Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak 2011-2012 Bahar Döneminde açılmıştır.

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak 2011-2012 Bahar Döneminde açılmıştır.

Kazanılan Derece

Program başarı ile tamamlanıp program yeterlilikleri sağlanıldığında Sağlık Kurumları Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kazanılan Derece

Program başarı ile tamamlanıp program yeterlilikleri sağlanıldığında Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim Dalı'na başvurmak için gerekli olan genel kabul şartları uygulanır. Başvurular Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim Dalı'na başvurmak için gerekli olan genel kabul şartları uygulanır. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sağlık Yönetimi Yüksek lisans Programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sağlık Yönetimi Yüksek lisans Programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 65 puan) olmak. Ayrıca konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 65 puan) olmak. Ayrıca konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Programda sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık kurumları yönetim teorileri, sağlık hizmetlerinde araştırma ve istatistik, sağlık politikası, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi,sağlık kurumlarında etik, sağlık kurumlarında finansman yönetimi, sağlık ekonomisi gibi dersler bulunmaktadır.

Program Profili

Programda sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık kurumları yönetim teorileri, sağlık hizmetlerinde araştırma ve istatistik, sağlık politikası, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi,sağlık kurumlarında etik, sağlık kurumlarında finansman yönetimi, sağlık ekonomisi gibi dersler bulunmaktadır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Anabilim Dalı 2011-2012 Bahar Dönemi faaliyete geçmiştir. Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Anabilim Dalı 2011-2012 Bahar Dönemi faaliyete geçmiştir. Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli yüksek lisansı bitiren öğrenciler, uzman sağlık yöneticisi unvanını alır. İsteyen öğrenciler sağlık yönetimi alanında doktora yapabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli yüksek lisansı bitiren öğrenciler, uzman sağlık kurumları yöneticisi unvanını alır. İsteyen öğrenciler sağlık yönetimi alanında doktora yapabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN-Program Başkanı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Atakum-Samsun 0362 312 1919-6374 Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN-AKTS Koordinatörü

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN-Program Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Atakum-Samsun 0362 312 1919-6374
Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN-AKTS Koordinatörü

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalı, disiplinlerarası program olduğu için dersler, ilgili öğretim üyelerinin bulunduğu yerde işlenilmektedir.

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalı, disiplinlerarası program olduğu için dersler, ilgili öğretim üyelerinin bulunduğu yerde işlenilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79082 Saglık politikaları konusunda bilgili, saglık sektorunu cok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile surekli gelisme hedefleyen, saglık sektorunun değisik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, saglık ve isletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem ozel sektorde basarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel saglık yoneticisi ozelligi tasır.
2 79084 Saglık yonetimi ve organizasyonu, saglık kurumlarında insan kaynakları yonetimi, saglık hizmetlerinin pazarlaması, saglık hizmetlerinin finansmanı, saglık ekonomisi, sosyal guvenlik ve sigortacılık, saglık politikaları, saglık bilgi sistemleri ve saglık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 79087 Meslegi ile ilgili guncel gelismeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelismeleri izler ve meslegine uygun bir sekilde uygular.
4 79096 Yaratıcı ve elestirel dusunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni dusunce ve yontemler gelistirebilir.
5 79097 Uzmanlık alanıyla ilgili arastırma ve deneysel calısma becerisi kazanır, elde ettigi verileri istatistiksel olarak degerlendirir ve yorumlar.
6 79098 Yazılı ve sozlu iletisimde Turk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literaturu izleyebilir ve iletisim kurabilme acısından en az bir yabancı dili orta duzeyde bilir.
7 79099 Alanı ile ilgili her turlu veriyi derler ve amaca yonelik olarak degerlendirerek yorumlar.
8 79100 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması asamalarında toplumsal, bilimsel, kulturel ve etik degerleri gozeterek denetler ve bu degerleri ogretir.
9 79101 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıstay, seminer, makale tartısma saati, problem cozme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi egitim alanıyla ilgili bilgilerini paylasır ve diger disiplinlerdeki uzmanlar ile iliski kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
10 79102 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara cozum olusturma amacıyla gerektiginde disiplinler arası alanda bir arastırma projesi planlayarak, ekip olusturur, ekip bilinci icerisinde proje yurutur ve sonuclandırır.
11 79103 Alanında ve alanının iliskili oldugu konularda mevzuatı bilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKY601 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3 0 0 3 7.5
SKY602 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 3 0 0 3 7.5
SKY603 Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri 3 0 0 3 7.5
SKY604 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY606 Sağlık Politikaları 3 0 0 3 7.5
SKY607 Sağlık Mevzuatı 3 0 0 3 7.5
SKY608 Sağlık Kurumlarında Etik 3 0 0 3 7.5
SKY609 Sağlık Hukuku 3 0 0 3 7.5
SKY610 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY611 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 7.5
SKY612 Sağlık Ekonomisi 3 0 0 3 7.5
SKY613 Tıpta Bilgisayar ve İnternet Uygulamaları 2 2 0 3 7.5
SKY614 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
SKY615 Sağlık Yönetim Uygulamaları I 1 6 0 4 7.5
SKY616 Sağlık Yönetim Uygulamaları II 1 6 0 4 7.5
SKY617 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 0
SKY618 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 3 0 0 3 7.5
SKY619 Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY620 Sağlık Yönetiminde İş Hukuku 3 0 0 3 7.5
SKY621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKY601 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3 0 0 3 7.5
SKY602 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 3 0 0 3 7.5
SKY603 Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri 3 0 0 3 7.5
SKY604 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY606 Sağlık Politikaları 3 0 0 3 7.5
SKY607 Sağlık Mevzuatı 3 0 0 3 7.5
SKY608 Sağlık Kurumlarında Etik 3 0 0 3 7.5
SKY609 Sağlık Hukuku 3 0 0 3 7.5
SKY610 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY611 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 7.5
SKY612 Sağlık Ekonomisi 3 0 0 3 7.5
SKY613 Tıpta Bilgisayar ve İnternet Uygulamaları 2 2 0 3 7.5
SKY614 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 3 0 0 3 7.5
SKY615 Sağlık Yönetim Uygulamaları I 1 6 0 4 7.5
SKY616 Sağlık Yönetim Uygulamaları II 1 6 0 4 7.5
SKY617 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
SKY618 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 3 0 0 3 7.5
SKY619 Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi 3 0 0 3 7.5
SKY620 Sağlık Yönetiminde İş Hukuku 3 0 0 3 7.5
SKY621 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5