Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBH610 Hemşirelikte Bilişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH611 Hemşirelikte Fizyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
EBH613 Kronik Hastalıkların Fizyopatolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH614 Yaşlılık Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH617 Evde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH618 Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH619 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar ve Erken Tanı Çalışmaları Zorunlu 3 2 0 4 0
EBH620 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Bakım Hemşirelik Bakımı Zorunlu 3 2 0 4 0
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBH622 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH623 Engelli Bireyin Evde Bakımı ve Hemşirelik Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH624 Toplumu Tanıma ve Transkültürel Hemşirelik Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH625 Rehabilitasyon Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH626 Farmakoloji Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBH610 Hemşirelikte Bilişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH611 Hemşirelikte Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH613 Kronik Hastalıkların Fizyopatolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH614 Yaşlılık Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH616 Evde Bakım Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH617 Evde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH618 Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH619 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar ve Erken Tanı Çalışmaları Zorunlu 3 2 0 4 0
EBH620 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Bakım Hemşirelik Bakımı Zorunlu 3 2 0 4 0
EBH621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBH622 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH623 Engelli Bireyin Evde Bakımı ve Hemşirelik Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH624 Toplumu Tanıma ve Transkültürel Hemşirelik Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH625 Rehabilitasyon Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH626 Farmakoloji Zorunlu 2 0 0 2 0