Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78240 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 78241 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 78242 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 78243 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 78244 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 78245 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 78246 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 78247 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 78248 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 78249 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 78250 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 78251 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 78252 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 78253 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 78254 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EIST601 Statistical Theory I 3 0 0 3 7.5
EIST602 Statistical Theory II 3 0 0 3 7.5
EIST603 Simulation Techniques 0 3 0 3 7.5
EIST604 Quening Theory 3 0 0 3 7.5
EIST605 Regression Theory and Methods 3 0 0 3 7.5
EIST606 Biostatistics 3 0 0 3 7.5
EIST607 Statistical Information Systems 3 0 0 3 7.5
EIST608 Data Analysis Via Statistical Software-I 3 0 0 3 7.5
EIST609 Fuzzy Mathematical Programming 2 0 0 2 7.5
EIST610 Data Enveloping Analysis 3 0 0 3 7.5
EIST611 Data Analysis Via Statistical Software-II 3 0 0 3 7.5
EIST612 Simulation Techniques 3 0 0 3 7.5
EIST613 Nonparametric Statistical Analysis 3 0 0 3 7.5
EIST614 Analysis Of Covariance 3 0 0 3 7.5
EIST615 Data Mining 3 0 0 3 7.5
EIST616 Regression Theory and Methods 3 0 0 3 7.5
EIST617 Optimization Techniques 3 0 0 3 7.5
EIST618 Multivariate Analysis 3 0 0 3 7.5
EIST619 Artificial Neural Networks 3 0 0 3 7.5
EIST620 Artificial Intelligence 3 0 0 3 7.5
EIST621 Machine Learning 3 0 0 3 7.5
EIST622 Advanced Bayesian Methods 3 0 0 3 7.5
EIST623 Renewal, and Reliability Theory 3 0 0 3 7.5
EIST624 Experiment Design 3 0 0 3 7.5
EIST625 Reliability Analysis 3 0 0 3 7.5
EIST626 Alternative Regression Techniques 3 0 0 3 7.5
EIST627 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
EIST628 Statistical Theory I 3 0 0 3 7.5
EIST639 Advanced Time Series Analysis 3 0 0 3 7.5
EIST654 Data Mining 3 0 0 3 7.5
EIST655 Information Security 3 0 0 3 7.5
EIST656 Biometrics 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EIST601 Statistical Theory I 3 0 0 3 7.5
EIST602 Statistical Theory II 3 0 0 3 7.5
EIST603 Simulation Techniques 0 3 0 3 7.5
EIST604 Quening Theory 3 0 0 3 7.5
EIST605 Regression Theory and Methods 3 0 0 3 7.5
EIST606 Biostatistics 3 0 0 3 7.5
EIST607 Statistical Information Systems 3 0 0 3 7.5
EIST608 Data Analysis Via Statistical Software-I 3 0 0 3 7.5
EIST609 Fuzzy Mathematical Programming 2 0 0 2 7.5
EIST610 Data Enveloping Analysis 3 0 0 3 7.5
EIST611 Data Analysis Via Statistical Software-II 3 0 0 3 7.5
EIST612 Simulation Techniques 3 0 0 3 7.5
EIST613 Nonparametric Statistical Analysis 3 0 0 3 7.5
EIST614 Analysis Of Covariance 3 0 0 3 7.5
EIST615 Data Mining 3 0 0 3 7.5
EIST616 Regression Theory and Methods 3 0 0 3 7.5
EIST617 Optimization Techniques 3 0 0 3 7.5
EIST618 Multivariate Analysis 3 0 0 3 7.5
EIST619 Artificial Neural Networks 3 0 0 3 7.5
EIST620 Artificial Intelligence 3 0 0 3 7.5
EIST621 Machine Learning 3 0 0 3 7.5
EIST622 Advanced Bayesian Methods 3 0 0 3 7.5
EIST623 Renewal, and Reliability Theory 3 0 0 3 7.5
EIST624 Experiment Design 3 0 0 3 7.5
EIST625 Reliability Analysis 3 0 0 3 7.5
EIST626 Alternative Regression Techniques 3 0 0 3 7.5
EIST627 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
EIST628 Statistical Theory I 3 0 0 3 7.5
EIST639 Advanced Time Series Analysis 3 0 0 3 7.5
EIST654 Data Mining 3 0 0 3 7.5
EIST655 Information Security 3 0 0 3 7.5
EIST656 Biometrics 3 0 0 3 7.5