Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-1 Seçmeli I SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBS-2 Seçmeli II SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBM601 İleri Malzeme Termodinamiği 3 0 0 3 7.5
MBM602 Malzemelerin Mekanik Özellikleri 3 0 0 3 7.5
MBM603 Modern Yüzey İşleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
MBM604 Malzemelerde Deformasyon ve Kırılma 3 0 0 3 7.5
MBM605 Hasar Analizi 3 0 0 3 7.5
MBM606 Katodik Koruma 3 0 0 3 7.5
MBM607 Yapı ve Kristolografi 3 0 0 3 7.5
MBM608 Faz Dönüşümleri 3 0 0 3 7.5
MBM609 Eletrolit Kaplama 3 0 0 3 7.5
MBM610 İleri Kompozit Malzemeler 3 0 0 3 7.5
MBM611 Atık Malzemelerin Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı 3 0 0 3 7.5
MBM612 İleri Katılaşma 3 0 0 3 7.5
MBM613 Malzeme Süreçlerinin Kinetiği 3 0 0 3 7.5
MBM614 Malzeme Yüzeyleri ve Ara Yüzeyleri 3 0 0 3 7.5
MBM615 İleri Mühendislik Seramikleri 3 0 0 3 7.5
MBM616 Tasarımda Malzeme Seçimi 3 0 0 3 7.5
MBM617 İleri Faz Diyagramları 3 0 0 3 7.5
MBM618 İleri Nanomalzemeler ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
MBM619 İleri Polimerik Malzemeler 3 0 0 3 7.5
MBM620 İleri Malzeme Karakterizasyonu 3 0 0 3 7.5
MBM621 İleri Korozyon 3 0 0 3 7.5
MBM622 Metallerde Işıl İşlemler 3 0 0 3 7.5
MBM623 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri 3 0 0 3 7.5
MBM624 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
MBM625 İleri Biyomalzemeler ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
MBM626 Malzeme Biliminde Simülasyon Teknikleri 3 0 0 3 7.5
MBM627 Güneş Pili Teknolojisi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MBM601 İleri Malzeme Termodinamiği 3 0 0 3 7.5
MBM602 Malzemelerin Mekanik Özellikleri 3 0 0 3 7.5
MBM603 Modern Yüzey İşleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
MBM604 Malzemelerde Deformasyon ve Kırılma 3 0 0 3 7.5
MBM605 Hasar Analizi 3 0 0 3 7.5
MBM606 Katodik Koruma 3 0 0 3 7.5
MBM607 Yapı ve Kristolografi 3 0 0 3 7.5
MBM608 Faz Dönüşümleri 3 0 0 3 7.5
MBM609 Eletrolit Kaplama 3 0 0 3 7.5
MBM610 İleri Kompozit Malzemeler 3 0 0 3 7.5
MBM611 Atık Malzemelerin Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı 3 0 0 3 7.5
MBM612 İleri Katılaşma 3 0 0 3 7.5
MBM613 Malzeme Süreçlerinin Kinetiği 3 0 0 3 7.5
MBM614 Malzeme Yüzeyleri ve Ara Yüzeyleri 3 0 0 3 7.5
MBM615 İleri Mühendislik Seramikleri 3 0 0 3 7.5
MBM616 Tasarımda Malzeme Seçimi 3 0 0 3 7.5
MBM617 İleri Faz Diyagramları 3 0 0 3 7.5
MBM618 İleri Nanomalzemeler ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
MBM619 İleri Polimerik Malzemeler 3 0 0 3 7.5
MBM620 İleri Malzeme Karakterizasyonu 3 0 0 3 7.5
MBM621 İleri Korozyon 3 0 0 3 7.5
MBM622 Metallerde Işıl İşlemler 3 0 0 3 7.5
MBM623 Malzemelerin Fiziksel Özellikleri 3 0 0 3 7.5
MBM624 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
MBM625 İleri Biyomalzemeler ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
MBM626 Malzeme Biliminde Simülasyon Teknikleri 3 0 0 3 7.5
MBM627 Güneş Pili Teknolojisi 3 0 0 3 7.5