Program Tanımları

Kuruluş

halk sağlığı hemşireliği programı 2006 yılında kurulmuştur. ilk öğrencilerini 2006-2007 eğitim öğretim yılında almıştır.

Kazanılan Derece

bu programdan mezun olan öğrenciler halk sağlığı hemşireliğinde uzman ünvanını alırlar

Derecenin Düzeyi

Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Mezunu olmak

Kabul ve Kayıt Koşulları

programa kayıt olabilmek için enstitünün belirlediği koşullarda ilgili sınavlara girmek ve geçer puan almak gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

-Hemşirelik Lisans Mezunu olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

programdan mezun olabilmek için tüm derslerin başarılması ve tezin jüri önünde savunularak kabul edilmesi gerekir.

Program Profili

prpgram tezli yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir. programda zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. ayrıca öğrenciler saha uygulamaları ve ev ziyaretleri yaparak uygulamalı eğitimlerini sürdürürler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

mezun öğrenciler
* akademisyen
* toplum sağlığı merkezlerinde aile sağlığı hemşiresi
* ana çocuk sağlığı hemşiresi ve halk sağlığı hemşiresinin uzmanlık alanına giren diğer bütün birimlerde görev alırlar.

Programdan toplam 13 öğrenci mezun olmuş olur, programdan mezun öğrencilerimizden 10 tanesi farklı üniversitelerde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak kadrolara yerleşmişlerdir. 3 öğrencimiz ise hemşire olarak çalışmaya devam etmektedir. mezun olan 6 öğrencimiz aynı alanda doktora programına kayıt olup devam etmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

programın aynı alanda doktora programı mevcuttur.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

sınavlar yazılı ve uygulama değerlendirmesi şeklinde yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

programdan mezun olabilmek için tüm derslerin başarılması ve tezin jüri önünde savunularak kabul edilmesi gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı; Prof. Dr. İlknur Aydın AVCİ
AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. İlknur Aydın AVCİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Kurupelik Samsun

Bölüm Olanakları

bölümde Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm olanakları kullanılabilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67427 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Halk Sağlığı hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 67428 2. Halk Sağlığı hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 67429 3. Halk Sağlığı hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4 67430 4. Halk Sağlığı hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 67431 5. Halk Sağlığı hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
6 67441 15. Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7 67432 6. Halk Sağlığı hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
8 67433 7. Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
9 67434 8. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
10 67435 9. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
11 67436 10. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
12 67437 11. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
13 67438 12. Halk Sağlığı hemşireliği alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
14 67439 13. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
15 67440 14. Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HSH601 Halk Sağlığı Hemşireliği I 3 2 0 4 6
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 3 2 0 4 6
HSH616 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
HSH617 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji 2 0 0 2 6
HSH618 Uygulamalı Bioistatistik 3 0 0 3 6
HSH619 Aile Sağlığı Hemşireliği 2 0 0 2 6
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 2 0 0 2 6
HSH621 Hemşirelikte Kavramsal Öğeler 2 0 0 2 6
HSH622 Sosyal Antrolopoloji 2 0 0 2 6
HSH623 Sağlık Sosyolojisi 2 0 0 2 6
HSH624 Geriatri Hemşireliği 2 0 0 2 6
HSH625 Hemşirelikte İletişim ve Süreçleri 2 0 0 2 6
HSH626 Okul Sağlığı Hemşireliği 2 0 0 2 6
HSH627 Sağlık Eğitimi Uygulamalarında Program Geliştirme 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBH617 Evde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık İlkeleri 2 0 0 2 6
EBH622 Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Hemşireliği 2 0 0 2 6
HSH601 Halk Sağlığı Hemşireliği I 3 2 0 4 6
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 3 2 0 4 6
HSH616 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
HSH617 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji 2 0 0 2 6
HSH618 Uygulamalı Bioistatistik 3 0 0 3 6
HSH619 Aile Sağlığı Hemşireliği 2 0 0 2 6
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 2 0 0 2 6
HSH621 Hemşirelikte Kavramsal Öğeler 2 0 0 2 6
HSH622 Sosyal Antrolopoloji 2 0 0 2 6
HSH623 Sağlık Sosyolojisi 2 0 0 2 6
HSH624 Geriatri Hemşireliği 2 0 0 2 6
HSH625 Hemşirelikte İletişim ve Süreçleri 2 0 0 2 6
HSH626 Okul Sağlığı Hemşireliği 2 0 0 2 6
HSH627 Sağlık Eğitimi Uygulamalarında Program Geliştirme 2 0 0 2 6