Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EEM605 Optimizasyon Kuramı 4 0 0 4 7.5
EEM619 Mikroişlemci Dizgeleri 4 0 0 4 7.5
EEM620 Sayısal İşaret İşleme 4 0 0 4 7.5
EEM622 Yerel İletişim Ağları II 3 0 0 3 7.5
EEM633 Sayısal Süzgeçler 3 0 0 3 7.5
EEM635 İletişim Elektroniği 3 0 0 3 7.5
EEM639 Sayısal Radyo İletişimi 3 0 0 3 7.5
EEM641 Enerji Sistemlerinde Gerilim Kararlılığı 3 0 0 3 7.5
EEM644 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde İletim Hattı Modeli Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
EEM645 Güç Sistemlerinde Denetim ve Haberleşme 3 0 0 3 7.5
EEM648 Ac Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi 3 0 0 3 7.5
EEM650 Algılayıcı ve Dönüştürücüler 3 0 0 3 7.5
EEM701 Dizge Tanısı ve Parametre Kestirimi 4 0 0 4 7.5
EEM702 Elektrik Makinalarında Sayısal Alan Çözümleme Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
EEM703 Güç Elektroniği Dizgelerinde Bilgisayar Destekli Tasarım 4 0 0 4 7.5
EEM704 İleri Tv Kuramı I 3 0 0 3 7.5
EEM705 İleri Tv Kuramı II 3 0 0 3 7.5
EEM706 Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I 4 0 0 4 7.5
EEM707 Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular II 4 0 0 4 7.5
EEM708 Doktora Proje I 0 3 0 1 7.5
EEM709 Doktora Proje II 0 3 0 1 7.5
EEM710 Mühendislikte Yapay Us Kavramı 4 0 0 4 7.5
EEM711 Bulanık Mantık Dizgeleri 3 0 0 3 7.5
EEM712 Doğrusal Devinimli Elektromekanik Dizgeler 3 0 0 3 7.5
EEM713 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
EEM714 Genetik Algoritmalar 3 0 0 3 7.5
EEM715 Örüntü Tanıma 3 0 0 3 7.5
EEM716 Sezim ve Kestirim Kuramı 3 0 0 3 7.5
EEM717 Radar İşaret İşleme 3 0 0 3 7.5
EEM718 Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araçlar 3 0 0 3 7.5
EEM719 Hesaplamalı Elektromanyetik 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EEM601 Doğrusal Dizge Kuramı 4 0 0 4 7.5
EEM638 Elektromagnetik Dalga Yayılması 3 0 0 3 7.5
EEM644 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde İletim Hattı Modeli Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
EEM701 Dizge Tanısı ve Parametre Kestirimi 4 0 0 4 7.5
EEM702 Elektrik Makinalarında Sayısal Alan Çözümleme Yöntemleri 4 0 0 4 7.5
EEM703 Güç Elektroniği Dizgelerinde Bilgisayar Destekli Tasarım 4 0 0 4 7.5
EEM704 İleri Tv Kuramı I 3 0 0 3 7.5
EEM705 İleri Tv Kuramı II 3 0 0 3 7.5
EEM706 Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I 4 0 0 4 7.5
EEM707 Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular II 4 0 0 4 7.5
EEM708 Doktora Proje I 0 3 0 1 7.5
EEM709 Doktora Proje II 0 3 0 1 7.5
EEM710 Mühendislikte Yapay Us Kavramı 4 0 0 4 7.5
EEM711 Bulanık Mantık Dizgeleri 3 0 0 3 7.5
EEM712 Doğrusal Devinimli Elektromekanik Dizgeler 3 0 0 3 7.5
EEM713 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 3 0 0 3 7.5
EEM714 Genetik Algoritmalar 3 0 0 3 7.5
EEM715 Örüntü Tanıma 3 0 0 3 7.5
EEM716 Sezim ve Kestirim Kuramı 3 0 0 3 7.5
EEM717 Radar İşaret İşleme 3 0 0 3 7.5
EEM718 Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araçlar 3 0 0 3 7.5
EEM719 Hesaplamalı Elektromanyetik 3 0 0 3 7.5