Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70494 1. Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme ve müdahale süreçlerinde gerekli ekipmanları kullanma becerisine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT101 Dil ve Konuşma Terapisi Mesleğine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT103 Dilbilime Giriş Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT109 Fizik-Ses Fiziği ve Akustik Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT107 Genel Anatomi-İşitme ve Konuşma Organlarının Anatomisi Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT105 İşitme Bilimine Giriş Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT111 Sağlık Sistemi Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 2 0
DTSEÇ-I Seçmeli 1 SDG 2 0 0 2 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT112 Bilimsel, Tıbbi ve Mesleki Etik Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT104 Dil Edinimi ve Kuramları Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT102 Fonetik Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT106 Genel Psikoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT108 İşitme ve Konuşma Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT110 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
DTSEÇ-II Seçmeli 2 SDG 2 0 0 2 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT213 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT215 Çocuk Sağlığı ve Nörolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT207 Dil ve Konuşma Terapisinde Odyoloji I Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT209 Dil ve Konuşma Terapisinde Yaşam Boyu Danışmanlık: Aile, Okul ve Klinik Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT201 Dil ve Konuşmanın Nöroanatomisi ve Nörofizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT211 KBB Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT203 Konuşma Bilimi Zorunlu 2 0 0 2 0
DTSEÇ-III Seçmeli 3 SDG 2 0 0 2 0
DKT205 Uygulamalı Davranış Analizi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT206 Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları ve Erken Müdahale Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT210 Dil ve Konuşma Terapisinde Kanıt Temelli Uygulamalar Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT208 Dil ve Konuşma Terapisinde Odyoloji II Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT204 Klinik Dilbilim Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT202 Klinik Fonoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT212 Nörodilbilim Zorunlu 2 0 0 2 0
DTSEÇ-IV Seçmeli 4 SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT303 Akıcı Konuşma Bozuklukları Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT313 Çocukluk Çağı Dil Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT305 Konuşma Sesi Bozuklukları Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT309 Motor Konuşma Bozuklukları: Dizartri ve Apraksi Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT301 Nörojenik Edinilmiş İletişim Bozuklukları Zorunlu 2 0 0 2 0
DTSEÇ-V Seçmeli 5 SDG 2 0 0 2 0
DKT307 Ses Bozuklukları Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT311 Yutma Bozuklukları Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT304 Akıcı Konuşma Bozukluklarında değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT314 Dudak Damak Yarığı Olan Olgularda Dil ve Konuşma terapisi Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT306 Konuşma Sesi Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT310 Motor Konuşma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT302 Nörojenik Edinilmiş İletişim Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2 0
DTSEÇ-VI Seçmeli 6 SDG 2 0 0 2 0
DKT308 Ses Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT312 Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT401 Bitirme Projesi I Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT405 Klinik Uygulama ve Seminer I Zorunlu 2 16 0 10 0
DTSEÇ-VII Seçmeli 7 SDG 2 0 0 2 0
DKT403 Terapi Programı, Materyal ve Ürün Geliştirme Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT402 Bitirme Projesi II Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT404 Dil ve Konuşma Terapisinde Temel Görüntüleme ve Analiz Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT406 Klinik Uygulama ve Seminer II Zorunlu 2 16 0 10 0
DTSEÇ-VIII Seçmeli 8 SDG 2 0 0 2 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT113 Dil ve Konuşma Terapisi İçin Embriyoloji Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT115 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Etkili Konuşma ve Diksiyon Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT114 Türk İşaret Dili Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT116 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Müzik ve Şan Eğitimi Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT217 Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT219 Özel Gereksinimli Bireyler Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT221 Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri ve Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT214 Temel Ortodonti Bilgisi ve Protezler Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT216 Dil ve Konuşma Terapistleri İçin Farmakoloji Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT218 Oyun ve Dl Gelişimi Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT220 Kompüterize Konuşma Laboratuvarı Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT222 Ergen-Yetişkin Gelişimi ve Psikolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT315 Çocukta Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT317 Kognitif Nörobilim Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT316 İşitme Yetersizliklerinde Konuşma Terapisi ve Rehabilitasyon Zorunlu 2 0 0 2 0
DKT318 Dil ve Konuşma Terapisinde Ailelerle Çalışma Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT407 Otizmli Bireylerde Dl ve Konuşma Terapisi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DKT408 Özgül Öğrenme Güçlüğü: Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli Zorunlu 2 0 0 2 0