Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN608. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN608. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN601 Büyük Selçuklu Mimarisinde Dört Eyvan Gelişimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN602 Emevi Dönemi Cami Mimarisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN603 Sources of Turkish İslamic Art Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN604 Semavi Dinlerde Mabet Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN605 Osmanlı Mimarlık Teşkilatı ve Osmanlı Mimarları Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN606 Batılılaşma Devri Osmanlı Mimarisi ve Üslup Değişmeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN607 Klasik Devir Osmanlı Mimarisinin Seyri ve İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN609 Türk Kaleleri Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN610 Türk Evi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SAN611 Türk Sanatında Motif ve Semboller Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SAN612 Osmanlı Paleografyası Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN613 Batı Sanatına Giriş (Ortaçağ-Rönesans) Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SAN614 Batı Sanatı Karşılaştırmaları (Barok-20.yy) Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SAN615 Gürcü Mimarisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN616 Avrupa Resim Sanatında Mitolojik Konular Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SAN617 Türk-İslam Minyatürlerinde İkonografik Konular Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN618 Türk Çini ve Seramik Sanatı Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN619 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Yapı Tipleri ve Plan Şemalar Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN620 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Bezeme ve İkonografi Ermeni Mimarisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN621 Avrupa Mimarisinin Kaynak ve Kökeni Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SAN622 Ermeni Mimarisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN623 Türk Dokuma Sanatları Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN601 Büyük Selçuklu Mimarisinde Dört Eyvan Gelişimi Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN602 Emevi Dönemi Cami Mimarisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN603 Sources of Turkish İslamic Art Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN604 Semavi Dinlerde Mabet Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN605 Osmanlı Mimarlık Teşkilatı ve Osmanlı Mimarları Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN606 Batılılaşma Devri Osmanlı Mimarisi ve Üslup Değişmeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN607 Klasik Devir Osmanlı Mimarisinin Seyri ve İlkeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN609 Türk Kaleleri Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN610 Türk Evi Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN611 Türk Sanatında Motif ve Semboller Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN612 Osmanlı Paleografyası Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN613 Batı Sanatına Giriş (Ortaçağ-Rönesans) Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SAN614 Batı Sanatı Karşılaştırmaları (Barok-20.yy) Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SAN615 Gürcü Mimarisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN616 Avrupa Resim Sanatında Mitolojik Konular Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SAN617 Türk-İslam Minyatürlerinde İkonografik Konular Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SAN618 Türk Çini ve Seramik Sanatı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SAN619 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Yapı Tipleri ve Plan Şemalar Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN620 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Bezeme ve İkonografi Ermeni Mimarisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN621 Avrupa Mimarisinin Kaynak ve Kökeni Zorunlu 3 0 0 3 7.5
SAN622 Ermeni Mimarisi Zorunlu 3 0 0 3 0
SAN623 Türk Dokuma Sanatları Zorunlu 3 0 0 3 0