Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
001 Seminer 0 0 0 0 0
EEM601 Doğrusal Dizge Kuramı 4 0 0 4 7.5
EEM602 Dizge Tasarımı 4 0 0 4 7.5
EEM603 Ayrık Zamanlı Dizgeler 4 0 0 4 7.5
EEM604 Sayısal Denetim Dizgeleri 4 0 0 4 7.5
EEM605 Optimizasyon Kuramı 4 0 0 4 7.5
EEM606 Optimal Kontrol Kuramı 4 0 0 4 7.5
EEM607 Elektro Isı 3 0 0 3 7.5
EEM608 Robotik İlkeleri 3 0 0 3 7.5
EEM609 İleri Sayısal Çözümleme 4 0 0 4 7.5
EEM610 Doğrusal Programlama 4 0 0 4 7.5
EEM611 Genelleştirilmiş Elektrik Makinaları Kuramı 4 0 0 4 7.5
EEM612 Özel Elektrik Makinaları 4 0 0 4 7.5
EEM613 İleri Güç Elektroniği 4 0 0 4 7.5
EEM614 Değişken Hızlı Sürücü Düzenekler 4 0 0 4 7.5
EEM615 Elektromagnetik Alanlarda Sınır Değer Problemleri 4 0 0 4 7.5
EEM616 Anten Tasarımında Sayısal Yöntemler 4 0 0 4 7.5
EEM617 Televizyon Tekniği I 3 0 0 3 7.5
EEM618 Televizyon Tekniği II 3 0 0 3 7.5
EEM619 Mikroişlemci Dizgeleri 4 0 0 4 7.5
EEM620 Sayısal İşaret İşleme 4 0 0 4 7.5
EEM621 Yerel İletişim Ağları I 3 0 0 3 7.5
EEM622 Yerel İletişim Ağları II 3 0 0 3 7.5
EEM623 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi I 4 0 0 4 7.5
EEM624 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi II 4 0 0 4 7.5
EEM625 Yüksek Lisans Proje I 0 3 0 1 7.5
EEM626 Yüksek Lisans Proje II 1 3 0 1 7.5
EEM627 Mühendislikte Tasarım İlkeleri 3 0 0 3 7.5
EEM628 Elektrik Makineleri Tasarımı 3 0 0 3 7.5
EEM629 Programlanabilir Denetleyiciler 3 0 0 3 7.5
EEM630 Anolog Süzgeçler 3 0 0 3 7.5
EEM631 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı I 3 0 0 3 7.5
EEM632 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı II 3 0 0 3 7.5
EEM633 Sayısal Süzgeçler 3 0 0 3 7.5
EEM634 Robot Denetim Dizgeleri 3 0 0 3 7.5
EEM635 İletişim Elektroniği 3 0 0 3 7.5
EEM636 İletişim Kuramı 3 0 0 3 7.5
EEM637 Gezgin İletişim Sistemleri 3 0 0 3 7.5
EEM638 Elektromagnetik Dalga Yayılması 3 0 0 3 7.5
EEM639 Sayısal Radyo İletişimi 3 0 0 3 7.5
EEM640 Enerji Sistemlerinde Güvenirlik Değerlendirilmesi 3 0 0 3 7.5
EEM641 Enerji Sistemlerinde Gerilim Kararlılığı 3 0 0 3 7.5
EEM642 Enerji Sistemleri Korumada Sayısal Teknikler 3 0 0 3 7.5
EEM643 Enerji Sistemlerinin Ekonomik İşletilmesi 3 0 0 3 7.5
EEM644 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde İletim Hattı Modeli Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
EEM645 Güç Sistemlerinde Denetim ve Haberleşme 3 0 0 3 7.5
EEM646 Biyoelektrik ve Biyomagnetizma 3 0 0 3 7.5
EEM647 Fizyolojik Kontrol Sistemleri 3 0 0 3 7.5
EEM648 Ac Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi 3 0 0 3 7.5
EEM649 Rassal Süreçler 3 0 0 3 7.5
EEM650 Algılayıcı ve Dönüştürücüler 3 0 0 3 7.5
EEM652 DSP Mikrodenetleyiciler ve Mühendislik Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
EEM653 Hibrit Elektrikli Araçlar 3 0 0 3 7.5
EEM654 Sistem Tanıma, Kestirim ve Öğrenme 3 0 0 3 7.5
EEM655 Biyomedikal İşaret İşleme 3 0 0 3 7.5
EEM656 İleri Biyomekatronik 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EEM601 Doğrusal Dizge Kuramı 4 0 0 4 7.5
EEM602 Dizge Tasarımı 4 0 0 4 7.5
EEM603 Ayrık Zamanlı Dizgeler 4 0 0 4 7.5
EEM604 Sayısal Denetim Dizgeleri 4 0 0 4 7.5
EEM605 Optimizasyon Kuramı 4 0 0 4 7.5
EEM606 Optimal Kontrol Kuramı 4 0 0 4 7.5
EEM607 Elektro Isı 3 0 0 3 7.5
EEM608 Robotik İlkeleri 3 0 0 3 7.5
EEM609 İleri Sayısal Çözümleme 4 0 0 4 7.5
EEM610 Doğrusal Programlama 4 0 0 4 7.5
EEM611 Genelleştirilmiş Elektrik Makinaları Kuramı 4 0 0 4 7.5
EEM612 Özel Elektrik Makinaları 4 0 0 4 7.5
EEM613 İleri Güç Elektroniği 4 0 0 4 7.5
EEM614 Değişken Hızlı Sürücü Düzenekler 4 0 0 4 7.5
EEM615 Elektromagnetik Alanlarda Sınır Değer Problemleri 4 0 0 4 7.5
EEM616 Anten Tasarımında Sayısal Yöntemler 4 0 0 4 7.5
EEM617 Televizyon Tekniği I 3 0 0 3 7.5
EEM618 Televizyon Tekniği II 3 0 0 3 7.5
EEM619 Mikroişlemci Dizgeleri 4 0 0 4 7.5
EEM620 Sayısal İşaret İşleme 4 0 0 4 7.5
EEM621 Yerel İletişim Ağları I 3 0 0 3 7.5
EEM622 Yerel İletişim Ağları II 3 0 0 3 7.5
EEM623 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi I 4 0 0 4 7.5
EEM624 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi II 4 0 0 4 7.5
EEM625 Yüksek Lisans Proje I 0 3 0 1 7.5
EEM626 Yüksek Lisans Proje II 1 3 0 1 7.5
EEM627 Mühendislikte Tasarım İlkeleri 3 0 0 3 7.5
EEM628 Elektrik Makineleri Tasarımı 3 0 0 3 7.5
EEM629 Programlanabilir Denetleyiciler 3 0 0 3 7.5
EEM630 Anolog Süzgeçler 3 0 0 3 7.5
EEM631 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı I 3 0 0 3 7.5
EEM632 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı II 3 0 0 3 7.5
EEM633 Sayısal Süzgeçler 3 0 0 3 7.5
EEM634 Robot Denetim Dizgeleri 3 0 0 3 7.5
EEM635 İletişim Elektroniği 3 0 0 3 7.5
EEM636 İletişim Kuramı 3 0 0 3 7.5
EEM637 Gezgin İletişim Sistemleri 3 0 0 3 7.5
EEM638 Elektromagnetik Dalga Yayılması 3 0 0 3 7.5
EEM639 Sayısal Radyo İletişimi 3 0 0 3 7.5
EEM640 Enerji Sistemlerinde Güvenirlik Değerlendirilmesi 3 0 0 3 7.5
EEM641 Enerji Sistemlerinde Gerilim Kararlılığı 3 0 0 3 7.5
EEM642 Enerji Sistemleri Korumada Sayısal Teknikler 3 0 0 3 7.5
EEM643 Enerji Sistemlerinin Ekonomik İşletilmesi 3 0 0 3 7.5
EEM644 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde İletim Hattı Modeli Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
EEM645 Güç Sistemlerinde Denetim ve Haberleşme 3 0 0 3 7.5
EEM646 Biyoelektrik ve Biyomagnetizma 3 0 0 3 7.5
EEM647 Fizyolojik Kontrol Sistemleri 3 0 0 3 7.5
EEM648 Ac Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi 3 0 0 3 7.5
EEM649 Rassal Süreçler 3 0 0 3 7.5
EEM650 Algılayıcı ve Dönüştürücüler 3 0 0 3 7.5
EEM652 DSP Mikrodenetleyiciler ve Mühendislik Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
EEM653 Hibrit Elektrikli Araçlar 3 0 0 3 7.5
EEM654 Sistem Tanıma, Kestirim ve Öğrenme 3 0 0 3 7.5
EEM655 Biyomedikal İşaret İşleme 3 0 0 3 7.5
EEM656 İleri Biyomekatronik 3 0 0 3 7.5