Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77823 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
2 77824 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
3 77825 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
4 77826 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
5 77821 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
6 77822 ürkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
7 77827 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
8 77828 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
9 77829 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
10 77830 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
11 77837 Yeni Program Çıktısı
12 77831 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. Çıktısı
13 77832 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
14 77833 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
15 77836 Yeni Program Çıktısı
16 77835 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
17 77834 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TEB601 Türk Dilinin Gelişim Evreleri İçinde Örnek Metinlerin Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB602 Roman Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB603 Dil Eğitbilimi Bağlamında Çocuk Yazını 3 0 0 3 7.5
TEB604 Gençlik Edebiyatı 3 0 0 3 7.5
TEB605 Anlama ve Anlatma Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB606 Öykü Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB607 Eğitsel Metinler ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB608 Dil Öğretiminde Yaratıcı Drama 3 0 0 3 7.5
TEB609 Çağdaş Türk Şiiri ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB610 Klasik Türk Edebiyatında Öykülerin Yapısı ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB611 Eski Türk Edebiyatında Eğitsel Yapıtlar ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB612 Çağdaş Türk Şiirine Biçimsel Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
TEB613 Yeni Türk Edebiyatından Seçilmiş Metinlerin İncelenmesi 3 0 0 3 7.5
TEB614 Türk Dram Sanatı ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB616 Metindilbilim ve Türkçe Eğitimi 3 0 0 3 7.5
TEB618 Anlambilimi ve Türkçe Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB619 Çocuk Edebiyatında Türlerin Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB620 Yunus Emre ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
TEB621 Dil Becerileri Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB622 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TEB650 Yunus Emre ve Eğitim 2 0 0 2 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TEB601 Türk Dilinin Gelişim Evreleri İçinde Örnek Metinlerin Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB602 Roman Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB603 Dil Eğitbilimi Bağlamında Çocuk Yazını 3 0 0 3 7.5
TEB604 Gençlik Edebiyatı 3 0 0 3 7.5
TEB605 Anlama ve Anlatma Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB606 Öykü Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB607 Eğitsel Metinler ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB608 Dil Öğretiminde Yaratıcı Drama 3 0 0 3 7.5
TEB609 Çağdaş Türk Şiiri ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB610 Klasik Türk Edebiyatında Öykülerin Yapısı ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB611 Eski Türk Edebiyatında Eğitsel Yapıtlar ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB612 Çağdaş Türk Şiirine Biçimsel Yaklaşımlar 3 0 0 3 7.5
TEB613 Yeni Türk Edebiyatından Seçilmiş Metinlerin İncelenmesi 3 0 0 3 7.5
TEB614 Türk Dram Sanatı ve Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB616 Metindilbilim ve Türkçe Eğitimi 3 0 0 3 7.5
TEB618 Anlambilimi ve Türkçe Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB619 Çocuk Edebiyatında Türlerin Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB620 Yunus Emre ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
TEB621 Dil Becerileri Öğretimi 3 0 0 3 7.5
TEB650 Yunus Emre ve Eğitim 2 0 0 2 7.5