Program Tanımları

Kuruluş

Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği programı 2008 yılında kurulmuştur. ilk öğrencilerini 2008-2009 eğitim öğretim yılında almıştır.

Kazanılan Derece

bu programdan mezun olan öğrenciler ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinde uzman ünvanını alırlar

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ruh Sağlığı ve hsatalıkları hemşireliği programa kayıt olabilmek için enstitünün belirlediği koşullarda ilgili sınavlara girmek ve geçer puan almak gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

programdan mezun olabilmek için tüm derslerin başarılması ve tezin jüri önünde savunularak kabul edilmesi gerekir.


Program Profili

prpgram tezli yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir. programda zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Program öğrencileri psikiyatri ve ruh vesinir hastalıkları hastane ve kliniklerinde uygulamalı eğitim vermektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

mezun öğrenciler * akademisyen * Psikiyatri klinik ve ru ve sinir hastalıkları hastaneleri terapi merkezlerinde psikiyatri hemşiresinin uzmanlık alanına giren diğer bütün birimlerde görev alırlar. Programdan toplam 3 öğrenci mezun olmuş olur, programdan mezun öğrencilerimizden 3 tanesi farklı üniversitelerde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak kadrolara yerleşmişlerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

programın aynı alanda doktora programı mevcuttur

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

sınavlar yazılı ve uygulama değerlendirmesi şeklinde yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

programdan mezun olabilmek için tüm derslerin başarılması ve tezin jüri önünde savunularak kabul edilmesi gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program başkanı; Prof. Dr. Nermin KILIÇ AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Serap SEZGİN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurupelik Samsun

Bölüm Olanakları

Sağlık Yüksekokulunun tüm olanakları kullanılabilmektedir.

Bölüm Olanakları

Sağlık Yüksekokulunun tüm olanakları kullanılabilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67442 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 67443 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 67444 Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında terapötik iletişimi kullanır.
4 67445 Ruh Sağlığı ve Hsatalıkları hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 67446 Ruh Sağlığı ve hastalıkları ile ilgili merkezlerde terapötik ortamı düzenler.
6 67453 Ruh Sağlığının ve hemşireliğinin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7 67448 Psikiyatrik hasta ile görüşme, veri toplama analiz etme ve gerekli iletişim tekniklerini kullanır.
8 67447 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
9 67449 Ruh Sağlığıve hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çalışmalar yapar yazar ve çözüm üretir.
10 67450 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili tüm merkezlerde psikiyatrik hasta ile terapötik iletişim tekniklerini kullanır.
11 67452 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
12 67451 Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
HEM529 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  2 0 0 2 6
PHŞ601 Ruh Sağlığı Hemşireliği 3 4 0 5 6
PHŞ602 Hemşirelikte Kavramsal Ögeler 3 0 0 3 6
PHŞ603 Hasta-Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 3 0 0 3 6
PHŞ604 Psikiyatri Hemşireliği 3 4 0 5 6
PHŞ605 Psikolojik Yaklaşım ve Kuramları 3 0 0 3 6
PHŞ606 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 2 2 0 3 6
PHŞ608 Araştırma Yöntemleri 2 2 0 3 6
PHŞ609 Konsültasyon - Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 2 2 0 3 6
PHŞ610 Uygulamalı Biyoistatistik 3 0 0 3 6
PHŞ612 Seminer II 0 2 0 0 6
PHŞ613 Psikoterapi 2 0 0 2 6
PHŞ614 Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması I 2 8 0 6 6
PHŞ615 Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması II 2 8 0 6 6
PHŞ616 Çocuk İhmali ve İstismarı 2 2 0 3 6
PHŞ617 Psikoonkoloji 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PHŞ601 Ruh Sağlığı Hemşireliği 3 4 0 5 6
PHŞ602 Hemşirelikte Kavramsal Ögeler 3 0 0 3 6
PHŞ603 Hasta-Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 3 0 0 3 6
PHŞ604 Psikiyatri Hemşireliği 3 4 0 5 6
PHŞ605 Psikolojik Yaklaşım ve Kuramları 3 0 0 3 6
PHŞ606 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 2 2 0 3 6
PHŞ608 Araştırma Yöntemleri 2 2 0 3 6
PHŞ609 Konsültasyon - Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 2 2 0 3 6
PHŞ610 Uygulamalı Biyoistatistik 3 0 0 3 6
PHŞ612 Seminer II 0 2 0 0 6
PHŞ613 Psikoterapi 2 0 0 2 6
PHŞ614 Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması I 2 8 0 6 6
PHŞ615 Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması II 2 8 0 6 6
PHŞ616 Çocuk İhmali ve İstismarı 2 2 0 3 6
PHŞ617 Psikoonkoloji 2 0 0 2 6