Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak 2011-2012 Bahar Döneminde açılmıştır.

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak 2011-2012 Bahar Döneminde açılmıştır.

Kazanılan Derece

Program başarı ile tamamlanıp program yeterlilikleri sağlanıldığında Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kazanılan Derece

Program başarı ile tamamlanıp program yeterlilikleri sağlanıldığında Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim Dalı'na başvurmak için gerekli olan genel kabul şartları uygulanır. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim Dalı'na başvurmak için gerekli olan genel kabul şartları uygulanır. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sağlık Kurumları Yönetimi Uzakta Öğretim Yüksek lisans Programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sağlık Kurumları Yönetimi Uzakta Öğretim Yüksek lisans Programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 30 kredilik (90 AKTS) dersi almak ve bir dönem projesi sunmak gereklidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 30 kredilik (90 AKTS) dersi almak ve bir dönem projesi sunmak gereklidir.

Program Profili

Programda sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık kurumları yönetim teorileri, sağlık hizmetlerinde araştırma ve istatistik, sağlık politikası, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi,sağlık kurumlarında etik, sağlık kurumlarında finansman yönetimi, sağlık ekonomisi gibi dersler bulunmaktadır.

Program Profili

Programda sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık kurumları yönetim teorileri, sağlık hizmetlerinde araştırma ve istatistik, sağlık politikası, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi,sağlık kurumlarında etik, sağlık kurumlarında finansman yönetimi, sağlık ekonomisi gibi dersler bulunmaktadır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler sağlık kurumları yönetimi alanında doktora yapabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler sağlık kurumları yönetimi alanında doktora yapabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans derecesi en az 30 lokal kredilik dersi ve bir dönem projesini başarıyla tamamlamış olanlara verilir.

Mezuniyet Koşulları

Sağlık Kurumları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans derecesi en az 30 lokal kredilik dersi ve bir dönem projesini başarıyla tamamlamış olanlara verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN-Program Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kurupelit-Samsun 03623121919-6323
Doç.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN-AKTS Koordinatörü

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN-Program Başkanı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Atakum-Samsun 03623121919-6374 Prof.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN-AKTS Koordinatörü

Bölüm Olanakları

Program disiplinler arasıdır.

Bölüm Olanakları

The program is interdisciplinary. Lessons are done in faculty members departments.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79131 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 79132 Sağlık kurumları yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 79133 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 79134 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 79135 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 79136 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 79137 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
8 79138 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 79139 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 79140 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 79141 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPROJEKH Proje Ödevi Zorunlu 0 0 0 0 30
SBEU-2. Seçmeli Ders 2 SDG 0 0 0 0 36


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPRJ Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKYU501 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3 0 0 3 0
SKYU502 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 3 0 0 3 0
SKYU503 Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri 3 0 0 3 0
SKYU504 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 0
SKYU505 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler 3 0 0 3 0
SKYU506 Sağlık Politikaları 3 0 0 3 0
SKYU507 Sağlık Mevzuatı 3 0 0 3 0
SKYU508 Sağlık Kurumlarında Etik 3 0 0 3 0
SKYU509 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 0
SKYU510 Sağlık Ekonomisi 3 0 0 3 0
SKYU511 Sağlık Hukuku 3 0 0 3 0
SKYU512 Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi 3 0 0 3 0
SKYU513 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi 3 0 0 3 0
SKYU514 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 3 0 0 3 0
SKYU515 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 3 0 0 3 0
SKYU516 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 3 0 0 3 0
SKYU524 Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve İnovasyon 3 0 0 3 0
SKYU525 Sağlık Yönetim Uygulamaları I 1 6 0 4 0
SKYU526 Sağlık Yönetim Uygulamaları II 1 6 0 4 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKYU501 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3 0 0 3 6
SKYU502 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 3 0 0 3 6
SKYU503 Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri 3 0 0 3 6
SKYU504 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 6
SKYU505 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler 3 0 0 3 6
SKYU506 Sağlık Politikaları 3 0 0 3 6
SKYU507 Sağlık Mevzuatı 3 0 0 3 6
SKYU508 Sağlık Kurumlarında Etik 3 0 0 3 6
SKYU509 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 6
SKYU510 Sağlık Ekonomisi 3 0 0 3 6
SKYU511 Sağlık Hukuku 3 0 0 3 6
SKYU512 Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi 3 0 0 3 6
SKYU513 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi 3 0 0 3 6
SKYU514 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 3 0 0 3 6
SKYU515 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 3 0 0 3 6
SKYU516 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 3 0 0 3 6
SKYU524 Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve İnovasyon 3 0 0 3 6
SKYU525 Sağlık Yönetim Uygulamaları I 1 6 0 4 6
SKYU526 Sağlık Yönetim Uygulamaları II 1 6 0 4 6