Program Tanımları

Kuruluş

Bölümümüz 1992-1993 döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerine ikinci öğretim olarak başlamıştır. Akademik ve idari personeli ile hizmetine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Önlisans diploma derecesi almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

YKS

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olmak.

Program Profili

İşletmelerde muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek yeteneklere haiz, birikimli, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Firmaların muhasebe departmanlarında SMMM lerinin yanında muhasebe elemanı Firmaların finans, pazarlama bölümlerinde istihdam bulmaktadırlar. Ayrıca kamu kurumlarında da istihdam olanağına sahipler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans derecesini başarı ile tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş sınavından başarılı olarak örgün Lisans eğitimlerine devam edebilmektedir. Ayrıca Açıköğretim Fakültesinin ilgili Lisans bölümlerine sınavsız 3.sınıftan devam edebilmektedir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkisi Ekonomi İktisat İşletme İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Enformatiği İşletme-Ekonomi Lojistik Yönetimi Maliye Muhasebe Muhasebe Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Denetim Muhasebe ve Finans Yönetimi Muhasebe ve Finansal Yönetim Uluslararası Finans Uluslararası İşletme Uluslararası İşletmecilik Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

(1) Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır. (2) Sınavların tarih ve yerleri yarıyıl başlama tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde veya akademik takvimde belirlenen sınav süresinden en geç bir hafta öncesinde ders sorumlusu öğretim elemanının önerisi üzerine; ilgili bölüm/birim tarafından tespit ve ilan edilir. (3) Sınav, ödev, uygulama, laboratuar, proje, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerin dönem içi değerlendirmede hangi oranlarda etki edeceği ilgili öğretim elemanının/elemanlarının önerisi ve bölüm akademik kurulunun, sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde ve anabilim dalı düzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun onayı ile belirlenir ve dönem başlamadan bir hafta önce öğrenciye duyurulur. Dersin özelliğine göre, bölüm akademik kurulunun, sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde ve anabilim dalı düzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun ve ilgili birim kurullarının onayı ile sınav yapılmamasına karar verilebilir. (4)Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, Diş Hekimliği Fakültesinde dönem içi değerlendirme puanının % 50’si ile yıl sonu veya bütünleme sınav puanının %50’sinin toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yılsonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olan öğrenciler mezuniyete hak kazanır.Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili yüksekokul müdürü tarafından imzalanır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkan V. Öğr. Gör. Muhammed KOÇAK Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu, Bafra,55400, Samsun web: http://baframyo.omu.edu.tr/

Bölüm Olanakları

Bölümümüze ait tam donanımlı, internet bağlantılı, kırk öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarımız vardır. Ayrıca dersliklerimizde mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78163 İş ve sosyal yaşamında etik değerlere uygun davranışlarda bulunur.
2 78164 Hukuk, adalet, uluslararası anlaşmalar, işletme, yönetim, kalite, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda yeterli bilinç düzeyine sahip olmak.
3 78165 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 78166 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 78167 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 78168 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 78169 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 78170 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 78171 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 78172 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,
11 78173 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
12 78174 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
13 78175 Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
14 78176 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
15 78177 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
16 78178 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
17 78179 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
18 78180 Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
19 78181 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
20 78182 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
21 78183 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
22 78184 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
23 78185 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
24 78186 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BMUV101 Genel Muhasebe-I Zorunlu 3 1 0 4 4
BMUV103 Genel İşletme Zorunlu 2 1 0 3 3
BMUV105 Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 4
BMUV107 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 4
BMUV109 Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2 3
BMUV111 Meslek Hukuku ve Etiği Zorunlu 2 0 0 2 3
BMUV113 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 3
BMUVSEÇ-I Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BMUV102 Genel Muhasebe-II Zorunlu 3 1 0 4 5
BMUV104 Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 3
BMUV106 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
BMUV108 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
BMUV110 Vergi Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
BMUV112 Finansal Yönetim Zorunlu 2 2 0 3 5
BMUV114 Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
BMUVSEÇ-II Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 6


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
BMUV201 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 2 2 0 3 4
BMUV203 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 2 1 0 3 3
BMUV205 Paket Programlar ve E-Uygulamalar Zorunlu 2 2 0 3 4
BMUV207 Türk Vergi Sistemi Zorunlu 1 2 0 2 3
BMUV209 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 2 2 0 3 4
BMUVSEÇ-III Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 6
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
BMUV202 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
BMUVSEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 24
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BMUV115 İletişim 2 0 0 2 3
BMUV117 Ofis Programları-I 1 2 0 2 3
BMUV119 E-Ticaret 2 0 0 2 3
BMUV121 Bilgi İletişim Teknolojisi 1 2 0 2 3
BMUV123 Çevre Koruma 2 0 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BMUV116 İşletme Yönetimi 3 0 0 3 3
BMUV118 Ticari Matematik 2 0 0 2 3
BMUV120 Ofis Programları-II 1 2 0 2 3
BMUV122 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BMUV211 İnşaat Muhasebesi 2 0 0 2 3
BMUV213 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 3
BMUV215 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2 4
BMUV217 Mesleki Yabancı Dil 2 0 0 2 2
BMUV219 Finansal Okur Yazarlık 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BMUV204 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 2 0 0 2 3
BMUV206 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2 3
BMUV208 Muhasebe Uygulamaları 4 4 0 6 9
BMUV210 İşyeri Eğitimi 6 4 0 8 10
BMUV212 İşyeri Uygulaması 0 16 0 8 14
BMUV214 İstatistik 2 0 0 2 3
BMUV216 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 2 0 0 2 3
BMUV218 Finansal Yatırım Araçları 2 0 0 2 3
BMUV220 Banka Muhasebesi 2 0 0 2 3
BMUV222 Kamu Maliyesi 2 0 0 2 3
BMUV224 Borçlar Hukuku 2 0 0 2 3
BMUV226 Sigortacılık 2 0 0 2 3
BMUV228 Bilgisayarlı Muhasebe 2 2 0 3 3
BMUV230 Sermaye Piyasası ve Borsalar 2 0 0 2 3
BMUV232 Mesleki Belgeler ve Yazışmalar 1 2 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2