Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Proje Ödevi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPROJE Proje Ödevi Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT501 İleri Mikroekonomi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT502 İleri Makroekonomi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT503 Endüstriyel İktisat Zorunlu 3 0 0 3 6
İKT504 İleri Çalışma Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT505 Yönetim Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT506 İleri Bilgi Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT507 İleri Kamu Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT508 Mal Piyasaları Zorunlu 3 0 0 3 6
İKT509 Faktör Piyasaları Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT510 İleri Para Teorisi ve Politikası Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT511 İleri Finansal Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT512 Uluslararası Ticaret Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT513 Uluslararası Ticaret Politikası Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT514 İleri Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT515 İleri İktisadi Büyüme Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT516 İleri İktisadi Kalkınma Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT517 İleri Bölgesel Kalkınma Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT518 İleri Dünya Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT519 İleri İktisadi Düşünceler Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT520 İleri Ekonometri Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT521 Ekonometri Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT522 İleri Sanayi Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT524 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İKT501 İleri Mikroekonomi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT502 İleri Makroekonomi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT503 Endüstriyel İktisat Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT504 İleri Çalışma Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT505 Yönetim Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT506 İleri Bilgi Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT507 İleri Kamu Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT508 Mal Piyasaları Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT509 Faktör Piyasaları Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT510 İleri Para Teorisi ve Politikası Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT511 İleri Finansal Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT512 Uluslararası Ticaret Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT513 Uluslararası Ticaret Politikası Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT514 İleri Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT515 İleri İktisadi Büyüme Teorileri Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT516 İleri İktisadi Kalkınma Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT517 İleri Bölgesel Kalkınma Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT518 İleri Dünya Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT519 İleri İktisadi Düşünceler Tarihi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT520 İleri Ekonometri Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT521 Ekonometri Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT522 İleri Sanayi Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
İKT524 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0