Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü 26.07.2012 tarihinde açılmış olup, 2015-2016 eğitim- öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Sağlık Yönetimi Lisans Programı mezunları YÖK Yürütme Kurulu'nun 20.08.1998 tarihli kararı uyarınca "Sağlık Yöneticisi" unvanı almaktadır.

Derecenin Düzeyi

Lisans derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır..

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, verilen dersin içeriğine uygun olması ve onaylanması durumunda, öğrenci muafiyet talebinde bulunduğu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda yer alan zorunlu derslerin ve ilgili seçmeli derslerin tümünü başarı ile tamamlayıp toplamda 240 AKTS’yi tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına erişen öğrenciler programdan başarı ile mezun olmaya hak kazanmaktadır.

Program Profili

Sağlık Yönetimi Bölümü, sağlık sektöründe yürütülen hizmetlerin etkili, verimli ve kaliteli sunumunun sağlanmasına, sağlık sistemlerinin performansının artırılmasına ve toplumun sağlık seviyesinin ve sağlık hizmeti veren kurumların verimliliğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sağlık Yönetimi Mezunları;
- Bakanlıklar'da müfettiş, uzman ve yardımcıları,
- Kamu Hastaneleri yönetim birimlerinde İdari ve Mali Başkan,
-Mesleki ve başarı deneyime göre müdür ve müdür yardımcısı,
- Özel ve üniversite hastanelerinde idari ve mali işler koordinatörü,
- Kamu ve özel sektöre ait sağlık ve sigorta kuruluşlarında uzman ve uzman yardımcısı,
- İlaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında danışman ve idari personel olarak istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sağlık Yönetimi Bölümü Ölçme ve Değerlendirme;
Ara Sınav: %40
Final Sınavı: %60

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için programda yer alan tüm derslerden başarılı olarak geçmeleri gerekmektedir. Bu programda öğrencilerin asgari 240 AKTS değerini tamamlamaları ve 4.00 üzerinden asgari 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gereklidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN
Tel: 0362-312 19 19 - (6374)

Bölüm Olanakları

Bölümde 1 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesinin fiziki imkanlarından faydalanılarak eğitime devam edilmektedir.

Bölüm Olanakları

Bölümde 1 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesinin fiziki imkanlarından faydalanılarak eğitime devam edilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76708 Saglık sisteminin isleyisini kavrama, degerlendirme ve yonlendirebilecek yeterlilikte, ekonomi, isletme, muhasebe, hukuk, girisimcilik ve yenilikcilik, maliye, finans ve yonetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
2 76711 Saglık yonetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yonetim, uretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, halkla iliskiler, saglıkta kalite ve akreditasyon, bilgi teknolojileri alanlarında uygular.
3 76712 Saglık yonetimi surecinde ortaya cıkan sorunlarda elestirel dusunme, karar verme ve problem cozmede bilimsel yontem ve teknikleri kullanır.
4 76714 Saglık yonetimi ile ilgili konularda bilimsel yontem ve teknikleri kullanarak olusturdugu dusuncelerini ve cozum onerilerini yazılı ve sozlu olarak kurum ici ve kurum dısı ilgili taraflarla paylasır.
5 76720 Saglık yonetimi uygulamalarında karsılasılan sorunları cozmek icin bireysel ve ekip uyesi olarak sorumluluk alır.
6 76715 Saglık kurumlarında calısanların kisilik, kultur ve davranıssal ozelliklerini degerlendirerek kurumun amacları dogrultusunda yonlendirir.
7 76716 Saglık yonetimi alanı ile ilgili konularda paydaslar ile isbirligi yaparak planlama, orgutleme, yoneltme ve denetleme becerilerini kullanır.
8 79197 Saglık sistemi orgutlenmesinde yer alan tum calısanları tanır, calısanların gorev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur.
9 79225 Mesleki bilgi ve becerilerini surekli olarak gelistirmeye ve degisime acıktır.
10 76717 En az bir yabancı dili etkili kullanarak alanındaki gelismeleri izler.
11 76718 Mesleki bilgi ve becerilerini uygularken saglık kurumlarındaki terminolojiyi etkili kullanır.
12 79207 Saglık yonetimi alanının gerektirdigi en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı duzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilisim ve iletisim teknolojilerini kullanır.
13 79208 Saglık yonetimi paydasları ile etkili iletisim kurar.
14 79209 Saglık yonetimi ile ilgili konularda dusuncelerini, cozum onerilerini yazılı ya da sozlu olarak ilgili taraflarla paylasır.
15 76719 Saglık yonetimi ile ilgili guncel uluslararası ve ulusal mevzuatı ve gelismeleri takip eder.
16 79203 Toplum ve birey saglıgının gelistirilmesi ile ilgili olarak insan haklarına ve mesleki etik ilkelerine uygun olarak sosyal, cevresel ve davranıssal faktorler konusunda bilgilidir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SAY101 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3 6
SAY103 İktisat I Zorunlu 3 0 0 3 5
SAY107 İşletme Matematiği Zorunlu 2 0 0 2 3
SAY109 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 2 0 0 2 2
SAY117 Genel Muhasebe I Zorunlu 2 1 0 3 6
SAY-I Seçmeli Dersler-I SDG 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SAY102 Yönetim Bilimleri Zorunlu 3 0 0 3 6
SAY104 İktisat II Zorunlu 3 0 0 3 5
SAY110 Epidemiyoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
SAY116 Genel Muhasebe II Zorunlu 2 1 0 3 5
SAY118 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 1 0 3 3
SAY-II Seçmeli Dersler-II SDG 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY201 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SAY207 Kamu Maliyesi Zorunlu 2 0 0 2 4
SAY209 İdare Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
SAY217 Sağlık Hizmetleri Yönetimi I Zorunlu 3 0 0 3 6
SAY219 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 1 0 4 6
SAY223 Biyoistatistik Zorunlu 2 1 0 3 4
SAY-III Seçmeli Dersler-III SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY204 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3 5
SAY206 Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2 4
SAY210 Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 4
SAY220 Sağlık Hizmetleri Yönetimi II Zorunlu 3 0 0 3 6
SAY224 Tıbbi Dökümantasyon Zorunlu 3 0 0 3 4
SAY226 Sağlık Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 5
SEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY303 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim-I Zorunlu 3 0 0 3 6
SAY305 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
SAY307 Sağlık Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 5
SAY309 Sağlık Kurumlarında Pazarlama Zorunlu 3 0 0 3 5
SAY317 Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri Zorunlu 3 1 0 4 6
SAY-V Seçmeli Dersler-V SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY302 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 7
SAY304 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim-II Zorunlu 3 0 0 3 7
SAY308 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 7
SAY314 Sağlık Kurumlarında Üretim ve İşlemler Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7
SAY-VI Seçmeli Dersler-VI SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY403 Sağlık Politikası ve Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 7
SAY419 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 7
SAY421 Sağlık Yönetimi Uygulamaları I Zorunlu 2 16 0 10 14
SAY-VII Seçmeli Dersler-VII SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAY416 Sağlık Yönetimi Uygulamaları II Zorunlu 1 24 0 13 28
SAY-VIII Seçmeli Dersler-VIII SDG 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAY111 Mesleki Oryantasyon 2 0 0 2 2
SAY113 Davranış Bilimleri 2 0 0 2 2
SAY115 İlk Yardım 2 0 0 2 2
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENF102 Temel Bilgi Teknolojileri 1 2 0 2 2
SAY112 Sağlık Sosyolojisi 2 0 0 2 2
SAY114 Yazışma Teknikleri 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAY213 İş Hukuku 2 0 0 2 2
SAY215 İngilizce Konuşma ve Sunum Becerileri 2 0 0 2 2
SAY221 Sağlık Kurumlarında Sosyal Hizmetler 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAY216 Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 0 2 2
SAY218 Uzun Dönemli Bakım Hizmetleri 2 0 0 2 2
SAY222 Sağlık Hizmetlerinde Etik 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAY311 Mesleki İngilizce 2 0 0 2 2
SAY313 Sağlık Kurumlarında Ev İdaresi Hizmetleri 2 0 0 2 2
SAY315 Ticari İşletme Hukuku 2 0 0 2 2


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAY310 Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler 2 0 0 2 2
SAY316 Uluslararası Hastalık Sınıflandırmaları 2 0 0 2 2
SAY318 Sağlık İletişimi 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAY409 Sağlık Sigortacılığı 2 0 0 2 2
SAY415 Değişim Yönetimi 2 0 0 2 2
SAY417 Küresel Sağlık Organizasyonları 2 0 0 2 2


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAY408 Sağlık Turizmi 2 0 0 2 2
SAY410 Akılcı İlaç Kullanımı 2 0 0 2 2
SAY414 Tıbbi Cihaz Yönetimi 2 0 0 2 2