Program Tanımları

Kuruluş

İlk olarak 2017-2018 yılında öğrenci eğitim-öğretim faaliyetlerine alarak başlamıştır.

Kazanılan Derece

2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Dış Ticaret alanında önlisans derecesi verilir.

Kazanılan Derece

2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Dış Ticaret alanında önlisans derecesi verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II derslerinden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Dış Ticaret Programı, özel ve kamu işletmelerinde dış ticaret departmanlarında ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Dış Ticaret Programını bitiren öğrenciler farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde iş bulabilecekleri gibi dış ticaretle uğraşan işletmelerde Dış ticaret meslek elemanı, uluslararası mal alım-satımı için bağlantılar kurulması, gerekli sözleşmelerin yapılması için gerekli çalışmalarda ara eleman olarak görev yapar. Ayrıca KPSS sınavından aldıkları puan ile kalifiye bir memur olarak çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Dış Ticaret Programı ön lisans diploması alan öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş sınavı ile geçebilirler ya da Açıköğretim programlarına sınavsız olarak devam edebilirler. Dikey Geçiş Yapılabilecek Programlar: Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60
ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu olan iş stajını tamamlamak zorundadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Terme/Samsun

Bölüm Başkan Vekili: Öğr. Gör. Şahin DEĞİRMENCİ

Öğr.Gör. Murat YAVUZ

Öğ.Gör. Muhammet YÜKSEL


Tel : 0 362 876 13 18

Bölüm Olanakları

Programda 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla bir tane bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69431 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
2 69433 Ekonomi ile ilgili kavramları bilir ve analiz eder.
3 69437 Dış Ticaret temel alan bilgisine sahiptir.
4 69432 Dış ticaret işlemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapar.
5 69434 Ofis programlarını kullanır.
6 69440 Ticari hesaplamalar yapabilir.
7 70347 finansal analiz yapabilir.
10 69436 İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder.
11 69438 Dış Ticaret alanında bağımsız öğrenmeyi sağlayabilecek yetkinliğe sahiptir.
12 69435 Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
13 69439 Dış Ticaret alanıyla ilgili etik değerleri bilir.
14 69441 İhracat ve İthalat işlemlerini bilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Dış Ticaret İşlemleri-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DTP101 Dış Ticaret İşlemleri-I Zorunlu 3 0 0 3 6
DTP103 Genel Muhasebe Zorunlu 3 1 0 4 5
DTP153 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 3
DTP151 Lojistik Zorunlu 3 0 0 3 3
DTP105 Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 4
DTPSEÇ-I Seçmeli-I SDG 0 0 0 0 0
DTP157 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2 Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DTP154 Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri Zorunlu 3 0 0 3 3
DTP102 Dış Ticaret İşlemleri-II Zorunlu 3 0 0 3 6
DTP152 Dış Ticarette Standardizasyon Zorunlu 2 0 0 2 3
DTP104 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3 4
DTP106 Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 4
DTPSEÇ-II Seçmeli-II SDG 0 0 0 0 0
DTP150 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 2, Dönem: 3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
DTP209 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Zorunlu 2 1 0 3 4
DTP211 Gümrük İşlemleri Zorunlu 3 0 0 3 4
DTP207 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
DTPSEÇ-III Seçmeli-III SDG 0 0 0 0 0
DTP217 Serbest Bölgeler Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
DTP251 Uluslararası Finansman Zorunlu 3 0 0 3 4
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
DTPSEÇ-IV Seçmeli-IV SDG 0 0 0 0 0
DTP250 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DTP109 Ticari Matematik Zorunlu 3 0 0 3 3
DTP111 Çevre Koruma Zorunlu 2 0 0 2 3
DTP115 Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2 3
DTP117 Örgütsel Davranış Zorunlu 2 0 0 2 3
DTP119 Ofis Programları-I Zorunlu 1 2 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DTP114 Mesleki Yazışma Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 3
DTP116 Ofis Programları-II Zorunlu 1 2 0 2 3
DTP156 Mesleki Yabancı Dil Zorunlu 1 2 0 2 3
DTP158 İletişim Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DTP215 Dış Ticarette Paket Programları Zorunlu 1 1 0 2 3
DTP221 Kamu Maliyesi Zorunlu 2 0 0 2 3
DTP253 Elektronik Ticaret Zorunlu 2 0 0 2 3
DTP255 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 3
DTP257 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 2 1 0 3 3
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DTP218 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 3
DTP252 İşyeri Uygulaması Zorunlu 0 16 0 8 14
DTP254 İşyeri Eğitimi Zorunlu 6 4 0 8 10
DTP256 Dış Ticaret Uygulamaları Zorunlu 4 4 0 6 12
DTP258 Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
DTP260 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği Zorunlu 2 0 0 2 3
DTP262 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2