 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM511 Onkoloji Hemşireliği   Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM512 İç Hastalıkları Hemşireliği I Zorunlu 3 2 0 4 6
HEM513 İç Hastalıkları Hemşireliği II Zorunlu 3 2 0 4 6
HEM514 Hematoloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM515 Kronik Hastalıklarda Yönetim Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM516 Kardiyaloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM522 Çocuk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM523 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM524 Pediatrik Fizyopatoloji   Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM525 Büyüme ve Gelişme   Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM526 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  Zorunlu 4 4 0 6 0
HEM527 Ergen Sağlığı  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM528 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM529 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM530 Psikiyatri Hemşireliği Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM531 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM532 Halk Sağlığı Hemşireliği I Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM533 Halk Sağlığı Hemşireliği II Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM534 Geriatri Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM535 Aile Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM536 Okul Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM537 Hemşirelikte Epidemiyoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM538 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM539 Sosyal Antropoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM540 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM541 Diyabet Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM542 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM543 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 2 2 0 3 0
HEM544 Çocuk İhmali ve İstismarı Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM545 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Zorunlu 2 2 0 3 0
HEM546 Psikoterapi Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM547 Psikoonkoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM548 Bakım Etiği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM549 Bağımlı Hasta Bakımı Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM550 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM551 Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM552 Palyatif Bakım Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HEM501 Hemşirelik Esasları I Zorunlu 3 2 0 4 6
HEM502 Hemşirelik Esasları II Zorunlu 3 2 0 4 6
HEM503 Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM504 Fizyopatoloji  Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM505 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – I   Zorunlu 4 4 0 6 0
HEM506 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – II  Zorunlu 4 4 0 6 0
HEM507 Ameliyathane Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM508 Acil Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM509 Transplantasyon  Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM510 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM511 Onkoloji Hemşireliği   Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM512 İç Hastalıkları Hemşireliği I Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM513 İç Hastalıkları Hemşireliği II Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM514 Hematoloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM515 Kronik Hastalıklarda Yönetim Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM516 Kardiyaloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM522 Çocuk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM523 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM524 Pediatrik Fizyopatoloji   Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM525 Büyüme ve Gelişme   Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM526 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  Zorunlu 4 4 0 6 0
HEM527 Ergen Sağlığı  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM528 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM529 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM530 Psikiyatri Hemşireliği Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM531 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM532 Halk Sağlığı Hemşireliği I Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM533 Halk Sağlığı Hemşireliği II Zorunlu 3 2 0 4 0
HEM534 Geriatri Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM535 Aile Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM536 Okul Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM537 Hemşirelikte Epidemiyoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM538 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM539 Sosyal Antropoloji Zorunlu 2 0 0 2 6
HEM540 Sağlık Hizmetlerinde İletişim Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM541 Diyabet Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM542 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 0
HEM543 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 2 2 0 3 0
HEM544 Çocuk İhmali ve İstismarı Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM545 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Zorunlu 2 2 0 3 0
HEM546 Psikoterapi Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM547 Psikoonkoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM548 Bakım Etiği Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM549 Bağımlı Hasta Bakımı Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM550 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM551 Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
HEM552 Palyatif Bakım Zorunlu 2 0 0 2 0