Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
MKP101 Matematik Zorunlu 2 2 0 3 5
MKP103 Mekatroniğin Temelleri Zorunlu 2 2 0 3 4
MKP105 Doğru Akım Devre Analizi Zorunlu 1 2 0 2 4
MKP107 Elektrik Elektronik Ölçme Zorunlu 2 0 0 2 3
MKP109 Teknik ve Mesleki Resmi Zorunlu 2 0 0 2 2
MKPSEÇ-I Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 6
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
MKP102 İmalat İşlemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
MKP104 Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2 4
MKP106 Bilgisayar Destekli Çizim-I Zorunlu 1 2 0 2 3
MKP108 Elektrik Motorları Zorunlu 2 0 0 2 3
MKP110 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı Zorunlu 1 2 0 2 3
MKP112 Endüstriye Dayalı Eğitim (Staj) Zorunlu 0 0 0 0 10
MKPSEÇ-II Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 8
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MKP201 Mekanizmalar Zorunlu 2 0 0 2 3
MKP203 Analog Elektronik Zorunlu 2 2 0 3 5
MKP205 Programlanabilir Mantık Denetleyicileri Zorunlu 1 2 0 2 5
MKP207 Kontrol Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
MKP209 Bilgisayar Destekli Çizim-II Zorunlu 1 2 0 2 3
MKP211 Mikrodenetleyiciler Zorunlu 2 2 0 3 5
MKPSEÇ-III Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MKPSEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MKP111 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2 3
MKP113 İlk Yardım 2 0 0 2 3
MKP115 Kalite Güvencesi ve Standartlar 1 2 0 2 3
MKP117 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MKP114 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1 2 0 2 4
MKP116 Yenilenebilir Enerji Sistemleri-I 3 0 0 3 4
MKP118 İşletme Yönetimi-I 1 2 0 2 4
MKP120 İletişim 2 0 0 2 2
MKP122 Çevre Koruma 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MKP213 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2 3
MKP215 Sensörler ve Transdüserler 2 0 0 2 3
MKP217 Yenilenebilir Enerji Sistemleri-II 3 0 0 3 4
MKP219 Endüstriyel Robotlar 2 0 0 2 2
MKP221 Proses Kontrol 2 0 0 2 2
MKP223 Elektronik Güvenlik Sistemleri 3 0 0 3 4
MKP225 Mesleki Yabancı Dil-I 3 0 0 3 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MKP202 Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları 2 2 0 3 6
MKP204 Bilgisayarda Programlama 1 2 0 2 3
MKP206 Hidrolik-Pnömatik 2 2 0 3 5
MKP208 Proje Teknikleri 2 0 0 2 2
MKP210 Bilgisayar Destekli Üretim 1 2 0 2 2
MKP212 Bilgisayarlı Kontrol 2 2 0 3 5
MKP214 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 4
MKP216 Makine Elemanları 4 0 0 4 3
MKP218 Mikrodenetleyici Uygulamaları 0 2 0 1 3
MKP220 Esnek Üretim Sistemleri 1 2 0 2 4
MKP222 İşletme Yönetimi-II 3 0 0 3 5
MKP224 Mesleki Yabancı Dil-II 3 0 0 3 3
MKP226 Meslek Etiği 2 0 0 2 2
MKP228 İş Yeri Eğitimi 4 4 0 6 10
MKP230 İş Yeri Uygulaması 0 32 0 16 20