Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim dalımız Ondokuz Mayıs ÜniversitesiVeteriner Fakültesi ’nin yerleştiği Kurupelit yerleşkesinde bulunmaktadır. Anabilim dalımız 2003 yılında kurulmuş olup halen lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Doktora

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner Fakültesi mezunları programa başvurabilir. Adaylar aynı zamanda İngilizce (KPDS, ÜDS veya dengi) yeterlilik sertifikasına da sahip olmalıdırlar. Başvurular Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Veteriner hekimliği Tarihi ve Deontoloji alanında doktora programına başvurabilmek için Veteriner Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlamak, her bir dersten 100 üzerinden en az 65 alınması gerekmektedir. programın zorunlu dersleri alınmalı ve başarılmalıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Veteriner hekimliği Tarihi ve Deontoloji alanında doktora programına başvurabilmek için Veteriner Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlamak, her bir dersten 100 üzerinden en az 75 alınması gerekmektedir. programın zorunlu dersleri alınmalı ve başarılmalıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Veteriner hekimliği Tarihi ve Deontoloji alanında doktora programına başvurabilmek için Veteriner Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlamak, her bir dersten 100 üzerinden en az 65 alınması gerekmektedir. programın zorunlu dersleri alınmalı ve başarılmalıdır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 75 puan) olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Program Veteriner Hekimliği Tarihi, deontoloji ve mesleki etik özel alanlarında eğitim sağlar. Program Veteriner Hekimliği Tarihi, deontoloji ve mesleki etik alanı ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Uygulama, hem teorik dersleri hem de uygulamalı çalışmalarını içerir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar dünyadaki tüm Veteriner Fakültelerine akademisyen olarak başvurup ve yine tüm dünyada yürütülecek projelerde Yüksek lisans sonrası araştırmacı olarak görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim dalı Başkanı: Doç. Dr. Şule SANAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji ABD Kurupelit-Samsun

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79502 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 79507 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 79505 Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 79508 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
5 79509 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 79510 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
7 79511 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilmek
8 79512 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
9 79513 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
10 79504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
11 79506 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 79514 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 70069 Öğrenme Yetkinliği
14 70070 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
15 70071 Alana Özgü Yetkinlik
16 70068 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VHT-1 Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0 30
VHT734 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0
VHT-2 Seçmeli Dersler 2 SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VHT701 Deontoloji (Genel) 3 0 0 3 6
VHT702 Mesleki Etik (Genel) 3 0 0 3 6
VHT703 Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Genel) 3 0 0 3 6
VHT705 Veteriner Hekimliği Tarihi 3 0 0 3 6
VHT706 Bilim Tarihine Giriş 3 0 0 3 6
VHT707 Tarih Metodolojisi 3 0 0 3 6
VHT709 Uluslararası Veteriner Hekimliği Örgütleri ve Etkinlikleri 2 0 0 2 6
VHT712 Ekoloji-Etoloji ve Hayvanları Koruma 4 0 0 4 6
VHT715 Türkiye'de Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Politikaları 3 0 0 3 6
VHT716 Deney Hayvanlarında Yaklaşım ve Alternatif Yöntemler 3 0 0 3 6
VHT717 Veteriner Hekimliğinde Yöntem, Organizasyon ve Değerlendirme 3 0 0 3 6
VHT718 Deontoloji (Özel Konular) 2 0 0 2 6
VHT721 Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkıları 2 0 0 2 6
VHT722 Tıp ve Veteriner Hekimliğindeki Bilim Dallarında Tarihsel Gelişmeler 2 0 0 2 6
VHT723 Tıp ve Veteriner Hekimliği Tarihindeki Keşif ve İcatlar (Teorik) 2 0 0 2 6
VHT726 Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetleri 0 6 0 3 6
VHT728 Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler 0 4 0 2 6
VHT729 Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatı 0 4 0 2 6
VHT730 Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Mesleki ve Yasal Değerlendirme 0 4 0 2 6
VHT731 Deontoloji (Özel Konular) 0 4 0 2 6
VHT732 Osmanlıcaya Giriş 0 6 0 3 6
VHT733 Osmanlı Belgelerinin Analizi 0 6 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VHT701 Deontoloji (Genel) 3 0 0 3 6
VHT702 Mesleki Etik (Genel) 3 0 0 3 6
VHT703 Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Genel) 3 0 0 3 6
VHT705 Veteriner Hekimliği Tarihi 3 0 0 3 6
VHT706 Bilim Tarihine Giriş 3 0 0 3 6
VHT707 Tarih Metodolojisi 3 0 0 3 6
VHT709 Uluslararası Veteriner Hekimliği Örgütleri ve Etkinlikleri 2 0 0 2 6
VHT712 Ekoloji-Etoloji ve Hayvanları Koruma 4 0 0 4 6
VHT715 Türkiye'de Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Politikaları 3 0 0 3 6
VHT716 Deney Hayvanlarında Yaklaşım ve Alternatif Yöntemler 3 0 0 3 6
VHT717 Veteriner Hekimliğinde Yöntem, Organizasyon ve Değerlendirme 3 0 0 3 6
VHT718 Deontoloji (Özel Konular) 2 0 0 2 6
VHT721 Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkıları 2 0 0 2 6
VHT722 Tıp ve Veteriner Hekimliğindeki Bilim Dallarında Tarihsel Gelişmeler 2 0 0 2 6
VHT723 Tıp ve Veteriner Hekimliği Tarihindeki Keşif ve İcatlar (Teorik) 2 0 0 2 6
VHT726 Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetleri 0 6 0 3 6
VHT728 Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler 0 4 0 2 6
VHT729 Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatı 0 4 0 2 6
VHT730 Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Mesleki ve Yasal Değerlendirme 0 4 0 2 6
VHT731 Deontoloji (Özel Konular) 0 4 0 2 6
VHT732 Osmanlıcaya Giriş 0 6 0 3 6
VHT733 Osmanlı Belgelerinin Analizi 0 6 0 3 6