Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Genel İşletme
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BMUV103 Genel İşletme Zorunlu 2 1 0 3 0
BMUV101 Genel Muhasebe-I Zorunlu 3 1 0 4 0
BMUV113 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV111 Meslek Hukuku ve Etiği Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUVSEÇ-I Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 0
BMUV107 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Finansal Yönetim
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BMUV112 Finansal Yönetim Zorunlu 2 2 0 3 0
BMUV102 Genel Muhasebe-II Zorunlu 3 16 0 4 0
BMUV108 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV104 Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 0
BMUV114 Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
BMUVSEÇ-II Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 0
BMUV106 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV110 Vergi Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV209 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 2 2 0 3 0
BMUV201 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 2 2 0 3 0
BMUV205 Paket Programlar ve E-Uygulamalar Zorunlu 2 2 0 3 0
BMUVSEÇ-III Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 0 0
BMUV203 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 2 1 0 3 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV207 Türk Vergi Sistemi Zorunlu 1 2 0 2 0
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUVSEÇ-IV Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 0 0
BMUV202 Staj Zorunlu 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 0
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BMUV115 İletişim Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV117 Ofis Programları-I Zorunlu 1 2 0 2 0
BMUV119 E-Ticaret Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV121 Bilgi İletişim Teknolojisi Zorunlu 1 2 0 2 0
BMUV123 Çevre Koruma Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BMUV116 İşletme Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
BMUV118 Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV120 Ofis Programları-II Zorunlu 1 2 0 2 0
BMUV122 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BMUV211 İnşaat Muhasebesi Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV213 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV215 Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV217 Mesleki Yabancı Dil Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV219 Finansal Okur Yazarlık Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BMUV204 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV206 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV208 Muhasebe Uygulamaları Zorunlu 4 4 0 6 0
BMUV210 İşyeri Eğitimi Zorunlu 6 4 0 8 0
BMUV212 İşyeri Uygulaması Zorunlu 0 16 0 8 0
BMUV214 İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV216 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV218 Finansal Yatırım Araçları Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV220 Banka Muhasebesi Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV222 Kamu Maliyesi Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV224 Borçlar Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV226 Sigortacılık Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV228 Bilgisayarlı Muhasebe Zorunlu 2 2 0 3 0
BMUV230 Sermaye Piyasası ve Borsalar Zorunlu 2 0 0 2 0
BMUV232 Mesleki Belgeler ve Yazışmalar Zorunlu 1 2 0 2 0
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 0