Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımızda 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans programı bulunmaktadır.

Kuruluş

Anabilim Dalımızda 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans programı bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Veteriner Parazitoloji Uzmanı, Bilim Uzmanı

Kazanılan Derece

Veteriner Parazitoloji Uzmanı, Bilim Uzmanı

Derecenin Düzeyi

Tezli Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner Fakültesi Parazitoloji Yüksek Lisans Programına 25.08.2009 tarih ve 27330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve halen yürürlükte olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca öğrenci kabul edilecektir. Bu bağlamda Veteriner Fakültesi, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyolojik Bilimler, vb. biyoloji ve sağlık alanında lisans mezunları kabul edilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner Fakültesi Parazitoloji Yüksek Lisans Programına 25.08.2009 tarih ve 27330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve halen yürürlükte olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca öğrenci kabul edilecektir.
Bu bağlamda Veteriner Fakültesi, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyolojik Bilimler, vb. biyoloji ve sağlık alanında lisans mezunları kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans derecesi, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar ile lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar, OMÜ Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği hükümlerine göre 12-24 kredilik bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bu süre eğitim süresinden sayılmaz.
Bilimsel hazırlık eğitimi sırasında, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile Yüksek Lisans Program derslerinden de bazı dersler alınabilmektedir. Bu şekilde süre kaybı önlenmeye çalışılmaktadır.
Başka yüksek öğrenim kurumları veya enstitülerde alınan lisans ve/veya yüksek lisans dersleri, programda verilen bazı derslerin yerine geçebilecek dersler ise bunlar Anabilim Dalı Akademik Kurulunda görüşülür, hangi oranda ve hangi derslere eşdeğer sayılabileceği hakkında karar verilir. Enstitü Yönetim Kurulu onayına sunulur.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans derecesi, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar ile lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar, OMÜ Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği hükümlerine göre 12-24 kredilik bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bu süre eğitim süresinden sayılmaz. Bilimsel hazırlık eğitimi sırasında, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile Yüksek Lisans Program derslerinden de bazı dersler alınabilmektedir. Bu şekilde süre kaybı önlenmeye çalışılmaktadır. Başka yüksek öğrenim kurumları veya enstitülerde alınan lisans ve/veya yüksek lisans dersleri, programda verilen bazı derslerin yerine geçebilecek dersler ise bunlar Anabilim Dalı Akademik Kurulunda görüşülür, hangi oranda ve hangi derslere eşdeğer sayılabileceği hakkında karar verilir. Enstitü Yönetim Kurulu onayına sunulur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Parazitoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programının amacı; evcil/yabanıl hayvanların, zoonoz hastalıklar nedeniyle de insanların sağlığını etkileyen, paraziter hastalık etkenlerini, yaşam çemberlerini, çevreyle etkileşimlerini, teşhis, tedavi ve korunma yollarını ana hatlarıyla bilen, bu bilgilerini veteriner hekimlikte hastalıklardan korunma ve mücadele için pratik olarak uygulayabilen, gerektiğinde bu konularla ilgili yeni araştırma ve projeler planlayıp, bağımsız olarak yürütüp sonuçlandıran ve sonuçlarını ilgili birimler ve bilim dünyasına aktarıp sunabilen, alanındaki güncel bilgileri takip edebilecek ve bunu uygulamalarına aktarabilecek yetkinliğe ulaşmalıdır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Parazitoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programının amacı; evcil/yabanıl hayvanların, zoonoz hastalıklar nedeniyle de insanların sağlığını etkileyen, paraziter hastalık etkenlerini, yaşam çemberlerini, çevreyle etkileşimlerini, teşhis, tedavi ve korunma yollarını ana hatlarıyla bilen, bu bilgilerini veteriner hekimlikte hastalıklardan korunma ve mücadele için pratik olarak uygulayabilen, gerektiğinde bu konularla ilgili yeni araştırma ve projeler planlayıp, bağımsız olarak yürütüp sonuçlandıran ve sonuçlarını ilgili birimler ve bilim dünyasına aktarıp sunabilen, alanındaki güncel bilgileri takip edebilecek ve bunu uygulamalarına aktarabilecek yetkinliğe ulaşmalıdır.

Program Profili

Parazitoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programının amacı; evcil/yabanıl hayvanların, zoonoz hastalıklar nedeniyle de insanların sağlığını etkileyen, iç/dış parazitlerin neden olduğu hastalıkların etkenlerini, yaşam çemberlerini, çevreyle ve canlılarla olan etkileşimlerini, teşhis, tedavi ve korunma yollarını bilen, bu bilgilerini hastalıklardan korunma ve mücadele için pratiğe dökebilen, bu konularla ilgili yeni araştırma ve projeleri planlayabilen, bunları bağımsız olarak yürütüp sonuçlandıran ve sonuçlarını ilgili birimlere ve bilim dünyasına aktarabilen, gerektiği zaman bunları bilimsel ortamlarda sunabilen, alanındaki güncel bilgileri takip edebilen ve bunu uygulamalarına aktarabilen mezunlar yetiştirmektedir.

Program Profili

Parazitoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programının amacı; evcil/yabanıl hayvanların, zoonoz hastalıklar nedeniyle de insanların sağlığını etkileyen, iç/dış parazitlerin neden olduğu hastalıkların etkenlerini, yaşam çemberlerini, çevreyle ve canlılarla olan etkileşimlerini, teşhis, tedavi ve korunma yollarını bilen, bu bilgilerini hastalıklardan korunma ve mücadele için pratiğe dökebilen, bu konularla ilgili yeni araştırma ve projeleri planlayabilen, bunları bağımsız olarak yürütüp sonuçlandıran ve sonuçlarını ilgili birimlere ve bilim dünyasına aktarabilen, gerektiği zaman bunları bilimsel ortamlarda sunabilen, alanındaki güncel bilgileri takip edebilen ve bunu uygulamalarına aktarabilen mezunlar yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, merkez teşkilatı, il ve ilçe müdürlükleri ile Bakanlığa bağlı diğer kuruluşlar, Veteriner Araştırma ve Veteriner Kontrol Enstitüleri, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar, Belediyeler, özel üretici firmalar, sektörde faaliyet gösteren ilaç firmaları, TSK gibi diğer resmi ve özel kuruluşlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, merkez teşkilatı, il ve ilçe müdürlükleri ile Bakanlığa bağlı diğer kuruluşlar, Veteriner Araştırma ve Veteriner Kontrol Enstitüleri, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar, Belediyeler, özel üretici firmalar, sektörde faaliyet gösteren ilaç firmaları, TSK gibi diğer resmi ve özel kuruluşlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, merkez teşkilatı, il ve ilçe müdürlükleri ile Bakanlığa bağlı diğer kuruluşlar, Veteriner Araştırma ve Veteriner Kontrol Enstitüleri, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar, Belediyeler, özel üretici firmalar, sektörde faaliyet gösteren ilaç firmaları, TSK gibi diğer resmi ve özel kuruluşlar...

Üst Derece Programlarına Geçiş

Eğitimde başarılı olanlar Yönetmelik hükümleri kapsamında doktora programına geçiş yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Eğitimde başarılı olanlar Yönetmelik hükümleri kapsamında doktora programına geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yönetmelik hükümleri uygulanır, her ders için en az 1 arasınav (%40) ve final (%60) sınavı uygulanır. Ancak uygulamalı derslerde laboratuvar çalışmaları veya bu kapsamda hazırlanan proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yönetmelik hükümleri uygulanır, her ders için en az 1 arasınav (%40) ve final (%60) sınavı uygulanır.
Ancak uygulamalı derslerde laboratuar çalışmaları veya bu kapsamda hazırlanan proje, ödev, laboratuar ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.

Mezuniyet Koşulları

Veteriner Fakültesi Parazitoloji Yüksek Lisans Programında Yüksek Lisans derecesi alınabilmesi için gerekli olan toplam ders ve kredi sayısı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca belirlenmiştir. Buna göre;
Dersler
Madde 36 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.
(2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, dersler danışmanın görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

Süre
Madde 37 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Dördüncü yarıyıl sonunda, kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(2) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanının görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu ek süre sonunda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Bu Yönetmelik uyarınca tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler, üçüncü yarıyıl sonunda programı tamamlayabilir.

Mezuniyet Koşulları

Veteriner Fakültesi Parazitoloji Yüksek Lisans Programında Yüksek Lisans derecesi alınabilmesi için gerekli olan toplam ders ve kredi sayısı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca belirlenmiştir. Buna göre; Dersler Madde 36 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uzmanlık alan dersi kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. (2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, dersler danışmanın görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir. Süre Madde 37 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Dördüncü yarıyıl sonunda, kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. (2) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanının görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu ek süre sonunda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. (3) Tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. (4) Bu Yönetmelik uyarınca tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler, üçüncü yarıyıl sonunda programı tamamlayabilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Şinasi UMUR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Kurupelit/SAMSUN
e-posta: sumur@omu.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü: Doç.Dr. Cenk Soner BÖLÜKBAŞ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Kurupelit/SAMSUN
e-posta: cbolukbas@omu.edu.tr

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Şinasi UMUR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
Kurupelit/SAMSUN

e-posta: sumur@omu.edu.tr


AKTS/DS Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Cenk Soner BÖLÜKBAŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
Kurupelit/SAMSUN

e-posta: cbolukbas@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalı Eğitim ve Araştırma Olanakları: 1 adet teorik uygulamalı derslik ve 1 adet uygulama laboratuvarı, Kütüphane (alanla ilgili yüzlerce kitap bulunmakta ve çok sayıda bilimsel dergiye online ulaşılabilmektedir), İnternet bağlantılı 5 adet bilgisayar, 3 adet laboratuvar.

Laboratuvarlar:
Örnek hazırlama laboratuvarı Laboratuvar nekropsi, dışkı, kan vb örneklerin hazırlama aşaması için iyi ve tam donanımlıdır. Burada organ yıkama ve numune hazırlama alanlarının yanı sıra kuru hava sterilizatörü, santrifüj, iklimlendirme dolabı, çeker ocak, mikrometrik elekler, kurutma askıları, derin dondurucu (-18), buzdolabı, 2 adet dijital otomatik pipet seti ve distile su cihazı da bulunmaktadır.

Mikroskobik Teşhis Laboratuvar:ı Bu laboratuarda rutin bakı ve analizler yapılmaktadır. Biri stereo olmak üzere 4 adet gelişmiş mikroskop ile dijital görüntüleme yapılabilmekte, fotoğraf çekilebilmekte ve mikrometrik ölçüm yapılabilmektedir.

Moleküler Parazitoloji/Seroloji Laboratuvarı: Bu laboratuvarda moleküler ve serolojik çalışmalar yapılmaktadır. Bu bölümde dikey mini elektroforez, Western Blott, ELISA okuyucu, yatık elektroforez, kuru blok ısıtıcı, çalkalayıcı, ısıtıcılı manyetik karıştırıcı, vorteks, biyogüvenlik kabini (1. sınıf), 2 adet dijital otomatik pipet seti, dijital pH metre, hassas terazi, derin dondurucu, buzdolabı, vb. malzemeler mevcuttur.

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalı Eğitim ve Araştırma Olanakları

1 adet teorik uygulamalı derslik ve 1 adet uygulama laboratuvarı
Kütüphane (alanla ilgili yüzlerce kitap bulunmakta ve çok sayıda bilimsel dergiye online ulaşılabilmektedir),
İnternet bağlantılı 5 adet bilgisayar
3 adet laboratuvar

Laboratuvarlar:

Örnek hazırlama laboratuvarı

Laboratuvar nekropsi, dışkı, kan vb örneklerin hazırlama aşaması için iyi ve tam donanımlıdır. Burada organ yıkama ve numune hazırlama alanlarının yanı sıra kuru hava sterilizatörü, santrifüj, iklimlendirme dolabı, çeker ocak, mikrometrik elekler, kurutma askıları, derin dondurucu (-18), buzdolabı, 2 adet dijital otomatik pipet seti ve ultra saf su cihazı da bulunmaktadır.


Mikroskobik Teşhis Laboratuvarı

Bu laboratuarda rutin bakı ve analizler yapılmaktadır. Biri stereo olmak üzere 4 adet gelişmiş mikroskop ile dijital görüntüleme yapılabilmekte, fotoğraf çekilebilmekte ve mikrometrik ölçüm yapılabilmektedir.

Moleküler Parazitoloji/Seroloji Laboratuvarı

Bu laboratuvarda moleküler ve serolojik çalışmalar yapılmaktadır. Bu bölümde dikey mini elektroforez, Western Blott, ELISA okuyucu, yatık elektroforez, kuru blok ısıtıcı, çalkalayıcı, ısıtıcılı manyetik karıştırıcı, vorteks, biyogüvenlik kabini (1. sınıf), 2 adet dijital otomatik pipet seti, dijital pH metre, hassas terazi, derin dondurucu, buzdolabı, vb. malzemeler mevcuttur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78958 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 78959 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 78960 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 78961 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 78962 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 78963 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 78964 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VPZ602 Helmint Hastalıkları 3 2 0 4 6
VPZ603 Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 3 0 0 3 6
VPZ604 Protozoon Hastalıkları 2 2 0 3 6
VPZ605 Parazitolojik Tanı Yöntemleri 2 2 0 3 6
VPZ606 Parazitik İnsekta ve Akarlar 2 2 0 3 6
VPZ607 Genel Entomoloji 2 0 0 2 6
VPZ608 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VPZ609 Genel Protozoloji 2 0 0 2 6
VPZ610 Yabani Hayvanların Parazitleri 2 2 0 3 6
VPZ611 Parazitlerin Toplanması Tanısı ve Saklanması 2 2 0 3 6
VPZ612 Parazitik Zoonozlar 2 0 0 2 6
VPZ613 Laboratuar Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları 2 1 0 3 6
VPZ614 Kanatlı Hayvan Hastalıkları 2 1 0 3 6
VPZ615 Balıkların Paraziter Hastalıkları 2 0 0 2 6
VPZ616 Dipteralar 2 2 0 3 6
VPZ617 Paraziter İmmünoloji 2 0 0 2 6
VPZ618 Parazitik Vektörler 2 0 0 2 6
VPZ619 Zararlı Haşereler ve Mücadele Yöntemleri 2 0 0 2 6
VPZ620 Parazitozlarda Kontrol ve Korunma 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VPZ602 Helmint Hastalıkları 3 2 0 4 6
VPZ603 Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 3 0 0 3 6
VPZ604 Protozoon Hastalıkları 2 2 0 3 6
VPZ605 Parazitolojik Tanı Yöntemleri 2 2 0 3 6
VPZ606 Parazitik İnsekta ve Akarlar 2 2 0 3 6
VPZ607 Genel Entomoloji 2 0 0 2 6
VPZ608 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VPZ609 Genel Protozoloji 2 0 0 2 6
VPZ610 Yabani Hayvanların Parazitleri 2 2 0 3 6
VPZ611 Parazitlerin Toplanması Tanısı ve Saklanması 2 2 0 3 6
VPZ612 Parazitik Zoonozlar 2 0 0 2 6
VPZ613 Laboratuar Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları 2 1 0 3 6
VPZ614 Kanatlı Hayvan Hastalıkları 2 1 0 3 6
VPZ615 Balıkların Paraziter Hastalıkları 2 0 0 2 6
VPZ616 Dipteralar 2 2 0 3 6
VPZ617 Paraziter İmmünoloji 2 0 0 2 6
VPZ618 Parazitik Vektörler 2 0 0 2 6
VPZ619 Zararlı Haşereler ve Mücadele Yöntemleri 2 0 0 2 6
VPZ620 Parazitozlarda Kontrol ve Korunma 2 0 0 2 6