Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE- Seçmeli 1 SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VSH701 Sucul Canlılarda Yaşam ve Çevre Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH702 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Anatomi ve Fizyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH703 Balık Hastalıklarında Örnek Alma, Saptama Teknikleri ve Nekropsi Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH704 Sucul Canlılarda Patolojiye Giriş Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH705 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH706 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH707 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH708 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH709 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH710 Temel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH711 Balıkların Bakteriyel Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH712 Balıklarda Görülen Mantar Enfeksiyonları Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH713 Balık Hastalıkları ve Epidemiyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH714 İmmünoloji, Aşılar ve Balıklarda Aşılama Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH715 Bakteriyel İzolasyon ve Serolojik İdentifikasyon Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH716 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH717 Balık Parazitlerinin Toplanması, Boyanması, Tanısı ve Saklanması Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH718 Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH719 Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH720 Kültür Balıklarının Arthropod Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH721 Zoonoz Balık Parazitleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH722 Akvaryum Balıklarının Parazit Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH723 Deniz Memelileri ve Diğer Sucul Canlıların Parazitleri Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH724 Balık Parazitlerinde Moleküler Tanı Yöntemleri Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH725 Balık Parazitlerinde İmmunoloji ve Aşılama Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH726 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Analiz Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH729 Balık ve Diğer Sucul Canlılarda Gıda Mikrobiyolojisi Zorunlu 3 2 0 4 0
VSH730 Su Ürünleri Muayene Metodları ve Gıda Kimyası Zorunlu 3 2 0 4 0
VSH731 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Et Bilimi Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH732 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH733 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH735 Balık Besleme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH736 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH737 Alabalık Yetiştiriciliği Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH738 Sazan Yetiştiriciliği Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VSH701 Sucul Canlılarda Yaşam ve Çevre Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH702 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Anatomi ve Fizyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH703 Balık Hastalıklarında Örnek Alma, Saptama Teknikleri ve Nekropsi Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH704 Sucul Canlılarda Patolojiye Giriş Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH705 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH706 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH707 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH708 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH709 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH710 Temel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH711 Balıkların Bakteriyel Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH712 Balıklarda Görülen Mantar Enfeksiyonları Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH713 Balık Hastalıkları ve Epidemiyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH714 İmmünoloji, Aşılar ve Balıklarda Aşılama Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH715 Bakteriyel İzolasyon ve Serolojik İdentifikasyon Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH716 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH717 Balık Parazitlerinin Toplanması, Boyanması, Tanısı ve Saklanması Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH718 Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH719 Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH720 Kültür Balıklarının Arthropod Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH721 Zoonoz Balık Parazitleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VSH722 Akvaryum Balıklarının Parazit Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH723 Deniz Memelileri ve Diğer Sucul Canlıların Parazitleri Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH724 Balık Parazitlerinde Moleküler Tanı Yöntemleri Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH725 Balık Parazitlerinde İmmunoloji ve Aşılama Zorunlu 1 0 0 1 0
VSH726 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Analiz Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH727 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Zorunlu 3 2 0 4 0
VSH728 Su Kalitesi ve Kirletici Nedenleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH729 Balık ve Diğer Sucul Canlılarda Gıda Mikrobiyolojisi Zorunlu 3 2 0 4 0
VSH730 Su Ürünleri Muayene Metodları ve Gıda Kimyası Zorunlu 3 2 0 4 0
VSH731 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Et Bilimi Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH732 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH733 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH734 Gıda ve Su Ürünleri Kaynaklı Patojenler Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH735 Balık Besleme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH736 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği Zorunlu 2 0 0 2 0
VSH737 Alabalık Yetiştiriciliği Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH738 Sazan Yetiştiriciliği Zorunlu 3 0 0 3 0
VSH739 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0