Program Tanımları

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Fatih AKBULUT
Devlet Konservatuvarı
Güzel Sanatlar Kampüsü / Samsun
Telefon: 0 (362) 445 00 13 / 75 00 | Faks: 0 (362)445 00 46 omusdk@omu.edu.tr

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBESEMDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Seminer
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Seminer
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBESEMYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GTM601 Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM602 Halk Bilim Kuramları ve Araştırma Yöntemleri II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM603 Türk Halk Edebiyatına Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM604 Türk Halk Edebiyatına Giriş II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM605 Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM606 Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM607 Türk Din Musikisi I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM608 Türk Din Musikisi II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM609 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfejli Öğretim Yöntem ve Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM610 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfejli Öğretim Yöntem ve Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM611 Dünya Geleneksel Vurmalı Çalgılar Edebiyatı I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM612 Dünya Geleneksel Vurmalı Çalgılar Edebiyatı II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM613 Gelenekselden Evrensele Gitar Repertuvarı ve İcrası I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM614 Gelenekselden Evrensele Gitar Repertuvarı ve İcrası II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM615 Türk Bestecilerin Piyano Yapıtları I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM616 Türk Bestecilerin Piyano Yapıtları II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM617 Dünya Geleneksel Üflemeli Çalgılar Edebiyatı I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM618 Dünya Geleneksel Üflemeli Çalgılar Edebiyatı II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM619 Geleneksel Türk Müziğinde Piyano İçin Bestelenmiş Eserlerin Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM620 Geleneksel Türk Müziğinde Piyano İçin Bestelenmiş Eserlerin Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM621 Türk Müziği Makamlarının Seçilen Repertuvar Örnekleri Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM622 Türk Müziği Makamlarının Seçilen Repertuvar Örnekleri Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM623 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM624 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM625 Ud Öğretim Yöntem ve Teknikleri I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM626 Ud Öğretim Yöntem ve Teknikleri II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM627 Bağlama Sesleyiş Teknikleri I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM628 Bağlama Sesleyiş Teknikleri II Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GTM601 Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM602 Halk Bilim Kuramları ve Araştırma Yöntemleri II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM603 Türk Halk Edebiyatına Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM604 Türk Halk Edebiyatına Giriş II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM605 Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM606 Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM607 Türk Din Musikisi I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM608 Türk Din Musikisi II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM609 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfejli Öğretim Yöntem ve Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM610 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfejli Öğretim Yöntem ve Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM611 Dünya Geleneksel Vurmalı Çalgılar Edebiyatı I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM612 Dünya Geleneksel Vurmalı Çalgılar Edebiyatı II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM613 Gelenekselden Evrensele Gitar Repertuvarı ve İcrası I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM614 Gelenekselden Evrensele Gitar Repertuvarı ve İcrası II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM615 Türk Bestecilerin Piyano Yapıtları I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM616 Türk Bestecilerin Piyano Yapıtları II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM617 Dünya Geleneksel Üflemeli Çalgılar Edebiyatı I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM618 Dünya Geleneksel Üflemeli Çalgılar Edebiyatı II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM619 Geleneksel Türk Müziğinde Piyano İçin Bestelenmiş Eserlerin Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM620 Geleneksel Türk Müziğinde Piyano İçin Bestelenmiş Eserlerin Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM621 Türk Müziği Makamlarının Seçilen Repertuvar Örnekleri Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM622 Türk Müziği Makamlarının Seçilen Repertuvar Örnekleri Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM623 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM624 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM625 Ud Öğretim Yöntem ve Teknikleri I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM626 Ud Öğretim Yöntem ve Teknikleri II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM627 Bağlama Sesleyiş Teknikleri I Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM628 Bağlama Sesleyiş Teknikleri II Zorunlu 3 0 0 3 0
GTM630 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II Zorunlu 3 0 0 3 0