Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AKT601 Kültür ve Turizm (K&T): içerik ve ilişkiler Zorunlu 3 1 0 4 0
AKT602 Kültür ve Turizm Yayılımında Eğitim ve Dil Engelleri Zorunlu 3 1 0 4 0
AKT603 Kültür ve Turizm: Coğrafya ve Turistik Akdeniz Bölgeleri Zorunlu 3 1 0 4 0
AKT604 Kültür ve Turizm: Miras ve Doğa Zorunlu 3 1 0 4 0
AKT605 Turizm Teşvikleri Zorunlu 3 1 0 4 0
AKT606 Kültür ve İnanç Turizmi Zorunlu 3 1 0 4 0
AKT607 Avrupa Hukuku ve Kültür ve Turizm Politikası Zorunlu 3 1 0 4 0
AKT608 Kültür ve Turizm Ekonomisi Zorunlu 3 1 0 4 0
AKT609 Akdeniz’de Kültür ve Turizm Politikası: Türkiye Örneğinde içerikler ve Deneyim Zorunlu 3 1 0 4 0
AKT610 Akdeniz’de Kültür ve Turizm Politikası: İtalya Örneğinde İçerikler ve Deneyim Zorunlu 3 1 0 4 0
AKT611 Kültür, Kitle Turizmi ve Kültür ve Turizm Akdeniz Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Zorunlu 3 1 0 4 0
AKT612 Kültür, Kitle Turizmi ve Kültür ve Turizm Akdeniz Kaynaklarının Korunması Zorunlu 3 1 0 4 0
AKT613 Kültüre Ayrılan Fon: Seçilmiş Ülke Örneği Zorunlu 3 1 0 4 0
AKT614 Kültür ve Turizm Konulu Akdenizavrupası Işbirliği programları. Ufuk 2020 Zorunlu 3 1 0 4 0
AKT615 Ufuk 2020 Çerçevesinde Bir Kültür ve Turizm Projesinin Nasıl Hazırlanacağı Zorunlu 3 1 0 4 0
AKT616 Kültür ve Turizm Sektöründe Bir Işletmenin Nasıl Tasarlanacağı Zorunlu 3 1 0 4 0
AKT617 Turizmde Yenilikçilik ve Girişimcilik Zorunlu 3 1 0 4 0