Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEU-1 Seçmeli Ders 1 SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEU-2. Seçmeli Ders 2 SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPRJ Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBH507 Engelli Bireylerin Evde Bakımı ve Hemşirelik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBH508 Toplumu Tanıma ve Transkültürel Hemşirelik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBH509 Rehabilitasyon Hemşireliği Zorunlu 3 0 0 3 0
EBH513 Kronik Hastalıkların Fizyopatolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH514 Yaşlılık Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH515 Farmakoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH516 Evde Bakım Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH517 Evde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH518 Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH519 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar ve Erken Tanı Çalışmaları Zorunlu 3 2 0 4 0
EBH520 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Hemşirelik Bakımı Zorunlu 3 2 0 4 0
EBH521 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBH522 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH523 Hemşirelikte Bilişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH524 Hemşirelikte Fizyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBH507 Engelli Bireylerin Evde Bakımı ve Hemşirelik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBH508 Toplumu Tanıma ve Transkültürel Hemşirelik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBH509 Rehabilitasyon Hemşireliği Zorunlu 3 0 0 3 0
EBH513 Kronik Hastalıkların Fizyopatolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH514 Yaşlılık Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH515 Farmakoloji Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH516 Evde Bakım Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH517 Evde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık İlkeleri Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH518 Hemşirelikte Temel Kavram ve İlkeler Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH519 Gelişimsel Dönemlere Göre Evde Bakım Gerektiren Durumlar ve Erken Tanı Çalışmaları Zorunlu 3 2 0 4 0
EBH520 Yatağa Bağımlı Bireyin Evde Hemşirelik Bakımı Zorunlu 3 2 0 4 0
EBH521 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
EBH522 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH523 Hemşirelikte Bilişim Teknolojileri Zorunlu 2 0 0 2 0
EBH524 Hemşirelikte Fizyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0