Program Tanımları

Kuruluş

TARİHÇE
Samsun Sağlık Yüksekokulu 10 Ekim 1996 tarih ve 96/8665 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği, 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurumu arasında imzalanan 22/11/1996 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde 20 Mart 1997 tarihinde gerekli yasal işlemler yerine getirilerek kurulmuştur. Yüksekokul başlangıçta şehir merkezinde bulunan ve Sağlık Bakanlığınca Hemşirelik ve Ebelik Eğitimi için devredilen binada açılmış daha sonra 2011 yılında) Üniversitemiz Kurupelit kampüsünde yer alan yeni binasına taşınmıştır. 14.02.2014 tarihinde 1253 sayılı kararla 8 Anabilim Dalı kurulmuş olan Samsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, ebelik Bölümü ile birlikte yüksekokulun açılışında kurulan İki bölümden birisidir. Samsun Sağlık Yüksekokulu 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 10 Ekim 1996 tarih ve 96/8665 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan 22/11/1996 tarihli işbirliği protokolü çerçevesinde 20 Mart 1997 tarihinde gerekli yasal işlemler yerine getirilerek kapatılmış, Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Bu tarihten itibaren hemşirelik bölümümüz Sağlık Bilimleri Fakültesinde bir bölüm olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, hemşirelik eğitimine yön veren kurumlar arasında önemli bir yere sahiptir ve günden güne tercih edilme potansiyeli artmaktadır.
Bölümümüz 2015-2016 Eğitim Öğretim Döneminden itibaren üç düzeyde (Lisans, Yüksek lisans tezli/tezsiz, Doktora) Hemşirelik eğitimine katkı verir duruma gelmiştir. Halen lisans programının dışında yürütülen 4 lisansüstü eğitim programı (Evde Bakım Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği Hemşirelik Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek lisans ve Doktora programları, Hemşirelik Anabilim Dalı bünyesinde Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği programları) mevcuttur. Avrupa Konseyi hemşire olabilmek için getirdiği minimum olarak 10 yıllık temel eğitimin üzerine en az 4600 saat hemşirelik eğitiminin alınmasını öngörmektedir. Yüksek öğretim kurumu (YÖK) ‘Hemşirelik eğitimi en az dört yıl veya 4600 saatlik teorik ve klinik eğitimi kapsar. Teorik eğitimin süresi toplam sürenin en az üçte biri, klinik eğitimin süresi ise toplam eğitimin yarısı kadardır.’ İfadesiyle hemşirelik eğitimin standartlarını belirlemiştir. Ayrıca, iç hastalıkları hemşireliği, psikiyatri hemşireliği, cerrahi hastalıklar hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği gibi hemşirelik alanları YÖK’ün Türkiye’yi geleceğe taşıyacak bilim alanları arasında yerini almıştır.
Hemşirelik bölümünde 2 profesör, 1 doçent, 6 yardımcı doçent, 8 öğretim görevlisi ve 24 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Hemşirelik bölümünde eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında bilimsel çalışmalar, konferanslar, paneller ve sosyal sorumluluk projeleri yürütülmektedir. Bölümümüz Polonya, Litvanya, İspanya, Portekiz ve Finlandiya da bulunan üniversitelerle Erasmus programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılmaktadır. Bölümümüz ülkemizde bulunan pek çok üniversite ile Farabi programı çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği programını aktif olarak yürütmektedir.

Kazanılan Derece

Bu bölümden öğrenciler "HEMŞİRE" ünvanı alarak mezun olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa başvuru yapabilmek için ÖSYM tarafından yapılan YGS barajını aşan öğrenciler LYS-MF3 puanı ile kontenjan dahilinde hemşirelik bölümüne kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümde hem teorik hem de uygulamalı eğitim ilkelerine uygun olarak eğitim öğretim devam etmektedir. Ayrıca öğrenciler kayıt oldukları dersin içeriğine uygun olarak sosyal alan stajları yapabilir ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu programdan başarı ile mezun olabilmek için öğrenci ders kataloğunda belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerden 120 ulusal ve 240 AKTS kredilik ders alınması ve başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

Program Profili

Hemşirelik Bölümü, hemşire yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Bölüm hemşirelik mesleği
ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Program, hemşirelik eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, Hemşirelik Bölümü, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla toplumun sağlık bakım sorunlarını tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından hemşire olarak atanmaktadır. Ayrıca özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, üniversite hastanelerinde ve diğer özel ve kamu kurumlarında ( MEB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Savunma Bakanlığı vb.) hemşire olarak görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde ingilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla hemşirelik bilim alanı lisansüstü programlarında ve hemşirelik mezunu kabul eden diğer bilim alanlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler eğitim öğretim süreçlerinde tüm derslerden bir vize ve bir final sınavı olmak zorundadırlar. Ayrıca uygulamalı derslerde uygulama değerlendirmesi hem vize hem de final notuna eklenerek hesaplama yapılmaktadır. Uygulamalı dersin içeriğine uygun olarak kısa sınavlar, sözlü sınavlar, uygulamalı sınavlar, etkinlikler, projeler, seminer notları değerlendirmede kullanılmaktadır. Uygulamalı dersler için uygulama değerlendirme formları bulunmakta olup her bir öğrenci için kriterlere uygunluk bu formlar üzerinden değerlendirilerek yapılır

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan başarı ile mezun olabilmek için öğrenci ders kataloğunda belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerden 120 ulusal ve 240 AKTS kredilik ders alınması ve başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCI, Hemşirelik Bölüm Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kurupelit Yerleşkesi Samsun 03623121919 / 6341

Bölüm Olanakları

Hemşirelik bölümünde 2 profesör, 1 doçent, 6 yardımcı doçent, 8 öğretim görevlisi ve 24 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Hemşirelik bölümünde eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında bilimsel çalışmalar, konferanslar, paneller ve sosyal sorumluluk projeleri yürütülmektedir. Bölümümüz Polonya, Litvanya, İspanya, Portekiz ve Finlandiya da bulunan üniversitelerle Erasmus programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılmaktadır. Bölümümüz ülkemizde bulunan pek çok üniversite ile Farabi programı çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği programını aktif olarak yürütmektedir.
Doğum ve Yenidoğan Simülatörü, İnsan İskeleti, İnsan Gövdesi Maketi, IV Enjeksiyon Maketi, IM Enjeksiyon Maketi, Intradermal Enjeksiyon Maketi, Subcutan Enjeksiyon Maketi, Kalp ve Solunum Sistemi Maketi, Yatak Yarası Maketi, Kan Basıncı Eğitim Kol Maketi, Tam Otomatik Tansiyon Üst Kol Aleti, Steteskop Çift Kulaklık, Serum Askısı Profil Ayak, Tartı Digital, Derece Dijital, Hasta Karyolası, Yatak, Yastık, Nevresim Takımı, Pansuman Arabası, Tedavi Arabası, Tromel ile beceri gelişimi desteklenmektedir.
Eğitim-öğretim ve araştırma amaçlı kullanılacak sınıflarda 14 adet bilgisayar, 3 adet printer ve internet bağlantısı, Bilgisayar Laboratuvarı’nda 33 adet bilgisayar mevcuttur. Bilgisayarlar programa kabul edilecek araştırmacıların kendilerini geliştirmek için yapacakları her türlü bilimsel kaynak taramalarında, seminer, tez ve ders hazırlamaları sırasında kullanılacaktır.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi merkez kütüphanesinde hemşirelik bilim alanına özel çok sayıda basılı ve online süreli yayın ve kitaplar bulunmaktadır.
Bölümümüz üç düzeyde (Lisans, Yüksek lisans tezli/tezsiz, Doktora) lisansüstü eğitim yapma fırsatı sunmaktadır. Halen lisans programının dışında yürütülen 4 lisansüstü eğitim programı (Evde Bakım Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği Hemşirelik Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek lisans ve Doktora programları, Hemşirelik Anabilim Dalı bünyesinde Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği programları) mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76996 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 76959 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 76958 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 76960 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 76961 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 77004 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 77001 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 76962 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 76963 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 76964 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 76965 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 76966 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 77002 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 77003 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
HEM103 Anatomi Zorunlu 3 0 0 3 5
HEM105 Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2 2
HEM107 Fizyoloji Zorunlu 3 0 0 3 5
HEM115 Hemşirelik Esasları-I Zorunlu 3 0 8 7 9
HEM117 Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
SEÇ-1A Seçmeli-1A SDG 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
HEM102 Genel Beslenme Zorunlu 2 0 0 2 2
HEM104 Hemşirelik Esasları-II Zorunlu 4 12 0 10 20
HEM106 Sağlığı Tanımlama Değerlendirme Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 2
HEM108 Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HEM201 Farmakoloji Zorunlu 2 0 0 2 2
HEM203 Patoloji Zorunlu 2 0 0 2 2
HEM205 İç Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 6 12 0 12 20
HEM209 Hemşirelik Tarihi Deontolojisi ve Bakım Etiği Zorunlu 2 0 0 2 2
SEÇ-2A Seçmeli 2A SDG 2 0 0 2 2
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HEM202 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 6 12 0 12 20
HEM204 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
HEM206 Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 3
SEÇ-2B Seçmeli 2B SDG 2 0 0 2 2
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HEM301 Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 6 12 0 12 20
HEM303 İlk Yardım Zorunlu 2 0 0 2 2
HEM307 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
HEM309 Hemşirelikte Öğretim Zorunlu 2 0 0 2 3
SEÇ-3A Seçmeli 3A SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HEM302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 6 12 0 12 18
HEM304 Araştırma Zorunlu 2 0 0 2 2
HEM306 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 0 2 2
HEM310 Hemşirelikte Yönetim Zorunlu 4 4 0 6 6
SEÇ-3B Seçmeli 3B SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HEM401 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Zorunlu 6 12 0 12 15
HEM403 Halk Sağlığı Hemşireliği Zorunlu 6 12 0 12 15


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HEM430 Toplumsal Duyarlılık Çalışması Zorunlu 3 0 0 3 6
SEÇ-4B Seçmeli 4B SDG 3 24 0 15 24

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM113 Psikoloji 2 0 0 2 2
SBF101 Diksiyon ve Etkili Konuşma 2 0 0 2 2
SBF103 Sağlık Okuryazarlığı 2 0 0 2 2
SBF105 İşaret Dili 2 0 0 2 2
SBF107 Beden Eğitimi 2 0 0 2 2
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM211 İngilizce Konuşma 2 0 0 2 2
HEM213 Bakım Davranışları 2 0 0 2 2
SBF201 Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık 2 0 0 2 2
SBF203 Yaratıcı Drama 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM208 Fiziksel Aktivite Yöntemleri 2 0 0 2 2
HEM210 Literatür Tarama 2 0 0 2 2
SBF202 Çocuk İhmal ve istismarı 2 0 0 2 2
SBF204 Eleştirel Düşünce 2 0 0 2 2
SBF206 Yaratıcı Yazarlık 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM311 Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları 2 0 0 2 2
SBF301 Kariyer Planlama 2 0 0 2 2
SBF303 Çocuk ve Oyun 2 0 0 2 2
SBF305 Düşünce Tarihi 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM308 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 2
SBF302 Kitap Okuma 2 0 0 2 2
SBF304 Arapça 2 0 0 2 2
SBF306 Aile Hayatı ve Birlikte Yaşama Kültürü 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM432 İç Hastalıkları Hemşireliği İntörn Uygulaması 3 24 0 15 24
HEM434 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Uygulaması 3 24 0 15 24
HEM436 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği İntörn Uygulaması 3 24 0 15 24
HEM438 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörn Uygulaması 3 24 0 15 24
HEM440 Hemşirelikte Yönetim İntörn Uygulaması 3 24 0 15 24
HEM442 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörn Uygulaması 3 24 0 15 24
HEM444 Halk Sağlığı Hemşireliği İntörn Uygulaması 3 24 0 15 24