Program Tanımları

Kuruluş

Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk olarak 2019–2020 öğretim yılında Yönetim ve Organizasyon Bölümü adı altında Lojistik Programı olarak başlamıştır

Kuruluş

Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk olarak 2019–2020 öğretim yılında Yönetim ve Organizasyon Bölümü adı altında Lojistik Programı olarak başlamıştır

Kazanılan Derece

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Lojistik” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar

Kazanılan Derece

Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Lojistik” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II derslerinden muaf olurlar

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olanlar Yabancı Dil-I ve Yabancı Dil-II derslerinden muaf olurlar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak

Program Profili

Lojistik sektörüne meslek elemanı yetiştirmek

Program Profili

Lojistik sektörüne meslek elemanı yetiştirmek

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar , lojistik , üretim , pazarlama, dış ticaret vb. firmalarda çalışmaktadırlar

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar , lojistik , üretim , pazarlama, dış ticaret vb. firmalarda çalışmaktadırlar

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan almaları durumunda Uluslararası lojistik, Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Taşımacılık gibi bölümlere geçiş yapabilmektedirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan almaları durumunda Uluslararası lojistik, Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Taşımacılık gibi bölümlere geçiş yapabilmektedirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yalı, Çamlık Caddesi D:142, 55600 Terme/Samsun
(0362) 876 51 00

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yalı, Çamlık Caddesi D:142, 55600 Terme/Samsun
(0362) 876 51 00

Bölüm Olanakları

Programda 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır

Bölüm Olanakları

Programda 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78127 1. Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
2 78128 2. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikleri tanımlar.
3 78129 3. Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde oluşabilecek riskleri yönetecek kararlar ve önlemler alır.
4 78130 4. Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alanı ile ilgili mevzuatı bilir.
5 78131 5. Tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.
6 78132 6. Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
7 78133 7. Ofis programlarını ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanır.
8 78134 8. Etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
9 78135 9. Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar.
10 78136 10. En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilmek
11 78137 11. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
12 78138 12. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
13 78139 13. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
14 78140 14. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci-sistemi analiz eder, edindiği bilgi ve becerileri yorumlar ve değerlendirir
15 78141 15. Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri lojistik çözümleri için beraber kullanır
16 78142 16. Depolama, envanter ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi lojistik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır
17 78143 17. İş ve sosyal güvenlik işlemlerini takip eder
18 78144 18. İşletme ile ilgili genel bilgilere sahip olacaktır

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TLOJ101 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3 4
TLOJ103 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 3
TLOJ105 Lojistiğe Giriş Zorunlu 3 0 0 3 4
TLOJ107 Genel Muhasebe Zorunlu 2 1 0 3 3
TLOJ109 İstatistik Zorunlu 2 1 0 3 4
TLOJ111 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 3
TLOJ113 Matematik Zorunlu 2 0 0 2 3
TLOJSEÇ-I Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TLOJ102 Lojistik Yönetimi ve Organizasyonu Zorunlu 2 1 0 3 4
TLOJ104 Lojistik Maliyet Analizi Zorunlu 2 1 0 3 3
TLOJ106 Dış Ticaret İşlemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
TLOJ108 Taşımacılık Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
TLOJ110 Depo Envanter Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3 4
TLOJ112 Üretim Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3 4
TLOJ114 Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 2 3
TLOJSEÇ-II Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
TLOJ201 Entegre Lojistik Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3 3
TLOJ203 Tedarik Zincir Yönetimi Zorunlu 2 2 0 3 4
TLOJ205 Küresel Lojistik Zorunlu 2 2 0 3 4
TLOJ207 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Zorunlu 1 2 0 2 3
TLOJ209 Yöneylem Araştırması Zorunlu 2 2 0 3 4
TLOJSEÇ-III Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 6
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
TLOJ202 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TLOJSEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 24
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TLOJ115 Genel Ekonomi 2 0 0 2 3
TLOJ117 Ofis Programları 1 2 0 2 3
TLOJ119 Kentsel Lojistik 2 0 0 2 3
TLOJ121 Davranış Bilimleri 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TLOJ116 Lojistik Bilgi Sistemi 1 2 0 2 3
TLOJ118 İletişim 2 0 0 2 3
TLOJ120 Lojistik Müşteri İlişkileri 2 0 0 2 3
TLOJ122 E-Ticaret 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TLOJ211 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 3
TLOJ213 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2 3
TLOJ215 Finansal Yönetim 2 0 0 2 3
TLOJ217 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TLOJ204 İşyeri Uygulaması 0 16 0 8 14
TLOJ206 İşyeri Eğitimi 6 4 0 8 10
TLOJ208 Paket Programları 2 2 0 3 6
TLOJ210 Risk ve Sigorta İşlemleri 2 2 0 3 6
TLOJ212 Konteyner Sistemleri ve İşletmeciliği 2 2 0 3 6
TLOJ214 Çağdaş Lojistik Uygulamaları 2 0 0 2 3
TLOJ216 Kişisel Gelişim 2 0 0 2 3
TLOJ218 Gümrük İşlemleri 2 0 0 2 3
TLOJ220 Yeşil ve Tersine Lojistik 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2