Program Tanımları

Kuruluş

Program, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 2011-2012 Eğitim-Ogretim yılında acılmıstır.

Kuruluş

Program, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 2011-2012 Eğitim-Ogretim yılında acılmıstır.

Kuruluş

Program, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır.

Kazanılan Derece

Program başarı ile tamamlanıp program yeterlilikleri sağlanıldığında Sağlık Yönetimi alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kazanılan Derece

Program başarı ile tamamlanıp program yeterlilikleri sağlanıldığında Sağlık Yönetimi Bölümü alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim Dalı'na başvurmak için gerekli olan genel kabul şartları uygulanır. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim Dalı'na başvurmak için gerekli olan genel kabul şartları uygulanır. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sağlık Yönetimi Tezsiz II. Öğretim Yüksek lisans Programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sağlık Yönetimi Tezsiz II. Öğretim Yüksek lisans Programına doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 30 kredilik (90 AKTS) dersi almak ve bir dönem projesi sunmak gereklidir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden 30 kredilik (90 AKTS) dersi almak ve bir dönem projesi sunmak gereklidir.

Program Profili

Programda sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık kurumları yönetim teorileri, sağlık hizmetlerinde araştırma ve istatistik, sağlık politikası, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi,sağlık kurumlarında etik, sağlık kurumlarında finansman yönetimi, sağlık ekonomisi gibi dersler bulunmaktadır.

Program Profili

Programda sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık kurumları yönetim teorileri, sağlık hizmetlerinde araştırma ve istatistik, sağlık politikası, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi,sağlık kurumlarında etik, sağlık kurumlarında finansman yönetimi, sağlık ekonomisi gibi dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sağlık Yönetimi Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sağlık Yönetimi Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler öncelikle sağlık yönetimi alanında tez hazırlayıp sonrasında doktora yapabilir

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler öncelikle sağlık yönetimi alanında tez hazırlayıp sonrasında doktora yapabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans derecesi en az 30 lokal kredilik dersi ve bir dönem projesini başarıyla tamamlamış olanlara verilir.

Mezuniyet Koşulları

Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans derecesi en az 30 lokal kredilik dersi ve bir dönem projesini başarıyla tamamlamış olanlara verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN-Program Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kurupelit-Samsun
Tel: 03623121919-6374
Prof.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN-AKTS Koordinatörü

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN-Program Başkanı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kurupelit-Samsun Tel: 03623121919-6374 Prof.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN-AKTS Koordinatörü

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79122 Saglık politikaları konusunda bilgili, saglık sektorunu cok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile surekli gelisme hedefleyen, saglık sektorunun degisik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, saglık ve isletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem ozel sektorde basarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel saglık yoneticisi ozelligi tasır.
2 79123 Saglık kurumları yonetimi ve organizasyonu, saglık kurumlarında insan kaynakları yonetimi, saglık hizmetlerinin pazarlaması, saglık hizmetlerinin finansmanı, saglık ekonomisi, sosyal guvenlik ve sigortacılık, saglık politikaları, saglık bilgi sistemleri ve saglık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 79124 Meslegi ile ilgili guncel gelismeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelismeleri izler ve meslegine uygun bir sekilde uygular.
4 79125 Yaratıcı ve elestirel dusunme, sorun cozme ve karar verme gibi ust duzey zihinsel surecleri kullanarak alanı ile ilgili yeni dusunce ve yontemler gelistirebilir.
5 79126 Uzmanlık alanıyla ilgili arastırma ve deneysel calısma becerisi kazanır, elde ettigi verileri istatistiksel olarak degerlendirir ve yorumlar.
6 79127 Alanı ile ilgili her turlu veriyi derler ve amaca yonelik olarak degerlendirerek yorumlar.
7 79128 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, calıstay, seminer, makale tartısma saati, problem cozme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi egitim alanıyla ilgili bilgilerini paylasır ve diger disiplinlerdeki uzmanlar ile iliski kurarak ekip uyesi olarak cozume katkıda bulunur.
8 79129 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara cozum olusturma amacıyla gerektiginde disiplinler arası alanda bir arastırma projesi planlayarak, ekip olusturur, ekip bilinci icerisinde proje yurutur ve sonuclandırır.
9 79130 Alanında ve alanının iliskili oldugu konularda mevzuatı bilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPRJ Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKY501 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3 0 0 3 6
SKY502 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 3 0 0 3 6
SKY503 Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri 3 0 0 3 6
SKY504 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 6
SKY505 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler 3 0 0 3 6
SKY506 Sağlık Politikaları 3 0 0 3 6
SKY507 Sağlık Mevzuatı 3 0 0 3 6
SKY508 Sağlık Kurumlarında Etik 3 0 0 3 6
SKY509 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 6
SKY510 Sağlık Ekonomisi 3 0 0 3 6
SKY511 Sağlık Hukuku 3 0 0 3 6
SKY513 Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi 3 0 0 3 6
SKY515 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi 3 0 0 3 6
SKY517 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 3 0 0 3 6
SKY521 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 3 0 0 3 6
SKY523 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 3 0 0 3 6
SKY524 Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve İnovasyon 3 0 0 3 6
SKY525 Sağlık Yönetim Uygulamaları I 1 6 0 4 6
SKY526 Sağlık Yönetim Uygulamaları II 1 6 0 4 6
SKY527 Sağlık Yönetiminde İş Hukuku 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SKY501 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 3 0 0 3 6
SKY502 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 3 0 0 3 6
SKY503 Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri 3 0 0 3 6
SKY504 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 6
SKY505 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler 3 0 0 3 6
SKY506 Sağlık Politikaları 3 0 0 3 6
SKY507 Sağlık Mevzuatı 3 0 0 3 6
SKY508 Sağlık Kurumlarında Etik 3 0 0 3 6
SKY509 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 3 0 0 3 6
SKY510 Sağlık Ekonomisi 3 0 0 3 6
SKY511 Sağlık Hukuku 3 0 0 3 6
SKY513 Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi 3 0 0 3 6
SKY515 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi 3 0 0 3 6
SKY517 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 3 0 0 3 6
SKY521 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 3 0 0 3 6
SKY523 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 3 0 0 3 6
SKY524 Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve İnovasyon 3 0 0 3 6
SKY525 Sağlık Yönetim Uygulamaları I 1 6 0 4 6
SKY526 Sağlık Yönetim Uygulamaları II 1 6 0 4 6
SKY527 Sağlık Yönetiminde İş Hukuku 3 0 0 3 6