Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78508 Lisans düzeyinde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve genişletilmesi.
2 78507 Sanat eserlerini yorumlama ve analiz etme becerisi.
3 78509 Alan çalışmalarında, bağımsız olarak kendi başına bir alan araştırmasının tüm aşamalarını planlayarak uygulama ve sonuçların yazılı ve sözlü sunabilme.
4 78512 Sanat eserlerini sistematik olarak belgeleme, imge ve simgeleri görme, tanımlama ve yorumlama becerisi.
5 78511 Sanat Tarihi alanında güncel tartışmalar, yeni görüş ve yöntemler hakkında bilgili olmak.
6 78510 Sanat Tarihi alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN608. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 23


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN608. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAN601 Büyük Selçuklu Mimarisinde Dört Eyvan Gelişimi 3 0 0 3 7.5
SAN602 Emevi Dönemi Cami Mimarisi 3 0 0 3 7.5
SAN603 Sources of Turkish İslamic Art 3 0 0 3 7.5
SAN604 Semavi Dinlerde Mabet 3 0 0 3 7.5
SAN605 Osmanlı Mimarlık Teşkilatı ve Osmanlı Mimarları 3 0 0 3 7.5
SAN606 Batılılaşma Devri Osmanlı Mimarisi ve Üslup Değişmeleri 3 0 0 3 7.5
SAN607 Klasik Devir Osmanlı Mimarisinin Seyri ve İlkeleri 3 0 0 3 7.5
SAN609 Türk Kaleleri 3 0 0 3 7.5
SAN610 Türk Evi 3 0 0 3 7.5
SAN611 Türk Sanatında Motif ve Semboller 3 0 0 3 7.5
SAN612 Osmanlı Paleografyası 3 0 0 3 7.5
SAN613 Batı Sanatına Giriş (Ortaçağ-Rönesans) 3 0 0 3 7.5
SAN614 Batı Sanatı Karşılaştırmaları (Barok-20.yy) 3 0 0 3 7.5
SAN615 Gürcü Mimarisi 3 0 0 3 7.5
SAN616 Avrupa Resim Sanatında Mitolojik Konular 3 0 0 3 7.5
SAN617 Türk-İslam Minyatürlerinde İkonografik Konular 3 0 0 3 7.5
SAN618 Türk Çini ve Seramik Sanatı 3 0 0 3 7.5
SAN619 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Yapı Tipleri ve Plan Şemalar 3 0 0 3 7.5
SAN620 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Bezeme ve İkonografi Ermeni Mimarisi 3 0 0 3 7.5
SAN621 Avrupa Mimarisinin Kaynak ve Kökeni 3 0 0 3 7.5
SAN622 Ermeni Mimarisi 3 0 0 3 7.5
SAN623 Türk Dokuma Sanatları 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAN601 Büyük Selçuklu Mimarisinde Dört Eyvan Gelişimi 3 0 0 3 7.5
SAN602 Emevi Dönemi Cami Mimarisi 3 0 0 3 7.5
SAN603 Sources of Turkish İslamic Art 3 0 0 3 7.5
SAN604 Semavi Dinlerde Mabet 3 0 0 3 7.5
SAN605 Osmanlı Mimarlık Teşkilatı ve Osmanlı Mimarları 3 0 0 3 7.5
SAN606 Batılılaşma Devri Osmanlı Mimarisi ve Üslup Değişmeleri 3 0 0 3 7.5
SAN607 Klasik Devir Osmanlı Mimarisinin Seyri ve İlkeleri 3 0 0 3 7.5
SAN609 Türk Kaleleri 3 0 0 3 7.5
SAN610 Türk Evi 3 0 0 3 7.5
SAN611 Türk Sanatında Motif ve Semboller 3 0 0 3 7.5
SAN612 Osmanlı Paleografyası 3 0 0 3 7.5
SAN613 Batı Sanatına Giriş (Ortaçağ-Rönesans) 3 0 0 3 7.5
SAN614 Batı Sanatı Karşılaştırmaları (Barok-20.yy) 3 0 0 3 7.5
SAN615 Gürcü Mimarisi 3 0 0 3 7.5
SAN616 Avrupa Resim Sanatında Mitolojik Konular 3 0 0 3 7.5
SAN617 Türk-İslam Minyatürlerinde İkonografik Konular 3 0 0 3 7.5
SAN618 Türk Çini ve Seramik Sanatı 3 0 0 3 7.5
SAN619 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Yapı Tipleri ve Plan Şemalar 3 0 0 3 7.5
SAN620 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Bezeme ve İkonografi Ermeni Mimarisi 3 0 0 3 7.5
SAN621 Avrupa Mimarisinin Kaynak ve Kökeni 3 0 0 3 7.5
SAN622 Ermeni Mimarisi 3 0 0 3 7.5
SAN623 Türk Dokuma Sanatları 3 0 0 3 7.5