Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77936 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 77943 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 77944 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 77945 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 77946 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 77947 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 77948 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 77949 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE600 Ebelikte Temel Kavramlar 3 0 0 3 6
EBE601 Perinatoloji-I 3 0 0 3 6
EBE602 Perinatoloji Uygulamaları –I 0 4 0 2 6
EBE603 Perinatoloji-II 3 0 0 3 6
EBE604 Perinatoloji Uygulamaları –II 0 4 0 2 6
EBE605 Kadın Ruh Sağlığı 3 0 0 3 6
EBE606 İnfertilite 2 0 0 2 6
EBE607 Cinsel Sağlık 3 0 0 3 6
EBE608 Ebeveynliğe Hazırlık ve Ebelik Yaklaşımı 2 0 0 2 6
EBE609 Ebelikte Tamamlayıcı ve Alternatif Bakım Yöntemleri 2 0 0 2 6
EBE610 Transkültürel Ebelik 2 0 0 2 6
EBE611 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 2 0 0 2 6
EBE612 Ebelikte Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
EBE613 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik 3 0 0 3 6
EBE614 Doğal Doğum 2 0 0 2 6
EBE615 Ebelikte Etik 2 0 0 2 6
EBE616 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları 2 0 0 2 6
EBE618 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBE600 Ebelikte Temel Kavramlar 3 0 0 3 6
EBE601 Perinatoloji-I 3 0 0 3 6
EBE602 Perinatoloji Uygulamaları –I 0 4 0 2 6
EBE603 Perinatoloji-II 3 0 0 3 6
EBE604 Perinatoloji Uygulamaları –II 0 4 0 2 6
EBE605 Kadın Ruh Sağlığı 3 0 0 3 6
EBE606 İnfertilite 2 0 0 2 6
EBE607 Cinsel Sağlık 3 0 0 3 6
EBE608 Ebeveynliğe Hazırlık ve Ebelik Yaklaşımı 2 0 0 2 6
EBE609 Ebelikte Tamamlayıcı ve Alternatif Bakım Yöntemleri 2 0 0 2 6
EBE610 Transkültürel Ebelik 2 0 0 2 6
EBE611 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 2 0 0 2 6
EBE612 Ebelikte Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 6
EBE613 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik 3 0 0 3 6
EBE614 Doğal Doğum 2 0 0 2 6
EBE615 Ebelikte Etik 2 0 0 2 6
EBE616 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları 2 0 0 2 6
EBE618 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6