Program Tanımları

Kuruluş

The name of the program is Nanoscience and Nanotechnology which is an interdisciplinary Master's Degree program. It was established in 2013.. Education continues with 5 professor, 2 associate professors, 3 assist professor and 1 research assistant. Education is carried out in the form of formal education with thesis and the Education language of program is in English.

Kazanılan Derece

Masters degree

Kazanılan Derece

Master degree

Derecenin Düzeyi

Master degree

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fen, mühendislik ve saglık bilimler kökenli tüm üniversite mezunlarına açık bir programdır.
Programa basvuru kriterleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü egitim–ögretim
yönetmeligindeki lisansüstü programlara basvuru, ögrenci kabulü ve kayıt esaslarına göre
olacaktır. Ögrenciler derslerini Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalınca o dönem için
belirlenmis olan ders listesinden seçmek durumundadır. Ders listesi Nanobilim ve Nanoteknoloji
Anabilim Dalı yönetim kurulunca her dönem güncellenir. Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim
Dalı baskanının veya ilgili Danısman ögretim üyesinin onayı dahilinde diger anabilim dallarından
da dersler seçilebilir. Olası hataların önüne geçmek adına, ders seçiminden önce mutlaka danısman
ögretim üyesi veya Anabilim Dalı Baskanı ile görüsülmesi gerekir. Disiplinlerarası çalısmalarda,
farklı disiplinlerden iki danısman ögretim üyesi gereklidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulü, yatay ve üniversite içindeki geçişler ; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programa basvuru kriterleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü egitim–ögretim yönetmeligindeki lisansüstü programlara basvuru, ögrenci kabulü ve kayıt esaslarına göre olmaktadır.

Program Profili

İngilizce

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Some of the institutions and sectors in which Nanotechnology graduates can be employed are listed as in the following:
1. Electronics and semiconductor industry
2. Materials (polymers, metals, ceramics) sector
3. Automotive and aerospace industry
4. Sports equipments industry
5. Biotech industry
6. Medical and pharmaceutical sectors
7. Environmental monitoring , control and surveillance
8. Food sector
9. Universities and national laboratories
10. National and military security
11. Energy storage industries
12. Ministry of Energy and Natural Resources
13. Higher education institutions
14. Food, Agriculture and Livestock Ministry
15. Ministry of Environment and Urbanization

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yeterliliğini sağlamaları koşuluyla çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilirler. Mülakat sınavında başarılı olmaları halinde programa kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Nanobilim ve Nanoteknoloji Programından Yüksek Lisans derecesiyle mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından sunulan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Müberra ANDAÇ

Bölüm Olanakları

Nanobilim ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programı için OMÜ bünyesinde bulunan laboratuvarlar ve cihazlar kullanılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70358 To be able to develop the knowledge on mathematics, science, nanoscience and nanotechnology at the level of expertise and to comprehend the interdisciplinary interaction on these subjects.
2 70827 To be able to create new information by synthesizing the information from different disciplines within the scope of nanoscience and nanotechnology.
3 70828 Ability to work in individually, Ability to work about disciplinary subjects and interdisciplinary level of expertise.
4 70829 Ability to design a complex system, process, device or product under realistic constraints and conditions, developing new strategic approaches and taking responsibility by applying modern design methods.
5 70830 To be able to make critical evaluations and to offer alternatives on work subjects.
6 70831 Awareness of the necessity of lifelong learning; ability to access information, to follow developments in science and technology and to renew himself continuously.
7 70832 Ability to use information technologies effectively.
8 70834 To contribute to the development of new technologies in our country and region by providing trained manpower who can look with a wider angle and capable of generating solutions and developments related to nanotechnology applications
9 70835 To gain and produce knowledge based on the previous literature information
10 70836 Improving of original technical skills about the areas of the nano-technology and getting working abilities to work independently in the laboratory.
11 70833 Professional and ethical responsibility.
12 79143 Improving of original technical skills about the areas of the nano-technology and getting working abilities to work independently in the laboratory
13 79142 Project design, making a project and the ability of analyzing and interpreting based on the necessary data to achieve the desired results
14 79144 Participating to the domestic and international conferences and presenting of the result of own research
15 79145 To provide advanced skills to Masters students about applying to solve problems in the field of nanotechnology by using their basic and engineering sciences knowledge.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENG-1 Elective Course I SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENG-2 Elective Course II SDG 0 0 0 0 30
ENNT100 Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0 0
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENNT100 Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0 0
ENNT600 Thesıs Zorunlu 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENNT100 Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0 0
ENNT600 Thesıs Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENNT601 Nanotechnology I 3 0 0 3 7.5
ENNT602 Nanotechnology II 3 0 0 3 7.5
ENNT603 Nanocharacterization I 3 2 0 5 7.5
ENNT604 Nanocharacterization II 3 2 0 5 7.5
ENNT605 Synthesıs And Applıcatıons Of Nanomaterıals 3 2 0 5 7.5
ENNT606 Environmental Nanotechnology 3 0 0 3 7.5
ENNT607 Phase Dıagrams And Calculatıons In Nanotechnology 3 0 0 3 7.5
ENNT608 Quantum Chemıstry 3 0 0 3 7.5
ENNT609 Quantum Mechanıcs And Applıcatıons 3 0 0 3 7.5
ENNT610 Productıon Of Composıte Materıals 3 0 0 3 7.5
ENNT611 Mechanıcs Of Thın Solıd Fılms 3 0 0 3 7.5
ENNT612 Nanotechnology In Food Industry 3 0 0 3 7.5
ENNT613 Computational Techniques In Nanoscience 3 0 0 3 7.5
ENNT614 Nanotechnology Applıcatıons İn Industry 3 0 0 3 7.5
ENNT615 Polymer Characterızatıon 3 0 0 3 7.5
ENNT616 Polymer Nanocomposıtes 3 0 0 3 7.5
ENNT617 Macromoleculer Physıcs 3 0 0 3 7.5
ENNT618 Advanced Polymer Engıneerıng 3 0 0 3 7.5
ENNT619 Surface Scıence And Technology 3 0 0 3 7.5
ENNT620 Fabrication Technologies Of Thin Solid Films 3 0 0 3 7.5
ENNT621 Nanophotonıcs 3 0 0 3 7.5
ENNT622 Introduction To Bionanotechnology 3 0 0 3 7.5
ENNT623 Advanced Molecular Genetıcs 3 0 0 3 7.5
ENNT624 Bionanotechnology Laboratory Techniques I 3 2 0 5 7.5
ENNT625 Bionanotechnology Laboratory Techniques II 3 2 0 5 7.5
ENNT626 Genome Analysis In Plants 3 0 0 3 7.5
ENNT627 Genetics Engineering Applications In Plants 3 2 0 5 7.5
ENNT628 Bacterıal Molecular Genetıcs 3 0 0 3 7.5
ENNT629 Mıcrobıal Seconder Metabolıtes And Bıotechnology 3 0 0 3 7.5
ENNT630 Genetics Identification 3 0 0 3 7.5
ENNT631 Industrial Enzymology 3 0 0 3 7.5
ENNT632 Bioinformatics 3 0 0 3 7.5
ENNT633 Biosensors And Application Areas 3 0 0 3 7.5
ENNT636 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
ENNT637 Genomics 3 0 0 3 7.5
ENNT638 The Molecular Basis of Drug Discovery 3 0 0 3 7.5
ENNT639 Nanodrugs 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENNT601 Nanotechnology I 3 0 0 3 7.5
ENNT602 Nanotechnology II 3 0 0 3 7.5
ENNT603 Nanocharacterization I 3 2 0 5 7.5
ENNT604 Nanocharacterization II 3 2 0 5 7.5
ENNT605 Synthesıs And Applıcatıons Of Nanomaterıals 3 2 0 5 7.5
ENNT606 Environmental Nanotechnology 3 0 0 3 7.5
ENNT607 Phase Dıagrams And Calculatıons In Nanotechnology 3 0 0 3 7.5
ENNT608 Quantum Chemıstry 3 0 0 3 7.5
ENNT609 Quantum Mechanıcs And Applıcatıons 3 0 0 3 7.5
ENNT610 Productıon Of Composıte Materıals 3 0 0 3 7.5
ENNT611 Mechanıcs Of Thın Solıd Fılms 3 0 0 3 7.5
ENNT612 Nanotechnology In Food Industry 3 0 0 3 7.5
ENNT613 Computational Techniques In Nanoscience 3 0 0 3 7.5
ENNT614 Nanotechnology Applıcatıons İn Industry 3 0 0 3 7.5
ENNT615 Polymer Characterızatıon 3 0 0 3 7.5
ENNT616 Polymer Nanocomposıtes 3 0 0 3 7.5
ENNT617 Macromoleculer Physıcs 3 0 0 3 7.5
ENNT618 Advanced Polymer Engıneerıng 3 0 0 3 7.5
ENNT619 Surface Scıence And Technology 3 0 0 3 7.5
ENNT620 Fabrication Technologies Of Thin Solid Films 3 0 0 3 7.5
ENNT621 Nanophotonıcs 3 0 0 3 7.5
ENNT622 Introduction To Bionanotechnology 3 0 0 3 7.5
ENNT623 Advanced Molecular Genetıcs 3 0 0 3 7.5
ENNT624 Bionanotechnology Laboratory Techniques I 3 2 0 5 7.5
ENNT625 Bionanotechnology Laboratory Techniques II 3 2 0 5 7.5
ENNT626 Genome Analysis In Plants 3 0 0 3 7.5
ENNT627 Genetics Engineering Applications In Plants 3 2 0 5 7.5
ENNT628 Bacterıal Molecular Genetıcs 3 0 0 3 7.5
ENNT629 Mıcrobıal Seconder Metabolıtes And Bıotechnology 3 0 0 3 7.5
ENNT630 Genetics Identification 3 0 0 3 7.5
ENNT631 Industrial Enzymology 3 0 0 3 7.5
ENNT632 Bioinformatics 3 0 0 3 7.5
ENNT633 Biosensors And Application Areas 3 0 0 3 7.5
ENNT636 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
ENNT637 Genomics 3 0 0 3 7.5
ENNT638 The Molecular Basis of Drug Discovery 3 0 0 3 7.5
ENNT639 Nanodrugs 3 0 0 3 7.5
ENNT728 Pharmaceutıcal Chermıstry 3 0 0 3 7.5