Program Tanımları

Kuruluş


İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2017-2018 eğitim-öğretim yılında alınan 60 öğrenci ile örgün eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Öğrencilerimiz "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" unvanı ile mezun olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kesin Kayıt, Ders Kaydı, Kayıt Yenileme, Yatay ve Dikey Geçişler, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti MADDE 8 – (1) hükümleri geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır. (2) Ağırlıklı başarı ortalaması, 80-89 olan öğrenciler onur, 90 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilere, bu durumunu gösteren ve Rektör tarafından imzalanan bir belge verilir. (3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere mezuniyete hak kazandıkları sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günden itibaren mezuniyet işlemlerini tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgesi verilir.(4) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 120 AKTS krediyi tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, program mezunlarına önemli iş fırsatları vermektedir. Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler. Ülkemizde özel olarak kurulan Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde(OSGB) görev alabilirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ÖSYM aracılığı ile yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na girerek İş Güvenliği Uzmanı unvanı kazanabilirler.
Bu programdan mezun olacak öğrencilerimize; kendi alanları ile ilgili ön lisans diploması verilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BEŞİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirme - Dönem içi değerlendirme MADDE 16 – Yarıyıl/yıl sonu-bütünleme sınavları MADDE 17 – Sınavların yapılış şekli MADDE 18 – Mazeret sınavı MADDE 19 – Sınav sonuçları MADDE 20 – Sınav sonuçlarına itiraz MADDE 21 – Başarı puanı MADDE 22- Ders tekrarı - MADDE 23 ALTINCI BÖLÜM Başarı ve Değerlendirme - Değerlendirme MADDE 24 – Derslerin kredi değeri MADDE 25 – Ağırlıklı başarı ortalaması MADDE 26 – Diploma - MADDE 27 -Muafiyet sınavı - MADDE 28 HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

Mezuniyet Koşulları

Dört yarıyıl sonunda toplam 120 AKTS'nin ( Avrupa Kredi Transfer Sistemi) tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 30 iş günü zorunlu stajını tamamlaması koşulunu sağlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

ÖĞR. GÖR. MUSA ŞAHİN İletişim Bilgileri 0362 714 55 55 - 0362 714 53 43 Dahili No: 7470 Samsun Karayolu 4.Km. 55700 Havza/SAMSUN

Bölüm Olanakları

Programımızda kadrolu 3 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Öğretim Görevlilerinin hepsi yükseklisansı bitirmiştir. 2 öğretim görevlisi doktora programına başlamıştır.
Programda 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 2 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Sınıfı ve 1 adet uygulama sınıfı bulunmaktadır. Bunların haricinde bölümün hizmetine sunulmuş mevcut araç-gereç ve ekipman listesi şu şekildedir:
HDPE KABUKLU BARET
ABS KABUKLU BARET
KASK BARET
GRİ LENSLİ KORUYUCU GÖZLÜK
KAYNAKÇI GÖZLÜĞÜ (TAM KORUMA)
ŞEFFAF LENSLİ KORUYUCU GÖZLÜK
TAM KORUMA GÖZLÜĞÜ
SARI LENSLİ KORUYUCU GÖZLÜK
KAYNAKÇI EL MASKESİ
BARETE MONTE ELEKTRONİK OTOMATİK KAYNAKÇI MASKESİ
TAM YÜZ MASKE
YARIM YÜZ MASKE
ALÇAK GERİLİM İZOLE ELDİVEN
PARAARAMİD ELDİVEN
ÇELİK ÖRGÜ ELDİVEN
ISI VE ALEVE DAYANIKLI TEK PARMAK ELDİVEN
YÜKSEK GERİLİM İZOLE ELDİVEN
ÇOK AMAÇLI YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ KORUYUCU ELBİSE
KİMYASAL KORUYUCU TULUM
ELEKTRİK ARKLARINA VE ALEVE KARŞI KORUYUCU ELBİSE
YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ MONT
YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ ÇİFT BANTLI İKAZ YELEĞİ
YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ YELEK
YAĞMURLUK
KAYNAKÇI AYAKKABISI
BEL DESTEKLİ PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ EMNİYET KEMERİ (PARAŞÜT TİPİ)
DÜŞÜŞ ENGELLEYİCİ EMNİYET KEMERİ HALAT
PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ İÇİN ÇİFT KOLLU HALAT
PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ İÇİN ÇİFT KOLLU ŞOK EMİCİLİ HALAT
HALAT FRENLEME SİSTEMİ
PERSONEL GÜVENLİK HALATI
YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA KULLANILAN YATAY YAŞAM HATTI
AĞIRLIK KALDIRMA BEL KEMERİ
YOL VE ÇEVRE GÜV. TRAFİK KONİSİ
UYARI İŞARET VE LEVHALARI ( 25cm x 35 cm Ebatlarında)
CANSIZ MANKEN
KAYNAKÇI ÖNLÜĞÜ (KROME DERİDEN)
KİMYASALLARA DAYANIKLI ( NEOPREN) ÖNLÜK
TERMAL İÇ GİYSİ
İŞ ÖNLÜĞÜ
AŞÇI PANTOLONU
KAYNAKÇI KOLLUĞU
KAYNAKÇI TOZLUĞU
İŞ AYAKKABISI
İŞ BOTU
ELEKTRİKÇİ İŞ AYAKKABISI
DİZ ALTI ÇİZME
S4 ÇELİK BURUNLU DİZ BOYU ÇİZME
NEOPREN BOY ÇİZMESİ
Yüksekokulumuzda 50 bilgisayar kapasiteli bir laboratuvarımız bulunmaktadır. Mevcut laboratuvar tüm programlarımızın bilgisayar destekli yürütülen uygulama derslerinde her dönem planlanan bilgisayar laboratuvarı haftalık ders programı dahilinde kullanılmaktadır. Yüksekokulumuzda 242m2 alana sahip bir kantin; 110m2 alana sahip öğrenci yemekhanesi; barınma ihtiyacı için yüksekokulumuz sınırına bitişik Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurdu bulunmaktadır. Yüksekokulumuz bahçesinde futbol, voleybol ve basketbol sahaları mevcuttur. Yüksekokulumuz etrafında özel pansiyon ve kafeteryalar öğrencilere hizmet vermektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77489 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı‘na uygun alanlarda yeterli pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olur.
2 77490 İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren her alanda yapılan uygulamaları anlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 77491 Matematik, hukuk,kimya,fizik gibi temel bilimlerde bilgi sahibi olur.
4 77492 İş sağlığı ve güvenliği, arama kurtarma, ilk yardım, yangından korunma, sosyal güvenlik, raporlama, iş hijyeni, risk analizi, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
5 77493 Alanı ile ilgili olan ve çalışma hayatına yansıtacağı mevzuat bilgisi birikimine sahip olur.
6 77494 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanır.
7 77495 Alanında gördüğü dersleri çalışma hayatında uygulamaya dökme becerisi kazanır.
8 77496 Bilgi ve becerilerini güvenlik ve koruma alanında uygulayabilme yetkinliği kazanır.
9 77499 Alanında kazandığı bilgi ve birikimi yaşamının her aşamasında uygular ve güvenlik kültürü bilinci kazanır.
10 77500 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
11 77502 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
12 77497 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; mevzuat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilinci kazanır.
13 77501 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
14 77498 Türkçenin sözlü ve yazılı ifadelerini kullanarak etkili iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG103 Matematik-I Zorunlu 3 1 0 4 5
İSG105 Genel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 4
İSG107 Makine ve Techizat I Zorunlu 1 1 0 2 5
İSG109 Genel Kimya Zorunlu 2 1 0 3 5
İSGS-1 SEÇMELİ DERSLER I SDG 0 0 0 0 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 0 2 2
İSG104 Fizik Zorunlu 2 1 0 3 6
İSG106 Makine ve Techizat II Zorunlu 1 1 0 2 6
İSG108 Arama ve Kurtarma Bilgisi Zorunlu 2 1 0 3 7
İSGS-2 SEÇMELİ DERSLER II SDG 0 0 0 0 3
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSG201 Bina Yönetim Sitemleri Zorunlu 1 1 0 2 4
İSG203 İlk Yardım Zorunlu 2 1 0 3 3
İSG205 Yangından Korunma Yöntemleri Zorunlu 2 1 0 3 3
İSG207 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 4
İSG209 Sosyal Güvenlik Zorunlu 2 0 0 2 3
İSG211 Taşıma ve Depolama Zorunlu 2 1 0 3 4
İSG213 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı I Zorunlu 2 0 0 2 3
İSGS-3 SEÇMELİ DERSLER III SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İSG202 İş Kazaları ve Raporlandırma Zorunlu 2 1 0 3 4
İSG204 Acil Durum Risk Analizi Zorunlu 3 1 0 4 6
İSG206 İş Hijyeni Zorunlu 1 1 0 2 3
İSG208 Etiketleme ve İşaretleme Zorunlu 2 0 0 2 3
İSG210 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 4
İSG212 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı II Zorunlu 2 0 0 2 4
İSGS-IV SEÇMELİ DERSLER IV SDG 0 0 0 0 6

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSG113 Çevre Koruma 2 0 0 2 3
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSG110 Kimyasallar ve Tehlikeleri 2 0 0 2 3
İSG112 Ergonomi 2 0 0 2 3
İSG114 İstatistik 2 0 0 2 3
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSG215 Uyarı İşaretleri ve Levha Standartları 2 0 0 2 3
İSG217 Kişisel Koruyucu Donanımlar 2 0 0 2 3
İSG219 Yüksek Gerilim Tekniği 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSG214 Hasar Analizi 2 0 0 2 3
İSG216 Meslek Etiği 2 0 0 2 3
İSG218 Kalite Güvencesi ve Standartları 2 0 0 2 3