Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003 yılında
kurulmuştur. Lisans eğitimine ek olarak 2009 yılından itibaren yüksek lisans ve poktora
programlarına öğrenci kabul edilmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit Kampüsü içerisinde yer alan Veteriner Fakültesi Eğitim
Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yer alan Anabilim Dalımızda aktif eğitim-öğretim,
araştırma ve rutin klinik uygulamaları ile eğitim ve klinik hizmetlerine devam edilmektedir.

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa beş yıllık Veteriner Fakültesi mezunları başvurabilirler.

Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre
kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı yüksek lisans programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.

İlgili yüksekokul / fakülte / enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, ilgili derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre uygulanır.
http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/

Program Profili

Veteriner doğum ve jinekoloji alanında yeterli bilimsel teorik ve uygulama prensibine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen bireyler yetiştirmek; alanın ilgilendiği konularda geniş bilgi ve deneyim kazanmak isteyen veteriner hekimlere katkı sağlamak; bilim insanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/104744 bağlantısından ulaşılabilecek "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasının tamamlanmasıyla mezun olunur. Programın tamamlama süresi dört yarıyıldır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı ve AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Murat FINDIK

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit Yerleşkesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Atakum, SAMSUN
Telefon: +90 362 3121919 / 1223
E-posta: mfindik@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalı Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi içinde yer almaktadır. Hastanede küçük hayvan operasyon salonları, büyük hayvan operasyon salonu, ultrasonografi ünitesi, röntgen ünitesi, küçük hayvan polikliniği, büyük hayvan kliniği, laboratuvarlar, gezici klinik birimi, dershaneler, kütüphane ve internet bağlantılı bilgisayarlar bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67345 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yeteneğine sahip olabilme.
2 67350 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
3 67346 Doğum ve jinekoloji alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
4 67349 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde sunabilme.
5 67347 Doğum ve jinekoloji alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
6 67348 Edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
7 67351 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İVDJ604 Physiology and Endocrinology of Pregnancy 3 0 0 3 6
İVDJ612 Gynaccologyical Operations in Domestic Animals 3 0 0 3 6
İVDJ613 Udder Diseases in Domestic Animals 3 0 0 3 6
VDJ602 Genital Organların ve Memenin Fonksiyonel Anatomisi 2 0 0 2 6
VDJ603 Reprodüktif Endokrinoloji ve Seksüel Sikluslar 2 0 0 2 6
VDJ604 Gebelik Dönemi Fizyolojisi ve Endokrinolojisi 3 0 0 3 6
VDJ606 Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfeksiyonları 2 0 0 2 6
VDJ607 Puerperal Dönem ve Metabolizma Hastalıkları 3 0 0 3 6
VDJ608 Büyük Ruminantlarda İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ609 Koyun ve Keçilerde İnfertilite 2 0 0 2 6
VDJ610 Karnivorlarda İnfertilite 2 0 0 2 6
VDJ611 Tek Tırnaklılarda İnfertilite 2 0 0 2 6
VDJ612 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar 3 0 0 3 6
VDJ613 Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VDJ614 Reprodüktif Biyoteknoloji 2 0 0 2 6
VDJ615 Laboratuvar Hayvanlarında Reprodüksiyon 2 0 0 2 6
VDJ616 Yabani ve Egzotik Hayvanlarda Reprodüksiyon 2 0 0 2 6
VDJ617 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VDJ618 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri 2 2 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İVDJ604 Physiology and Endocrinology of Pregnancy 3 0 0 3 6
İVDJ612 Gynaccologyical Operations in Domestic Animals 3 0 0 3 6
İVDJ613 Udder Diseases in Domestic Animals 3 0 0 3 6
VDJ602 Genital Organların ve Memenin Fonksiyonel Anatomisi 2 0 0 2 6
VDJ603 Reprodüktif Endokrinoloji ve Seksüel Sikluslar 2 0 0 2 6
VDJ604 Gebelik Dönemi Fizyolojisi ve Endokrinolojisi 3 0 0 3 6
VDJ606 Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfeksiyonları 2 0 0 2 6
VDJ607 Puerperal Dönem ve Metabolizma Hastalıkları 3 0 0 3 6
VDJ608 Büyük Ruminantlarda İnfertilite 3 0 0 3 6
VDJ609 Koyun ve Keçilerde İnfertilite 2 0 0 2 6
VDJ610 Karnivorlarda İnfertilite 2 0 0 2 6
VDJ611 Tek Tırnaklılarda İnfertilite 2 0 0 2 6
VDJ612 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar 3 0 0 3 6
VDJ613 Evcil Hayvanlarda Meme Hastalıkları 3 0 0 3 6
VDJ614 Reprodüktif Biyoteknoloji 2 0 0 2 6
VDJ615 Laboratuvar Hayvanlarında Reprodüksiyon 2 0 0 2 6
VDJ616 Yabani ve Egzotik Hayvanlarda Reprodüksiyon 2 0 0 2 6
VDJ617 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VDJ618 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri 2 2 0 3 6