Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77097 Yenilenebilir Enerji alanında bilgi sahibi olur Araştırma tekniklerini bilir.
2 77098 Alanında yeni araçlar geliştirmek için tekniklerini bilir.
3 77099 Enerji ve kaynaklarını yüksek lisans seviyesinde anlar.
4 77100 Bu alanda yapılabilecek araştırmalar için beceri kazanır.
5 77101 Yenilenebilir enerji araçları tasarlar, yapar ve deney somnuçlarını analiz eder.
6 77113 Proje tasarlar, hazırlar ve sunar; projesi kabul görürse yönetir.
7 77102 Yenilenebilir enerji üretimi konusunda problemleri çözmek için mevcut teknolojileri etkin olarak kullanır.
8 77103 Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmak için sunum yapar, kendisini geliştirmek için başka kisilerle tartışır.
9 77111 Mesleki sorumluluk ve etiğe sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBS-2 Seçmeli II SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YEU601 Yenilenebilir Enerj Kaynakları 3 0 0 3 7.5
YEU602 Güneş Enerjisinin ve Yenilenebilir Enerjinin Fizik Temelleri 4 0 0 4 7.5
YEU603 Fotovoltaik Güneş Pilleri 3 0 0 3 7.5
YEU604 Hidrojen Enerjisi Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
YEU605 Denizlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3 0 0 3 7.5
YEU606 Enerji Dönüşümü ve Depolama Malzemeleri 3 0 0 3 7.5
YEU607 Enerji Etkin Yapı Tasarımı 3 0 0 3 7.5
YEU608 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi Deney Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
YEU609 Hidroelektrik Enerji 3 0 0 3 7.5
YEU610 Hidrolojiye Giriş 3 0 0 3 7.5
YEU611 İleri Isı Transferi ve Kütle Geçişi 3 0 0 3 7.5
YEU612 Mühendislikte Optimizasyon 3 0 0 3 7.5
YEU613 Enerji İşletmelerinde Stratejik Yönetim 3 0 0 3 7.5
YEU614 Enerji Sektöründe Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi 3 0 0 3 7.5
YEU615 Foto-Voltaik Güç Sistemleri 3 0 0 3 7.5
YEU616 Endüstride Enerji Yönetimi 3 0 0 3 7.5
YEU617 Enerji Hukuku 3 0 0 3 7.5
YEU618 Termoelektrik Sistemler 3 0 0 3 7.5
YEU619 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjili Sistemler 3 0 0 3 7.5
YEU620 Güneş Enerjisi Toplayıcıları 3 0 0 3 7.5
YEU621 Rüzgar Enerjisi 3 0 0 3 7.5
YEU622 Biyokütle Enerjisi ve Yararlanma Metotları 3 0 0 3 7.5
YEU623 Gazlaştırma ve Gaz Saflaştırma Metotları 3 0 0 3 7.5
YEU624 Enerji Sistemlerinin Modellenmesi 3 0 0 3 7.5
YEU625 Enerji Dönüşümünde Kullanılan Materyaller 3 0 0 3 7.5
YEU626 Enerji Üreten Sistemlerin Analiz ve Tasarımı 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FFİ641 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 0
YEU601 Yenilenebilir Enerj Kaynakları 3 0 0 3 7.5
YEU602 Güneş Enerjisinin ve Yenilenebilir Enerjinin Fizik Temelleri 4 0 0 4 7.5
YEU603 Fotovoltaik Güneş Pilleri 3 0 0 3 7.5
YEU604 Hidrojen Enerjisi Teknolojileri 3 0 0 3 7.5
YEU605 Denizlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3 0 0 3 7.5
YEU606 Enerji Dönüşümü ve Depolama Malzemeleri 3 0 0 3 7.5
YEU607 Enerji Etkin Yapı Tasarımı 3 0 0 3 7.5
YEU608 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi Deney Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
YEU609 Hidroelektrik Enerji 3 0 0 3 7.5
YEU610 Hidrolojiye Giriş 3 0 0 3 7.5
YEU611 İleri Isı Transferi ve Kütle Geçişi 3 0 0 3 7.5
YEU612 Mühendislikte Optimizasyon 3 0 0 3 7.5
YEU613 Enerji İşletmelerinde Stratejik Yönetim 3 0 0 3 7.5
YEU614 Enerji Sektöründe Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi 3 0 0 3 7.5
YEU615 Foto-Voltaik Güç Sistemleri 3 0 0 3 7.5
YEU616 Endüstride Enerji Yönetimi 3 0 0 3 7.5
YEU617 Enerji Hukuku 3 0 0 3 7.5
YEU618 Termoelektrik Sistemler 3 0 0 3 7.5
YEU619 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjili Sistemler 3 0 0 3 7.5
YEU620 Güneş Enerjisi Toplayıcıları 3 0 0 3 7.5
YEU621 Rüzgar Enerjisi 3 0 0 3 7.5
YEU622 Biyokütle Enerjisi ve Yararlanma Metotları 3 0 0 3 7.5
YEU623 Gazlaştırma ve Gaz Saflaştırma Metotları 3 0 0 3 7.5
YEU624 Enerji Sistemlerinin Modellenmesi 3 0 0 3 7.5
YEU625 Enerji Dönüşümünde Kullanılan Materyaller 3 0 0 3 7.5
YEU626 Enerji Üreten Sistemlerin Analiz ve Tasarımı 3 0 0 3 7.5
YEU627 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5