Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
UIAT101 Programlama Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 5
UIAT103 Matematik Zorunlu 4 0 0 4 5
UIAT105 İşletim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
UIAT107 Bilgisayar Donanımı Zorunlu 3 0 0 3 5
UIATSEÇ-I Seçmeli-I SDG 0 0 0 0 4
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
UIAT102 Matematik-II Zorunlu 3 0 0 3 3
UIAT104 Ağ Teknolojilerine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 3
UIAT106 Web Tasarımın Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 3
UIAT108 Nesne Tabanlı Programlama Zorunlu 3 0 0 3 3
UIAT114 Staj Zorunlu 0 0 0 0 8
UIATSEÇ-II Seçmeli-II SDG 0 0 0 0 4
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UIAT201 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
UIAT203 Sunucu İşletim Sistemleri ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UIAT205 İnternet Programcılığı-I Zorunlu 3 0 0 3 5
UIAT207 Java Programlama Zorunlu 3 0 0 3 5
UIAT209 İleri Ağ Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
UIATSEÇ-III Seçmeli-III SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UIAT202 İnternet Güvenliği Zorunlu 3 0 0 3 4
UIAT204 Ağ Cihazları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UIAT206 İnternet Programcılığı-II Zorunlu 3 0 0 3 6
UIAT208 Açık Kaynak Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
UIAT210 Kablosuz ağ Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 4
UIATSEÇ-IV Seçmeli-IV SDG 0 0 0 0 6

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İŞG101 İş Sağlığı ve Güvenliği-I 2 0 0 2 2
UIAT109 Ofis Yazılımları 2 0 0 2 2
UIAT111 Java script 2 0 0 2 2
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İŞG102 İş Sağlığı ve Güvenliği-II 2 0 0 2 2
UIAT110 Grafik ve Animasyon 2 0 0 2 2
UIAT112 C Programlama 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UIAT211 Web Güvenliği 2 0 0 2 3
UIAT213 3D Max 2 0 0 2 3
UIAT215 Mobil Programlama 2 0 0 2 3
UIAT217 Mesleki İngilizce-I 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UIAT212 Mesleki İngilizce-II 2 0 0 2 3
UIAT214 Araştırma Tekniği ve Seminer 2 0 0 2 3
UIAT216 Bilişim Hukuku 2 0 0 2 3