Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78320 Alanına ilgili olarak guncellenen her turlu bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiginde degistirme yeterliligine sahiptir. Yasam boyu ogrenmeyi ilke edinir ve arastırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 78321 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara cozum olusturma amacıyla gerektiginde disiplinler arası alanda bir arastırma projesi planlayarak, ekip olusturur, ekip bilinci icerisinde proje yurutur ve sonuclandırır.
3 78322 Egitim aldıgı alanda edindigi uzmanlık duzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana ozgun laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalasmıs duzeyde gerceklestirir ve alana ilgili sorunlarda cozum olusturabilme becerisine sahiptir.
4 78323 Uzmanlık alanına yonelik guncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir sekilde pratige aktarabilir
5 78319 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması asamalarında toplumsal, bilimsel, kulturel ve etik degerleri gozeterek denetler ve bu degerleri ogretir.
6 78324 Alanının iliskili oldugu disiplinler arası etkilesimi kavrar; yeni ve karmasık fikirleri analiz, sentez ve degerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak ozgun sonuclara ulasır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE- Seçmeli 1 SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VSH701 Sucul Canlılarda Yaşam ve Çevre 3 0 0 3 6
VSH702 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Anatomi ve Fizyolojisi 2 2 0 3 6
VSH703 Balık Hastalıklarında Örnek Alma, Saptama Teknikleri ve Nekropsi Yöntemleri 2 2 0 3 6
VSH704 Sucul Canlılarda Patolojiye Giriş 2 2 0 3 6
VSH705 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH706 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi 3 0 0 3 6
VSH707 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH708 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH709 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi 1 0 0 1 6
VSH710 Temel Mikrobiyoloji 2 2 0 3 6
VSH711 Balıkların Bakteriyel Hastalıkları 2 2 0 3 0
VSH712 Balıklarda Görülen Mantar Enfeksiyonları 2 2 0 3 6
VSH713 Balık Hastalıkları ve Epidemiyolojisi 3 0 0 3 6
VSH714 İmmünoloji, Aşılar ve Balıklarda Aşılama Yöntemleri 3 0 0 3 6
VSH715 Bakteriyel İzolasyon ve Serolojik İdentifikasyon Yöntemleri 2 2 0 3 6
VSH716 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi 3 0 0 3 6
VSH717 Balık Parazitlerinin Toplanması, Boyanması, Tanısı ve Saklanması 3 0 0 3 6
VSH718 Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH719 Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH720 Kültür Balıklarının Arthropod Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH721 Zoonoz Balık Parazitleri 2 2 0 3 6
VSH722 Akvaryum Balıklarının Parazit Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH723 Deniz Memelileri ve Diğer Sucul Canlıların Parazitleri 2 0 0 2 6
VSH724 Balık Parazitlerinde Moleküler Tanı Yöntemleri 1 0 0 1 6
VSH725 Balık Parazitlerinde İmmunoloji ve Aşılama 1 0 0 1 6
VSH726 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Analiz Yöntemleri 3 0 0 3 6
VSH729 Balık ve Diğer Sucul Canlılarda Gıda Mikrobiyolojisi 3 2 0 4 6
VSH730 Su Ürünleri Muayene Metodları ve Gıda Kimyası 3 2 0 4 6
VSH731 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Et Bilimi 3 0 0 3 6
VSH732 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar 3 0 0 3 6
VSH733 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri 3 0 0 3 6
VSH735 Balık Besleme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH736 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği 2 0 0 2 6
VSH737 Alabalık Yetiştiriciliği 3 0 0 3 6
VSH738 Sazan Yetiştiriciliği 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VSH701 Sucul Canlılarda Yaşam ve Çevre 3 0 0 3 6
VSH702 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Anatomi ve Fizyolojisi 2 2 0 3 6
VSH703 Balık Hastalıklarında Örnek Alma, Saptama Teknikleri ve Nekropsi Yöntemleri 2 2 0 3 6
VSH704 Sucul Canlılarda Patolojiye Giriş 2 2 0 3 6
VSH705 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH706 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi 3 0 0 3 6
VSH707 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH708 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH709 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi 1 0 0 1 6
VSH710 Temel Mikrobiyoloji 2 2 0 3 6
VSH711 Balıkların Bakteriyel Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH712 Balıklarda Görülen Mantar Enfeksiyonları 2 2 0 3 6
VSH713 Balık Hastalıkları ve Epidemiyolojisi 3 0 0 3 6
VSH714 İmmünoloji, Aşılar ve Balıklarda Aşılama Yöntemleri 3 0 0 3 6
VSH715 Bakteriyel İzolasyon ve Serolojik İdentifikasyon Yöntemleri 2 2 0 3 6
VSH716 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi 3 0 0 3 6
VSH717 Balık Parazitlerinin Toplanması, Boyanması, Tanısı ve Saklanması 3 0 0 3 6
VSH718 Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH719 Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH720 Kültür Balıklarının Arthropod Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH721 Zoonoz Balık Parazitleri 2 2 0 3 6
VSH722 Akvaryum Balıklarının Parazit Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH723 Deniz Memelileri ve Diğer Sucul Canlıların Parazitleri 2 0 0 2 6
VSH724 Balık Parazitlerinde Moleküler Tanı Yöntemleri 1 0 0 1 6
VSH725 Balık Parazitlerinde İmmunoloji ve Aşılama 1 0 0 1 6
VSH726 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Analiz Yöntemleri 3 0 0 3 6
VSH727 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 3 2 0 4 6
VSH728 Su Kalitesi ve Kirletici Nedenleri 3 0 0 3 6
VSH729 Balık ve Diğer Sucul Canlılarda Gıda Mikrobiyolojisi 3 2 0 4 6
VSH730 Su Ürünleri Muayene Metodları ve Gıda Kimyası 3 2 0 4 6
VSH731 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Et Bilimi 3 0 0 3 6
VSH732 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar 3 0 0 3 6
VSH733 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri 3 0 0 3 6
VSH734 Gıda ve Su Ürünleri Kaynaklı Patojenler 3 0 0 3 6
VSH735 Balık Besleme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH736 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği 2 0 0 2 6
VSH737 Alabalık Yetiştiriciliği 3 0 0 3 6
VSH738 Sazan Yetiştiriciliği 3 0 0 3 6
VSH739 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6