Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nün teklifi ve 2012 yılında Yükseköğretim Kurulu Toplantısı kararı ile Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Elektronik ve Otomasyon Bölümü'ne bağlı Mekatronik Programı açılmıştır. 2019-2020 Eğitim döneminde ilk defa olmak üzere bu programa öğrenci alımı yapılmıştır.

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nün teklifi ve 2012 yılında Yükseköğretim Kurulu Toplantısı kararı ile Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Elektronik ve Otomasyon Bölümü'ne bağlı Mekatronik Programı açılmıştır. 2019-2020 Eğitim döneminde ilk defa olmak üzere bu programa öğrenci alımı yapılmıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Mekatronik Teknikeri ünvanlı önlisans diploması verilir.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYM olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim öğretim müfredatında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil (5-i) dersleri için her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir.
Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak.

Program Profili

Mezunlarımız otomotiv endüstrisi, endüstriyel otomasyon, hareketli robot sistemleri, ev otomasyonu gibi sektörlerde kurulum işletme ve bakım yapmak üzere teknik eleman olarak çalışma imkânı bulmaktadırlar. Nitelikli ara elemanların yetiştirilmesine yönelik bir meslek eğitimi için bütün meslek dersleri laboratuar uygulamalarıyla desteklenmektedir. Misyonumuz sanayinin istediği, Mesleki Yeterlilik Kurumunun yayınladığı 5.seviye niteliğine uygun tam donanımlı teknik elemanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mekatronik sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler.
Örnekler :
1- Elektronik Otomasyon Firmaları,
2- Cihaz geliştirmekle uğraşan ARGE firmaları,
3- Test ve kontrol şirketleri,
4- Elektronik güvenlik sistemleri geliştiren şirketler,
5- Otomobil parçası üreten fabrikalar,
6- Otomobil üreten fabrikalar,
7- Bilgisayar servis şirketleri,
8- Hidrolik Pnömatik devre tasarımı firmaları,
9- Robot bakım ve onarım firmaları,
10- Havacılık bakım hizmeti veren firmalar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mekatronik bölümü mezunlarımız ön lisans eğitiminden sonra dikey geçiş sınavı ile aşağıda listesi verilen lisans programlarına geçiş yapabilirler.
1- Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
2- Elektrik Mühendisliği
3- Elektrik Öğretmenliği
4- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
5- Elektronik Mühendisliği
6- Elektronik Öğretmenliği
7- Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
8- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
9- Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
10- Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği
11- İmalat Mühendisliği
12- Kontrol Öğretmenliği
13- Makine Mühendisliği
14- Mekatronik Mühendisliği
15- Mekatronik Öğretmenliği
16- Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği
17- Uzay Mühendisliği

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı olarak; her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Öğretim Planı'nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallarına ek olarak yapılan Endüstriye Dayalı Eğitim adı altında staj uygulamasını başarı ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olurlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı 513. Sokak No:6 Tekkeköy/SAMSUN

Tel: 0362 260 51 70
Faks: 0362 260 51 69
E-posta: yesilyurtmyo@omu.edu.tr
Web: http://yesilyurtmyo.omu.edu.tr


Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Yücel Yaşar BÜYÜKLÜ

Bölüm Olanakları

Programa bağlı 3 adet Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Bölümün kullanımında olan Mekatronik ve Elektronik Laboratuarı, Elektrik
Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı, Fizik Laboratuarı ve Teknik Resim Salonu bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78208 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
2 78209 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3 78210 Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak.
4 78211 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
5 78212 Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
6 78213 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazandırmak
7 78214 İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
8 78215 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
9 78216 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
10 78217 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
11 78218 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
MKP101 Matematik Zorunlu 2 2 0 3 5
MKP103 Mekatroniğin Temelleri Zorunlu 2 2 0 3 4
MKP105 Doğru Akım Devre Analizi Zorunlu 1 2 0 2 4
MKP107 Elektrik Elektronik Ölçme Zorunlu 2 0 0 2 3
MKP109 Teknik ve Mesleki Resim Zorunlu 2 0 0 2 2
MKPSEÇ-I Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 6
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
MKP102 İmalat İşlemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
MKP104 Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2 4
MKP106 Bilgisayar Destekli Çizim-I Zorunlu 1 2 0 2 3
MKP108 Elektrik Motorları Zorunlu 2 0 0 2 3
MKP110 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı Zorunlu 1 2 0 2 3
MKP112 Endüstriye Dayalı Eğitim (Staj) Zorunlu 0 0 0 0 10
MKPSEÇ-II Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 8
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MKP201 Mekanizmalar Zorunlu 2 0 0 2 3
MKP203 Analog Elektronik Zorunlu 2 2 0 3 5
MKP205 Programlanabilir Mantık Denetleyicileri Zorunlu 1 2 0 2 5
MKP207 Kontrol Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
MKP209 Bilgisayar Destekli Çizim-II Zorunlu 1 2 0 2 3
MKP211 Mikrodenetleyiciler Zorunlu 2 2 0 3 5
MKPSEÇ-III Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MKPSEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MKP111 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2 3
MKP113 İlk Yardım 2 0 0 2 3
MKP115 Kalite Güvencesi ve Standartlar 1 2 0 2 3
MKP117 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MKP114 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1 2 0 2 4
MKP116 Yenilenebilir Enerji Sistemleri-I 3 0 0 3 4
MKP118 İşletme Yönetimi-I 1 2 0 2 4
MKP120 İletişim 2 0 0 2 2
MKP122 Çevre Koruma 2 0 0 2 2
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MKP213 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2 3
MKP215 Sensörler ve Transdüserler 2 0 0 2 3
MKP217 Yenilenebilir Enerji Sistemleri-II 3 0 0 3 4
MKP219 Endüstriyel Robotlar 2 0 0 2 2
MKP221 Proses Kontrol 2 0 0 2 2
MKP223 Elektronik Güvenlik Sistemleri 3 0 0 3 4
MKP225 Mesleki Yabancı Dil-I 3 0 0 3 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MKP202 Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları 2 2 0 3 6
MKP204 Bilgisayarda Programlama 1 2 0 2 3
MKP206 Hidrolik-Pnömatik 2 2 0 3 5
MKP208 Proje Teknikleri 2 0 0 2 2
MKP210 Bilgisayar Destekli Üretim 1 2 0 2 2
MKP212 Bilgisayarlı Kontrol 2 2 0 3 5
MKP214 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 4
MKP216 Makine Elemanları 4 0 0 4 3
MKP218 Mikrodenetleyici Uygulamaları 0 2 0 1 3
MKP220 Esnek Üretim Sistemleri 1 2 0 2 4
MKP222 İşletme Yönetimi-II 3 0 0 3 5
MKP224 Mesleki Yabancı Dil-II 3 0 0 3 3
MKP226 Meslek Etiği 2 0 0 2 2
MKP228 İş Yeri Eğitimi 4 4 0 6 10
MKP230 İş Yeri Uygulaması 0 32 0 16 20