Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
MKP105 Doğru Akım Devre Analizi Zorunlu 1 2 0 2 4
MKP107 Elektrik Elektronik Ölçme Zorunlu 2 0 0 2 3
MKP101 Matematik Zorunlu 2 2 0 3 5
MKP103 Mekatroniğin Temelleri Zorunlu 2 2 0 3 0
MKPSEÇ-I Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 0
MKP109 Teknik ve Mesleki Resmi Zorunlu 2 0 0 2 2
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
MKP106 Bilgisayar Destekli Çizim-I Zorunlu 1 2 0 2 0
MKP110 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı Zorunlu 1 2 0 2 0
MKP108 Elektrik Motorları Zorunlu 2 0 0 2 0
MKP112 Endüstriye Dayalı Eğitim (Staj) Zorunlu 0 0 0 0 0
MKP102 İmalat İşlemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
MKP104 Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2 0
MKPSEÇ-II Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MKP203 Analog Elektronik Zorunlu 2 2 0 3 0
MKP209 Bilgisayar Destekli Çizim-II Zorunlu 1 2 0 2 0
MKP207 Kontrol Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
MKP201 Mekanizmalar Zorunlu 2 0 0 2 0
MKP211 Mikrodenetleyiciler Zorunlu 2 2 0 3 0
MKP205 Programlanabilir Mantık Denetleyicileri Zorunlu 1 2 0 2 0
MKPSEÇ-III Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MKPSEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MKP111 Malzeme Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
MKP113 İlk Yardım Zorunlu 2 0 0 2 0
MKP115 Kalite Güvencesi ve Standartlar Zorunlu 1 2 0 2 0
MKP117 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MKP114 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zorunlu 1 2 0 2 0
MKP116 Yenilenebilir Enerji Sistemleri-I Zorunlu 3 0 0 3 0
MKP118 İşletme Yönetimi-I Zorunlu 1 2 0 2 0
MKP120 İletişim Zorunlu 2 0 0 2 0
MKP122 Çevre Koruma Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MKP213 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 0
MKP215 Sensörler ve Transdüserler Zorunlu 2 0 0 2 0
MKP217 Yenilenebilir Enerji Sistemleri-II Zorunlu 3 0 0 3 0
MKP219 Endüstriyel Robotlar Zorunlu 2 0 0 2 0
MKP221 Proses Kontrol Zorunlu 2 0 0 2 0
MKP223 Elektronik Güvenlik Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
MKP225 Mesleki Yabancı Dil-I Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MKP202 Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları Zorunlu 2 2 0 3 0
MKP204 Bilgisayarda Programlama Zorunlu 1 2 0 2 0
MKP206 Hidrolik-Pnömatik Zorunlu 2 2 0 3 0
MKP208 Proje Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 0
MKP210 Bilgisayar Destekli Üretim Zorunlu 1 2 0 2 0
MKP212 Bilgisayarlı Kontrol Zorunlu 2 2 0 3 0
MKP214 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 0
MKP216 Makine Elemanları Zorunlu 4 0 0 4 0
MKP218 Mikrodenetleyici Uygulamaları Zorunlu 0 2 0 1 0
MKP220 Esnek Üretim Sistemleri Zorunlu 1 2 0 2 0
MKP222 İşletme Yönetimi-II Zorunlu 3 0 0 3 0
MKP224 Mesleki Yabancı Dil-II Zorunlu 3 0 0 3 0
MKP226 Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2 0
MKP228 İş Yeri Eğitimi Zorunlu 4 4 0 6 0
MKP230 İş Yeri Uygulaması Zorunlu 0 32 0 16 0