Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78061 Harita mühendisliği için dünya genelindeki bilimsel literatürü takip etmek,
2 78062 Harita mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
3 78063 Harita mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
4 78064 Harita mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 78065 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 78066 Harita mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
7 78067 Harita mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
8 78068 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
JFM701 İleri Dengeleme Hesabı 3 0 0 3 7.5
JFM702 Jeodezik Ağların Sıklaştırılması 3 0 0 3 7.5
JFM703 E-Devlet ve E-Mülkiyet Kavramı 3 0 0 3 7.5
JFM704 Kadastroda Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
JFM705 Toprak Mülkiyeti ve Yönetimi 3 0 0 3 7.5
JFM706 Bütünleşik Kıyı Alanı Yönetimi 3 0 0 3 7.5
JFM707 Coğrafi Veri Dağıtımında Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
JFM708 Yakın Resim Fotogrametrisi ve Yapay Görüş 3 0 0 3 7.5
JFM709 Fotogrametrik Nirengi ve Hata Kaynakları 3 0 0 3 7.5
JFM710 Jeodezik Ağların Analizi 3 0 0 3 7.5
JFM711 Harita Mühendisliğinde Deformasyon Ölçmeleri 3 0 0 3 7.5
JFM712 Anlamsal Birlikte İşlerlik 3 0 0 3 7.5
JFM713 Konumsal Karar Destek Sistemleri 3 0 0 3 7.5
JFM714 Uzaktan Algılama ve Sayısal Görüntü İşleme 3 0 0 3 7.5
JFM715 Su Kaynaklarının Yönetiminde Cbs Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
JFM716 Yapılaşmış Alanlarda İmar Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
JFM717 Sürdürülebilir Arazi Yönetimi 3 0 0 3 7.5
JFM718 Harita Mühendisliğinde Hiperspektral ve Lidar Verilerinin Analizi 3 0 0 3 7.5
JFM719 Radar ve Mikrodalga İle Uzaktan Algılama 3 0 0 3 7.5
JFM720 Global Konum Belirleme Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
JFM721 Taşınmaz Değerlemede Kantitatif Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
JFM722 Arazi Yönetiminde Uygulama Problemleri 3 0 0 3 7.5
JFM724 Taşınmaz Geliştirme 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
JFM701 İleri Dengeleme Hesabı 3 0 0 3 7.5
JFM702 Jeodezik Ağların Sıklaştırılması 3 0 0 3 7.5
JFM704 Kadastroda Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
JFM705 Toprak Mülkiyeti ve Yönetimi 3 0 0 3 7.5
JFM706 Bütünleşik Kıyı Alanı Yönetimi 3 0 0 3 7.5
JFM707 Coğrafi Veri Dağıtımında Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
JFM708 Yakın Resim Fotogrametrisi ve Yapay Görüş 3 0 0 3 7.5
JFM709 Fotogrametrik Nirengi ve Hata Kaynakları 3 0 0 3 7.5
JFM710 Jeodezik Ağların Analizi 3 0 0 3 7.5
JFM711 Harita Mühendisliğinde Deformasyon Ölçmeleri 3 0 0 3 7.5
JFM712 Anlamsal Birlikte İşlerlik 3 0 0 3 7.5
JFM713 Konumsal Karar Destek Sistemleri 3 0 0 3 7.5
JFM714 Uzaktan Algılama ve Sayısal Görüntü İşleme 3 0 0 3 7.5
JFM715 Su Kaynaklarının Yönetiminde Cbs Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
JFM716 Yapılaşmış Alanlarda İmar Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
JFM717 Sürdürülebilir Arazi Yönetimi 3 0 0 3 7.5
JFM718 Harita Mühendisliğinde Hiperspektral ve Lidar Verilerinin Analizi 3 0 0 3 7.5
JFM719 Radar ve Mikrodalga İle Uzaktan Algılama 3 0 0 3 7.5
JFM720 Global Konum Belirleme Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
JFM721 Taşınmaz Değerlemede Kantitatif Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
JFM722 Arazi Yönetiminde Uygulama Problemleri 3 0 0 3 7.5
JFM724 Taşınmaz Geliştirme 3 0 0 3 7.5