Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77537 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak kadının üreme sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77538 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77539 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar.
4 77542 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, üreme/cinsel sağlık ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 77544 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi kadının üreme/cinsel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 77546 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi üreme/cinsel sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 77540 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 77543 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 77545 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77541 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPRJ Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKH501 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I 2 0 0 2 6
DKH502 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II 2 0 0 2 6
DKH503 Ürojinekoloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
DKH504 Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
DKH505 Kadın Ruh Sağlığı 2 0 0 2 6
DKH506 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması 0 8 0 4 6
DKH507 Cinsel Sağlık 2 0 0 2 6
DKH508 Ebeveynliğe Hazırlık ve Hemşirelik Yaklaşımı 2 0 0 2 6
DKH509 Kadın Sağlığında Tamamlayıcı ve Alternatif Bakım Yöntemleri 2 0 0 2 6
DKH510 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Klinik Öğretim İlkeleri 2 0 0 2 6
DKH511 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği I 3 2 0 4 6
DKH512 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği II 3 2 0 4 6
DKH513 İnfertilite Hemşireliği 2 0 0 2 6
DKH514 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Yasal ve Etik Konular 3 0 0 3 6
DKH515 Doğurganlığın Düzenlenmesi ve Hemşirelik Bakımı 3 2 0 4 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DKH501 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I 2 0 0 2 6
DKH502 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II 2 0 0 2 6
DKH503 Ürojinekoloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
DKH504 Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği 2 0 0 2 6
DKH505 Kadın Ruh Sağlığı 2 0 0 2 6
DKH506 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması 0 8 0 4 6
DKH507 Cinsel Sağlık 2 0 0 2 6
DKH508 Ebeveynliğe Hazırlık ve Hemşirelik Yaklaşımı 2 0 0 2 6
DKH509 Kadın Sağlığında Tamamlayıcı ve Alternatif Bakım Yöntemleri 2 0 0 2 6
DKH510 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Klinik Öğretim İlkeleri 2 0 0 2 6
DKH511 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği I 3 2 0 4 6
DKH512 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği II 3 2 0 4 0
DKH513 İnfertilite Hemşireliği 2 0 0 2 6
DKH514 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Yasal ve Etik Konular 3 0 0 3 6
DKH515 Doğurganlığın Düzenlenmesi ve Hemşirelik Bakımı 3 2 0 4 6