Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nün teklifi ve 2012 yılında Yükseköğretim Kurulu Toplantısı kararı ile Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Elektronik ve Otomasyon Bölümü'ne bağlı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı açılmıştır. 2016-2017 Eğitim döneminde ilk defa olmak üzere bu programa öğrenci alımı yapılmıştır.

Kazanılan Derece

Biyomedikal cihaz teknolojisi programını bitirenlere “Biyomedikal Cihaz Teknikeri” ünvanı verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYM olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.
Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Biyomedikal Cihaz Teknikeri, tıpta ve biyolojik bilimler alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine monte eder, sürekli bakımını yapar, arıza olunca yerini saptar ve onarır.. Nitelikli ara elemanların yetiştirilmesine yönelik bir meslek eğitimi için bütün meslek dersleri laboratuar uygulamalarıyla desteklenmektedir. Misyonumuz sanayinin istediği, Mesleki Yeterlilik Kurumunun yayınladığı 5.seviye niteliğine uygun tam donanımlı teknik elemanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Biyomedikal cihaz teknikerleri, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde ve laboratuvarlarda görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü mezunlarımız ön lisans eğitiminden sonra dikey geçiş sınavı ile aşağıda listesi verilen lisans programlarına geçiş yapabilirler.
1- Biyomedikal Mühendisliği
2- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
3- Elektronik Mühendisliği
4- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Öğretim Planı'nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallarına ek olarak yapılan Endüstriye Dayalı Eğitim adı altında staj uygulamasını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olurlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN

Tel: 0362 260 51 70
Faks: 0362 260 51 69
E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr
Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Dr. Yücel Yaşar BÜYÜKLÜ

Bölüm Olanakları

Programa bağlı 4 adet Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Bölümün kullanımında olan Biyomedikal Laboratuarı, Mekatronik ve Elektronik Laboratuvarı, Elektrik Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı, Fizik Laboratuvarı ve Teknik Resim Salonu bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77006 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
2 77007 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3 77008 Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
4 77009 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
5 77016 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
6 77010 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak.
7 77011 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
8 77012 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
9 77013 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
10 77014 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
11 77015 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
BCT103 Doğru Akım Devre Analizi Zorunlu 2 1 0 3 2
BCT105 Elektronik Elemanlar ve Analiz Zorunlu 2 1 0 3 2
BCT107 Laboratuvar Cihazları Zorunlu 2 2 0 3 7
BCT121 Mesleki Matematik-I Zorunlu 2 2 0 3 5
BCT129 Teknik Servis Organizasyonu Zorunlu 1 1 0 2 2
BCTS-1 1. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 3 2 0 5 6
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
BCT104 Alternatif Akım Devre Analizi Zorunlu 2 1 0 3 2
BCT106 Arıza Analizi Zorunlu 1 1 0 2 3
BCT108 Bakım ve Sarf Malzeme Zorunlu 1 1 0 2 2
BCT110 Fizyolojik Sinyal İzleyiciler Zorunlu 2 2 0 3 5
BCT112 Endüstriye Dayalı Eğitim Zorunlu 0 0 0 0 10
BCT122 Mesleki Matematik-II Zorunlu 1 1 0 2 4
BCTS-2 2. Yarıyıl Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 1 8
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BCT201 Biyomedikal Modifikasyon Zorunlu 1 1 0 2 3
BCT203 Fizik Tedavi Cihazları Zorunlu 1 1 0 2 5
BCT205 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 1 1 0 2 2
BCT207 Destek Sistem ve Cihazları Zorunlu 3 1 0 4 4
BCT209 Sterilizasyon Cihazları Zorunlu 1 1 0 2 4
BCT211 Tıbbi Görüntüleme Cihazları Zorunlu 3 1 0 4 4
BCT213 Yaşam Destek Cihazları Zorunlu 3 1 0 4 6
BCT225 Tıbbi Bilişim Zorunlu 1 1 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BCTS-3 4. Yarıyıl Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 30
BCTS-4 4. Yarıyıl Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BCT111 İletişim 1 1 0 2 2
BCT125 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 1 2 0 2 4
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BCT114 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı 2 2 0 3 4
BCT116 Kalite Kontrol ve Standartları 2 1 0 3 4
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BCT222 Cihaz Kurulum ve Sökümü 1 1 0 2 3
BCT224 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 2 2 0 3 4
BCT226 Mesleki Yabancı Dil-II 1 1 0 2 2
BCT228 Tedavi Cihazları 1 1 0 2 3
BCT230 Kalibrasyon 1 1 0 2 3
BCT232 Arıza Giderme 2 2 0 3 3
BCT234 Ameliyathane Cihazları 3 1 0 4 6
BCT236 Işınlı Tedavi Cihazları 3 1 0 4 6
BCT218 İş Yeri Eğitimi 4 4 0 6 10
BCT220 İş Yeri Uygulaması 0 32 0 16 20