Program Tanımları

Kuruluş

Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 2018 yılında kurulmuş ve 40 kişilik kontenjan ile 2019 yılında eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tarih alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Lisans

Derecenin Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrencilerin üniversite giriş sınavından aldıkları puanlar ile yaptıkları tercihlerde ÖSYM tarafından yapılan başvuru sıralaması sonucunda bölümümüze kayıtlanmaları mümkündür.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrencilerin üniversite giriş sınavından aldıkları puanlar ile yaptıkları tercihlerde ÖSYM tarafından yapılan başvuru sıralaması sonucunda bölümümüze kayıtlanmaları mümkündür.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 130/142 Ulusal kredi ve 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Tarih bölümü tarihçi yetiştirmek amacıyla bir eğitim programı yürütmektedir. Eğitim planlarında zorunlu olan derslere ek olarak öğrencilerin tarih biliminde uzmanlaşmak istedikleri alana göre seçebilme şansları bulunan seçmeli dersler mevcuttur. Bununla birlikte ilgili alandaki her hizmet sahasında ya da iletişimde yetişmiş personel sağlamak da hedefler arasındadır. Bunlar Kamu hizmeti, yerel, bölgesel idare, personel yönetimi, gazetecilik, uluslar arası organizasyonlar, turizm, kültürel mirasın yönetimi ve değerlendirilmesi ve arşivler, müzeler, kütüphaneler de dâhil olmak üzere bunların yan dalları olarak belirlenebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Pedagojik formasyon eğitimi alanlar, KPSS’den yeterli puanı almaları durumunda MEB tarafından tarih öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Mezunlarımız özel, eğitimi destekleyici kurumlarda tarih öğreticiliği üzerine çalışabilmektedirler. Bununla birlikte, kamu hizmeti, yerel, bölgesel idare, personel yönetimi, gazetecilik, uluslar arası organizasyonlar, turizm, kültürel mirasın yönetimi ve değerlendirilmesi ve arşivler, müzeler, kütüphaneler de dâhil olmak üzere bunların yan dallarında istihdam olanağı mevcuttur.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde her bir ders için bir ara sınav ve bir final sınavı olmak üzere her yarıyılda iki sınav yapılmaktadır. Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavlarına da girmektedir. Başarı değerlendirmesi ara sınav %40, final sınavı ya da bütünleme sınavı %60 oranında başarı notuna etkide bulunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Tüm derslerinden başarılı olup 130/142 ulusal kredi ve 240 AKTS'yi tamamlayan öğrenciler mezun olabilirler.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü, Yeşilırmak Mahallesi, 55500 Çarşamba/SAMSUN

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde 1 Doç. Dr. , 3 Dr. Öğr. Üyesi mevcuttur. Bölümümüzde dersliklerde projektör bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70463 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 70464 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 70465 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 70466 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 70467 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 70468 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
2.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme
3.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
ÇTR101 OSMANLI TÜRKÇESİ I Zorunlu 4 0 0 4 5
ÇTR103 GENEL TÜRK TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇTR105 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLET TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇTR107 İSLAM TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2 4
ÇTR109 ESKİÇAĞ TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2 6
ÇTR111 TARİH METODOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
ÇTR102 OSMANLI TÜRKÇESİ II Zorunlu 4 0 0 4 5
ÇTR104 GENEL TÜRK TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇTR106 TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇTR108 İSLAM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2 4
ÇTR110 ESKİÇAĞ TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2 6
ÇTR112 TARİH METODOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇTR201 OSMANLI TARİHİ METİNLERİ I Zorunlu 2 0 0 2 4
ÇTR203 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYA TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2 4
ÇTR205 TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYET TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2 4
ÇTR207 T.C. SİYASAL TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇTR209 AVRUPA TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇTR211 OSMANLI TARİHİ (1300-1400) Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇTRS-3 SEÇMELİ DERSLER -III SDG 0 0 0 0 9


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇTR202 OSMANLI TARİHİ METİNLERİ II Zorunlu 2 0 0 2 4
ÇTR204 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNY. TAR. II Zorunlu 2 0 0 2 4
ÇTR206 TÜRK KÜLT. VE MED. TAR. II Zorunlu 2 0 0 2 4
ÇTR208 T.C. SİYASAL TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇTR210 AVRUPA TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇTR212 OSMANLI TARİHİ (1400-1500) Zorunlu 2 0 0 2 3
ÇTRS-4 SEÇMELİ DERSLER-VI SDG 0 0 0 0 9


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇTR301 TÜRK YENİLEŞME TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2 5
ÇTR303 TARİHİ SAHA ARAŞTIRMALARI I Zorunlu 2 2 0 3 6
ÇTR305 OSMANLI TARİHİ(1500-1600) Zorunlu 2 0 0 2 6
ÇTR307 T.C. DIŞ POLİTİKASI Zorunlu 2 0 0 2 4
ÇTRS-5 SEÇMELİ DERSLER-V SDG 0 0 0 0 9


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇTR302 TÜRK YENİLEŞME TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2 5
ÇTR304 TARİHİ SAHA ARAŞTIRMALARI II Zorunlu 2 2 0 3 6
ÇTR306 OSMANLI TARİHİ(1600-1700) Zorunlu 2 0 0 2 6
ÇTR308 T.C. EKONOMİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2 4
ÇTRS-6 SEÇMELİ DERSLER-VI SDG 0 0 0 0 9


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇTR401 XX. YY. DÜNYA TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2 7
ÇTR403 TARİH ÖĞRETİMİ VE YAZIMI I Zorunlu 0 2 0 1 7
ÇTR405 OSMANLI TARİHİ (1700-1800) Zorunlu 2 0 0 2 7
ÇTRS-7 SEÇMELİ DERSLER-VII SDG 0 0 0 0 9


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ÇTR402 XX. YY. DÜNYA TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2 7
ÇTR404 TARİH ÖĞRETİMİ VE YAZIMI II Zorunlu 0 2 0 2 7
ÇTR406 OSMANLI TARİHİ (1800-1900) Zorunlu 2 0 0 2 7
ÇTRS-8 SEÇMELİ DERSLER-VIII SDG 0 0 0 0 9

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ÇTR221 İLK MÜSL. TÜRK. DEVL. TAR 2 0 0 2 3
ÇTR223 TÜRK BASIN TARİHİ I 2 0 0 2 3
ÇTR225 ORTADOĞU TARİHİ I 2 0 0 2 3
ÇTR227 İKTİSAT TARİHİ I 2 0 0 2 3
ÇTR229 ROMA TARİHİ 2 0 0 2 3
ÇTR231 ESKİÇAĞ MISIR TARİHİ 2 0 0 2 3
ÇTR233 TEMEL HUKUK TARİHİ 2 0 0 2 3
ÇTR235 SİYASET BİLİMİ I 2 0 0 2 3
ÇTR237 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 0 0 2 3
ÇTR239 FARSÇA I 2 0 0 2 3
ÇTR241 RUSÇA I 2 0 0 2 3
ÇTR243 ARAPÇA I 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ÇTR222 TÜRKİSTAN TARİHİ 2 0 0 2 3
ÇTR224 TÜRK BASIN TARİHİ II 2 0 0 2 3
ÇTR226 ORTADOĞU TARİHİ II 2 0 0 2 3
ÇTR228 İKTİSAT TARİHİ II 2 0 0 2 3
ÇTR230 BİZANS TARİHİ 2 0 0 2 3
ÇTR232 ESKİÇAĞ ÖNASYA TARİHİ 2 0 0 2 3
ÇTR234 TÜRK HUKUK TARİHİ 2 0 0 2 3
ÇTR236 SİYASET BİLİMİ II 2 0 0 2 3
ÇTR238 TARİH SOSYOLOJİSİ 2 0 0 2 3
ÇTR240 ANADOLU BEYLİKLERİ TARİHİ 2 0 0 2 3
ÇTR242 FARSÇA II 2 0 0 2 3
ÇTR244 RUSÇA II 2 0 0 2 3
ÇTR246 ARAPÇA II 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ÇTR321 KAFKAS TARİHİ 2 0 0 2 3
ÇTR323 OSMANLI PALEOGRAFYASI I 2 0 0 2 3
ÇTR325 OSMANLI TARİHİ SEMİNERİ I 2 0 0 2 3
ÇTR327 TÜRK TEŞKİLAT TARİHİ 2 0 0 2 3
ÇTR329 ENDÜLÜS KÜLTÜR VE MED. 2 0 0 2 3
ÇTR331 TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI I 2 0 0 2 3
ÇTR333 OSMANLI TARİHİNİN KAY. I 2 0 0 2 3
ÇTR335 ESKİÇAĞ AKDENİZ MEDENİYETLERİ TARİHİ 2 0 0 2 3
ÇTR337 OSMANLI SOSYAL TARİHİ I 2 0 0 2 3
ÇTR339 SELÇUKLU MEDENİYETİ TARİHİ 2 0 0 2 3
ÇTR341 FARSÇA III 2 0 0 2 3
ÇTR343 RUSÇA III 2 0 0 2 3
ÇTR345 ARAPÇA III 2 0 0 2 3


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ÇTR322 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ 2 0 0 2 3
ÇTR324 OSMANLI PALEOGRAFYASI II 2 0 0 2 3
ÇTR326 OSMANLI TARİHİ SEMİNERİ II 2 0 0 2 3
ÇTR328 OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ 2 0 0 2 3
ÇTR330 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 2 0 0 2 3
ÇTR332 TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI II 2 0 0 2 3
ÇTR334 OSMANLI TARİHİNİN KAY. II 2 0 0 2 3
ÇTR336 HELEN VE ROMA DÖNEMLERİNDE ANADOLU 2 0 0 2 3
ÇTR338 OSMANLI SOSYAL TARİHİ II 2 0 0 2 3
ÇTR340 MOĞOL TARİHİ 2 0 0 2 3
ÇTR342 RUSÇA IV 2 0 0 2 3
ÇTR344 ARAPÇA IV 2 0 0 2 3
ÇTR346 FARSÇA IV 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ÇTR421 TARİH FELSEFESİ I 2 0 0 2 3
ÇTR423 OSMANLI DİPLOMATİKASI I 2 0 0 2 3
ÇTR425 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ I 2 0 0 2 3
ÇTR427 AVRUPA MEDENİYET TAR. I 2 0 0 2 3
ÇTR429 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ I 2 0 0 2 3
ÇTR431 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ I 2 0 0 2 3
ÇTR433 YENİ VE YAK. TÜRK DÜNYASI I 2 0 0 2 3
ÇTR435 LATİNCE I 2 0 0 2 3
ÇTR437 FARSÇA V 2 0 0 2 3
ÇTR439 RUSÇA V 2 0 0 2 3
ÇTR441 ARAPÇA V 2 0 0 2 3


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ÇTR422 TARİH FELSEFESİ II 2 0 0 2 3
ÇTR424 OSMANLI DİPLOMATİKASI II 2 0 0 2 3
ÇTR426 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ II 2 0 0 2 3
ÇTR428 AVRUPA MEDENİYET TAR. II 2 0 0 2 3
ÇTR430 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ 2 0 0 2 3
ÇTR432 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ II 2 0 0 2 3
ÇTR434 YENİ VE YAK. TÜRK DÜNYASI II 2 0 0 2 3
ÇTR436 LATİNCE II 2 0 0 2 3
ÇTR438 FARSÇA VI 2 0 0 2 3
ÇTR440 RUSÇA VI 2 0 0 2 3
ÇTR442 ARAPÇA VI 2 0 0 2 3
SKD002 Girişimcilik 2 2 0 3 3