Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70329 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
2 70330 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
3 70331 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
4 70333 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
5 70335 Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
6 70336 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
7 70332 Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
8 70334 Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
9 70337 Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir
10 70338 Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-1 Seçmeli I SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-2 Seçmeli II SDG 0 0 0 0 0
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FMBG601 Bakteri Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG602 Bitkisel ikincil Metobolitler Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG603 Biyoçipler Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG604 Biyoinformatik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FMBG605 Biyo-iyileştirme Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG606 Biyonanoteknoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG607 Biyopolimer Biyoteknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG608 Biyoyakıtlar Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG609 Çevre Biyoteknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
FMBG610 Elektroforetik Teknikler Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG611 Endüstriyel Enzimler Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG612 Endüstriyel Genetik Zorunlu 2 0 0 2 7.5
FMBG613 Enzimlerin Etki Mekanizmaları Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG614 Epigenetik Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG615 Filogenetik Sistematik Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG616 Gen Tedavisi Zorunlu 2 0 0 2 0
FMBG617 Genomik Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG618 İleri Biyoistatistik Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG619 İmmobilizasyon Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG620 İmmünogenetik Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG621 Metagenomik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FMBG622 Mikrobiyal Biyoteknoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG623 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG624 Mikroorganizmalara Gen Transfer Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG625 Moleküler Etkileşim ve Sanal Tarama Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG626 Moleküler Mikrobiyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG627 Populasyon Genetiği Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG628 Prokaryotik Salgı Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG629 Protein Kromatografisi Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG630 Protein Trafiği Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG631 Proteomik Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG632 PZR Teknikleri ve Dizileme Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG633 Rekombinant DNA Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG634 Sentetik Biyoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
FMBG635 Sistemler Biyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG636 Transkriptomik Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG637 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG601 Mikrobiyal Ekoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG602 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG603 Bakteriyal Sistematiği Prensipleri Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG604 Moleküler Mikrobiyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG605 Mikrobiyolojide Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG606 Prokaryotik Filogeni Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG607 Filogenetik Sistematik Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG608 Populasyon Genetiği Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG609 Biyologlar İçin Temel İstatistik Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG610 Endüstriyel Genetik Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG611 Prokaryatik Genetik Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG612 Bakteri Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG613 Gen Klonlama Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG614 Genetik Analizlere Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG615 Mikrobiyal Biyoteknoloji Zorunlu 4 0 0 4 0
MBG616 Jel Elektroforez Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
MBG617 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG618 Gen Expresyon Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG619 Bitki Doku Kültürü Zorunlu 2 2 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FMBG601 Bakteri Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG602 Bitkisel ikincil Metobolitler Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG603 Biyoçipler Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG604 Biyoinformatik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FMBG605 Biyo-iyileştirme Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG606 Biyonanoteknoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG607 Biyopolimer Biyoteknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG608 Biyoyakıtlar Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG609 Çevre Biyoteknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
FMBG610 Elektroforetik Teknikler Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG611 Endüstriyel Enzimler Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG612 Endüstriyel Genetik Zorunlu 2 0 0 2 7.5
FMBG613 Enzimlerin Etki Mekanizmaları Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG614 Epigenetik Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG615 Filogenetik Sistematik Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG616 Gen Tedavisi Zorunlu 2 0 0 2 0
FMBG617 Genomik Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG618 İleri Biyoistatistik Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG619 İmmobilizasyon Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG620 İmmünogenetik Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG621 Metagenomik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FMBG622 Mikrobiyal Biyoteknoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG623 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG624 Mikroorganizmalara Gen Transfer Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG625 Moleküler Etkileşim ve Sanal Tarama Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG626 Moleküler Mikrobiyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG627 Populasyon Genetiği Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG628 Prokaryotik Salgı Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG629 Protein Kromatografisi Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG630 Protein Trafiği Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG631 Proteomik Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG632 PZR Teknikleri ve Dizileme Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG633 Rekombinant DNA Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG634 Sentetik Biyoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
FMBG635 Sistemler Biyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG636 Transkriptomik Zorunlu 3 0 0 3 0
FMBG637 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG601 Mikrobiyal Ekoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG602 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG603 Bakteriyal Sistematiği Prensipleri Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG604 Moleküler Mikrobiyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG605 Mikrobiyolojide Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG606 Prokaryotik Filogeni Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG607 Filogenetik Sistematik Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG608 Populasyon Genetiği Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG609 Biyologlar İçin Temel İstatistik Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG610 Endüstriyel Genetik Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG611 Prokaryatik Genetik Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG612 Bakteri Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG613 Gen Klonlama Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG614 Genetik Analizlere Giriş Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG615 Mikrobiyal Biyoteknoloji Zorunlu 4 0 0 4 0
MBG616 Jel Elektroforez Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
MBG617 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG618 Gen Expresyon Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
MBG619 Bitki Doku Kültürü Zorunlu 2 2 0 3 0