Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78369 Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2 78370 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
3 78371 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgileri kullanabilme
4 78372 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
5 78373 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
6 78374 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
7 78375 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
8 78376 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
9 78377 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
10 78378 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
11 78379 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
12 78380 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
13 78381 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
14 78382 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15 78383 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
16 78384 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
EBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
EBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EST700 Küresel Değerler Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme 3 0 0 3 7.5
EST701 Sosyolojizmin Etkisinde Eğitim ve Din Problemi 3 0 0 3 0
EST702 Eğitim ve Değer Problemi 3 0 0 3 0
EST703 Pedagojide ÇağdaşTeoriler 3 0 0 3 0
EST704 Pedagojide Eleştirel Teori 3 0 0 3 0
EST705 Psikolojik Açıdan Çocuk Din ve Eğitim Düşüncesi 3 0 0 3 0
EST706 İslam Filozoflarında Eğitim Metodolojileri 3 0 0 3 0
EST707 Sosyal Değişme Teorileri 3 0 0 3 0
EST708 İslam Düşüncesinde İnsan Bilimleri 3 0 0 3 7.5
EST709 Eğitim Tarihi, İktidar ve İdeoloji 3 0 0 3 0
EST710 Siyasal Toplumsallaşma ve Eğitim 3 0 0 3 7.5
EST711 Türk Modernleşmesi ve Eğitim 3 0 0 3 0
EST712 Eğitim ve Kimlik 3 0 0 3 0
EST713 Eğitim Din ve Ahlak 3 0 0 3 0
EST714 Türk Düşüncesinde Değişim 3 0 0 3 7.5
EST715 Osmanlıca I 3 0 0 3 0
EST716 Osmanlıca II 3 0 0 3 7.5
EST717 Türk Tarih Eğitimi 3 0 0 3 0
EST718 Dil Felsefesinde Eğitim Kavramları 3 0 0 3 0
EST719 Eğitim Bilimleri Felsefesine Giriş 3 0 0 3 0
EST720 Eğitim ve Çalışma Hayatı 3 0 0 3 0
EST721 İnsan ve Evren İlişkisi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EST700 Küresel Değerler Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme 3 0 0 3 0
EST705 Psikolojik Açıdan Çocuk Din ve Eğitim Düşüncesi 3 0 0 3 0
EST708 İslam Düşüncesinde İnsan Bilimleri 3 0 0 3 0
EST709 Eğitim Tarihi, İktidar ve İdeoloji 3 0 0 3 0
EST710 Siyasal Toplumsallaşma ve Eğitim 3 0 0 3 0
EST713 Eğitim Din ve Ahlak 3 0 0 3 0
EST714 Türk Düşüncesinde Değişim 3 0 0 3 0
EST716 Osmanlıca II 3 0 0 3 0
EST721 İnsan ve Evren İlişkisi 3 0 0 3 7.5
İST422 Kalite Denetimi 3 0 0 3 0
İST424 Makro İktisat 3 0 0 3 0
İST426 Güvenilirlik Analizi 3 0 0 3 0
İST428 Genelleştirilmiş Lineer Modeller 3 0 0 3 0
İST430 Bayesci İstatistik II 3 0 0 3 0
İST432 Grafiksel Modeller 3 0 0 3 0
İST434 Bekleme Hattı Teorisi 3 0 0 3 0
İST436 Katagorik Veri Analizi 3 0 0 3 0
İST438 Bulanık İstatistik 3 0 0 3 0
İST440 Kanonik Korelas.Ve Çok Değ.Reg. 3 0 0 3 0
İST442 Artık Analizi 3 0 0 3 0
İST444 Tamsayılı Programlama 3 0 0 3 0
İST446 Mekansal İstatistik 3 0 0 3 0
İST448 Yöneylem Araştırması II 3 0 0 3 0
İST450 Çok Değişkenli İstatistik II 3 0 0 3 0
İST452 Stokastik Süreçler II 3 0 0 3 0
İST454 İstatistik Deney Tasarım II 3 0 0 3 0