Program Tanımları

Kuruluş

Meslek Yüksekokulu – Bilgisayar Teknolojileri bölümü-İnternet ve ağ Teknolojileri Programı

Kazanılan Derece

Bu program, yüksek öğretimde Bilgisayar Teknolojileri – İnternet ve Ağ Teknolojileri alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar Teknolojileri – İnternet ce Ağ Teknolojileri alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek lise mezunları sınavsız geçişle, lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü-Bilgisayar Programcılığı Programı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, 30 işgünü staj çalışmasını tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü-İnternet ve Ağ teknolojileri Programı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, 30 iş günü staj çalışmasını tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili

Bölümümüz, Bilgisayar Programcılığı (1. Öğretim) ,İnternet ve Ağ Teknolojileri (2. Öğretim) 2 programdan oluşmaktadır. Bu programların her biri için ön lisans öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’ dir. Kontenjan: 60 (1. Öğretim) + 60 (II. Öğretim)

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İnternet ve Ağ Teknolojileri programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Bilgisayar Programcılığı sektöründe mal/hizmet üreten, bilgisayar yazılımı ve web yazılım servisi hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Yazılım uygulaması geliştiren şirketler, Web tasarımı ve servis sağlayıcı şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, hastanelerin ve büyük marketlerin yazılım, donanım, sistem ve uygulama geliştirme departmanları, istihdam alanları arasında öne çıkmaktadır. Yazılım şirketleri haricinde, bilgisayar teknik destek şirketleri, ağ ve sistem destek hizmetleri veren şirketler öğrencilerimiz için önemli iş alanlarıdır. Ayrıca öğrenciler öğrencilik hayatları devamınca özellikle Web uygulamaları, sistem ve donanım destek gibi işlerde bazen kendi şirketlerini kurarak bazense kısmi zamanlı olarak çalışmaktadırlar İş imkanları Günümüzde hemen tüm sektörlerde bilgisayar kullanılmaktadır. Bundan dolayı bilgisayar teknikerleri tüm sektörlerde geniş iş imkânlarına kavuşabilmektedirler. Mezunlar günümüzde başta sanayi kuruluşları olmak üzere Yazılım Firmaları, Bilgisayar Satış ve Teknik Destek Firmaları, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Ticari Kuruluşlar, İnternet Servis Sağlayıcıları, İnternet Yayıncılık Şirketleri, Radyo- Televizyon Şirketleri, Araştırma Şirketleri, Borsalar, Ulaştırma, Lojistik Firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkanına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan Dikey Geçiş Yapabilecek Lisans Programları: Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknoloji, Matematik-Bilgisayar, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uzay Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim sınav yönetmeliğinde belirtildiği gibi"Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.Bir dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır. Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. "

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması ile akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Vezirköprü MYO, Vezirköprü,Samsun Tel: 0362-6470246 Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkan Dr. Öğr. Üyesi Gonca ÖZDEMİR TARI ---Bölüm AKTS/DS Koordinatörü Öğr.Gör. A.Doğukan SARIYALÇINKAYA

Bölüm Olanakları

Okulumuzda Programımızın kullandığı 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı Bilgisayar destekli tasarım ve çizimlerin yapıldığı, gelişmiş ve güncel 25 bilgisayardan kurulu laboratuvardır. 2 nolu Laboratuvar P4 işlemcili 25 adet bilgisayardan oluşmaktadır. 100 kişilik teknoloji destekli Anfi ve 50 kişilik teknoloji destekli sınıf Program Çıktıları Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur. Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar. Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır. Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar. Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir. İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78397 Ofis ve paket programlarının kullanma becerisi
2 78398 Bir problemi analiz etme ve çözüm yolları sunma becerisi
3 78399 Programlama mantığını kavrama ve uygulama becerisi
4 78400 Farklı programlama dilleri öğrenme ve kullanma becerisi
5 78401 Temel teknoloji ve bilim kavramları hakkında yorum yapma becerisi
6 78402 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme becerisi
7 78403 Dijital ortamda görsel grafik öğeleri ile çalışma becerisi
8 78404 Bilgisayar donanımlarını tanıma ve kullanma becerisi
9 78405 Veri tabanı oluşturma ve yönetme becerisi
10 78406 Web sayfaları oluşturma ve yönetme becerisi
11 78407 Bilgisayar işletim sistemlerini tanıma becerisi
12 78408 Bilgisayar ağ sistemlerini tanıma ve kullanma becerisi
13 78409 Bilgisayarın temel çalışma prensibini kavrama becerisi
14 78410 Bilgisayar sistemlerinde kullanılan ticari uygulamaları kullanma becerisi
15 78411 Takım çalışması yapabilme becerisi
16 78412 Bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda veri toplama ve verilerin analizini yapabilmeyi öğrenir
17 78413 Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirmek

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
UIAT101 Programlama Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 5
UIAT103 Matematik Zorunlu 4 0 0 4 5
UIAT105 İşletim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
UIAT107 Bilgisayar Donanımı Zorunlu 3 0 0 3 5
UIATSEÇ-I Seçmeli-I SDG 0 0 0 0 4
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
UIAT102 Matematik-II Zorunlu 3 0 0 3 3
UIAT104 Ağ Teknolojilerine Giriş Zorunlu 3 0 0 3 3
UIAT106 Web Tasarımın Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 3
UIAT108 Nesne Tabanlı Programlama Zorunlu 3 0 0 3 3
UIAT114 Staj Zorunlu 0 0 0 0 8
UIATSEÇ-II Seçmeli-II SDG 0 0 0 0 4
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UIAT201 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
UIAT203 Sunucu İşletim Sistemleri ve Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UIAT205 İnternet Programcılığı-I Zorunlu 3 0 0 3 5
UIAT207 Java Programlama Zorunlu 3 0 0 3 5
UIAT209 İleri Ağ Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 5
UIATSEÇ-III Seçmeli-III SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
UIAT202 İnternet Güvenliği Zorunlu 3 0 0 3 4
UIAT204 Ağ Cihazları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
UIAT206 İnternet Programcılığı-II Zorunlu 3 0 0 3 6
UIAT208 Açık Kaynak Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
UIAT210 Kablosuz ağ Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 4
UIATSEÇ-IV Seçmeli-IV SDG 0 0 0 0 6

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İŞG101 İş Sağlığı ve Güvenliği-I 2 0 0 2 2
UIAT109 Ofis Yazılımları 2 0 0 2 2
UIAT111 Java script 2 0 0 2 2
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İŞG102 İş Sağlığı ve Güvenliği-II 2 0 0 2 2
UIAT110 Grafik ve Animasyon 2 0 0 2 2
UIAT112 C Programlama 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UIAT211 Web Güvenliği 2 0 0 2 3
UIAT213 3D Max 2 0 0 2 3
UIAT215 Mobil Programlama 2 0 0 2 3
UIAT217 Mesleki İngilizce-I 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
UIAT212 Mesleki İngilizce-II 2 0 0 2 3
UIAT214 Araştırma Tekniği ve Seminer 2 0 0 2 3
UIAT216 Bilişim Hukuku 2 0 0 2 3