Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EIST601 Statistical Theory I Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST602 Statistical Theory II Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST603 Simulation Techniques Zorunlu 0 3 0 3 0
EIST604 Quening Theory Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST605 Regression Theory and Methods Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST606 Biostatistics Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST607 Statistical Information Systems Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST608 Data Analysis Via Statistical Software-I Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST609 Fuzzy Mathematical Programming Zorunlu 2 0 0 2 0
EIST610 Data Enveloping Analysis Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST611 Data Analysis Via Statistical Software-II Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST612 Simulation Techniques Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST613 Nonparametric Statistical Analysis Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST614 Analysis Of Covariance Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST615 Data Mining Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST616 Regression Theory and Methods Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST617 Optimization Techniques Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST618 Multivariate Analysis Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EIST619 Artificial Neural Networks Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST620 Artificial Intelligence Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST621 Machine Learning Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST622 Advanced Bayesian Methods Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST623 Renewal, and Reliability Theory Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST624 Experiment Design Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST625 Reliability Analysis Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST626 Alternative Regression Techniques Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST627 Scientific Research Methods and Ethics Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST628 Statistical Theory I Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST639 Advanced Time Series Analysis Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST654 Data Mining Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST655 Information Security Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST656 Biometrics Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EIST601 Statistical Theory I Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST602 Statistical Theory II Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST603 Simulation Techniques Zorunlu 0 3 0 3 0
EIST604 Quening Theory Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST605 Regression Theory and Methods Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST606 Biostatistics Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST607 Statistical Information Systems Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST608 Data Analysis Via Statistical Software-I Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST609 Fuzzy Mathematical Programming Zorunlu 2 0 0 2 0
EIST610 Data Enveloping Analysis Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST611 Data Analysis Via Statistical Software-II Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST612 Simulation Techniques Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST613 Nonparametric Statistical Analysis Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST614 Analysis Of Covariance Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST615 Data Mining Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST616 Regression Theory and Methods Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST617 Optimization Techniques Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST618 Multivariate Analysis Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EIST619 Artificial Neural Networks Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST620 Artificial Intelligence Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST621 Machine Learning Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST622 Advanced Bayesian Methods Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST623 Renewal, and Reliability Theory Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST624 Experiment Design Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST625 Reliability Analysis Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST626 Alternative Regression Techniques Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST627 Scientific Research Methods and Ethics Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST628 Statistical Theory I Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST639 Advanced Time Series Analysis Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST654 Data Mining Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST655 Information Security Zorunlu 3 0 0 3 0
EIST656 Biometrics Zorunlu 3 0 0 3 0