Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE001 Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0 0
GSESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
STSY713 Yaratıcılık ve Kişiselleştirme Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Biçim ve Biçimlendirme
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
STSY716 Biçim ve Biçimlendirme Zorunlu 3 0 0 3 0
GSE002 Seçmeli Dersler II SDG 0 0 0 0 0
GSESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Görsel Kültür ve Göstergebilim
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
STSY719 Görsel Kültür ve Göstergebilim Zorunlu 3 0 0 3 0
GSE003 Seçmeli Dersler III SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE004 Seçmeli Dersler IV SDG 0 0 0 0 0
STSY728 Yeni Sanat Ekolojileri Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
STSY701 Endüstriyel Tasarım Kuramları ve Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 5
STSY703 Resim Atelye Kuram ve Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 7.5
STSY705 Grafik Tasarım Kuram ve Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
STSY707 Seramik Tasarım Kuram ve Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
STSY709 Sıcak-Soğuk Cam Sanatı Kuram ve Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 0
STSY711 Tasarı Geometri ve Perspektif Zorunlu 3 0 0 3 0
STSY715 Görsel Kültür ve Sanatsal Okuryazarlıklarda Yöntem Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
STSY702 Endüstriyel Tasarımda Proje Gerçekleştirebilme Zorunlu 2 2 0 3 0
STSY704 Resim Atelye Proje Gerçekleştirebilme Zorunlu 2 2 0 3 0
STSY706 Grafik Tasarım Atelye Proje Gerçekleştirebilme Zorunlu 2 2 0 3 0
STSY708 Seramik Tasarım Atelye Proje Gerçekleştirebilme Zorunlu 2 2 0 3 0
STSY710 Sıcak-Soğuk Cam Atelye Proje Gerçekleştirebilme Zorunlu 2 2 0 3 0
STSY712 Tasarlama Kuramları ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
STSY714 Görsel Algı Kavramları ve Renk Zorunlu 3 0 0 3 0
STSY718 Seramik Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
STSY721 Marka Tasarımı ve Yöntemi Zorunlu 3 0 0 3 0
STSY723 Biyomimikri/Mimetik ve Tasarım Zorunlu 3 0 0 3 0
STSY725 Tekno-Kültür ve Teknoloji Okuryazarlıkları Zorunlu 3 0 0 3 0
STSY727 Görsel Retorik ve Sanatsal Manipülasyonlar Zorunlu 3 0 0 3 0
STSY729 Onto-Genetik ve Yapıt Epistemolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
STSY731 Sanat Yönetim ve Konservatizm Zorunlu 3 0 0 3 0
STSY733 Malzeme Seçimi ve Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
STSY720 Mimari Yüzey Tasarımları ve Restorasyon Zorunlu 2 2 0 3 0
STSY722 Dijital (Sayısal) Ortamda Pazarlama ve Reklam Zorunlu 3 0 0 3 0
STSY724 Yeni Medya ve Sanat Eğtiminde Etkileşim Zorunlu 3 0 0 3 0
STSY726 Sanatta Postmodern Yönsemeler ve Yapıbozumculuk Zorunlu 3 0 0 3 0
STSY730 Sanatta Dönemselleştirme ve Sanat Tarihsel Konumlandırma Zorunlu 3 0 0 3 0
STSY732 Kültür Endüstri ve Tüketim Estetiği Zorunlu 3 0 0 3 0
STSY734 Eleştirel Sanat Pedagojisi ve Göresel Kültür Eğitimi Zorunlu 3 0 0 3 0