Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE- Seçmeli 1 SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VHE701 Histoloji Tekniğinde Yeni Gelişmeler Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE702 Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Organogenez Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE703 Memeli ve Kanatlıların Sindirim Sistemlerinin Karşılaştırılmalı Histofizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE704 Hematopoez ve Bağışıklık Sisteminde Kan Hücreleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE705 Mikroskopi ve Mikrofotoğrafi Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE706 Memeli Evcil Hayvanlarda İmplantasyon ve Plasentasyon Tipleri ile Histofizyolojik Özellikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE707 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Epidermis ile Dermisin Yapısal Histofizyolojik Özellikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE708 Hücre Siklusu ve Apoptosis Zorunlu 1 2 0 2 0
VHE709 Kas Doku ve İnnervasyonu Zorunlu 1 0 0 1 0
VHE710 Nöroendokrin Hipotalamo-Hipofizer Sistem (NHS) Histolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE711 Western Blot Yöntemi Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE712 Işık Mikroskopide İmmun İşaretleme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE713 Köken Hücreler, Büyüme Faktörleri ve Farklılaşmaları Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE714 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Nefronun Histolojik ve Histofizyolojik Özellikleri Zorunlu 2 0 0 2 0
VHE715 Organizmadaki Hücresel Bariyerler Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE716 Dişi Genital Sistem Histolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE717 Erkek Genital Sistem Histolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE718 Hücre Membranının Histofizyolojik Özellikleri ve Madde Transportu Zorunlu 2 1 0 3 0
VHE719 İmmun Sistem Histolojisi Zorunlu 2 1 0 3 0
VHE720 Histokimyasal Metodlar Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE721 Histoloji Laboratuvarında Kullanılan Moleküler Teknikler Zorunlu 2 0 0 2 0
VHE722 Deney Hayvanlarının Karşılaştırmalı Histolojisi Zorunlu 2 1 0 3 0
VHE723 Histolojik Preparat Hazırlama ve Tanı Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE724 Et ve Et Ürünlerinde Histolojik Analizler Zorunlu 2 1 0 3 0
VHE725 Doktora Alan Uzmanlık Dersi I Zorunlu 4 0 0 4 0
VHE726 Doktora Alan Uzmanlık Dersi II Zorunlu 4 0 0 4 0
VHE727 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VHE701 Histoloji Tekniğinde Yeni Gelişmeler Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE702 Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Organogenez Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE703 Memeli ve Kanatlıların Sindirim Sistemlerinin Karşılaştırılmalı Histofizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE704 Hematopoez ve Bağışıklık Sisteminde Kan Hücreleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE705 Mikroskopi ve Mikrofotoğrafi Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE706 Memeli Evcil Hayvanlarda İmplantasyon ve Plasentasyon Tipleri ile Histofizyolojik Özellikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE707 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Epidermis ile Dermisin Yapısal Histofizyolojik Özellikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE708 Hücre Siklusu ve Apoptosis Zorunlu 1 2 0 2 0
VHE709 Kas Doku ve İnnervasyonu Zorunlu 1 0 0 1 0
VHE710 Nöroendokrin Hipotalamo-Hipofizer Sistem (NHS) Histolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE711 Western Blot Yöntemi Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE712 Işık Mikroskopide İmmun İşaretleme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE713 Köken Hücreler, Büyüme Faktörleri ve Farklılaşmaları Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE714 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Nefronun Histolojik ve Histofizyolojik Özellikleri Zorunlu 2 0 0 2 0
VHE715 Organizmadaki Hücresel Bariyerler Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE716 Dişi Genital Sistem Histolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE717 Erkek Genital Sistem Histolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE718 Hücre Membranının Histofizyolojik Özellikleri ve Madde Transportu Zorunlu 2 1 0 3 0
VHE719 İmmun Sistem Histolojisi Zorunlu 2 1 0 3 0
VHE720 Histokimyasal Metodlar Zorunlu 3 0 0 3 0
VHE721 Histoloji Laboratuvarında Kullanılan Moleküler Teknikler Zorunlu 2 0 0 2 0
VHE722 Deney Hayvanlarının Karşılaştırmalı Histolojisi Zorunlu 2 1 0 3 0
VHE723 Histolojik Preparat Hazırlama ve Tanı Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
VHE724 Et ve Et Ürünlerinde Histolojik Analizler Zorunlu 2 1 0 3 0
VHE725 Doktora Alan Uzmanlık Dersi I Zorunlu 4 0 0 4 0
VHE726 Doktora Alan Uzmanlık Dersi II Zorunlu 4 0 0 4 0
VHE727 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0