Program Tanımları

Kuruluş

The name of the program is Nanoscience and Nanotechnology which is an interdisciplinary Doctorate Degree program. It was established in 2013.. Education continues with 5 professor, 2 associate professors, 3 assist professor and 1 research assistant. Education is carried out in the form of formal education with thesis and the Education language of program is in English.


Kazanılan Derece

Doktora

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fen, mühendislik ve sağlık bilimler kökenli tüm üniversite mezunlarına açık bir programdır. Programa başvuru kriterleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü eğitim–öğretim yönetmeliğindeki lisansüstü programlara başvuru, öğrenci kabulü ve kayıt esaslarına göre olacaktır. Öğrenciler derslerini İleri Teknolojiler Anabilim Dalınca o dönem için belirlenmiş olan ders listesinden seçmek durumundadır. Ders listesi İleri Teknolojiler Anabilim Dalı yönetim kurulunca her dönem güncellenir. İleri Teknolojiler Anabilim Dalı başkanının veya ilgili Danışman öğretim üyesinin onayı dahilinde diğer anabilim dallarından da dersler seçilebilir. Olası hataların önüne geçmek adına, ders seçiminden önce mutlaka danışman öğretim üyesi veya Anabilim Dalı Başkanı ile görüşülmesi gerekir. Disiplinlerarası çalışmalarda, farklı disiplinlerden iki danışman öğretim üyesi gereklidir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulü, yatay ve üniversite içindeki geçişler ; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programa basvuru kriterleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü egitim–ögretim yönetmeligindeki lisansüstü programlara basvuru, ögrenci kabulü ve kayıt esaslarına göre olmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programa basvuru kriterleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü egitim–ögretim yönetmeligindeki lisansüstü programlara basvuru, ögrenci kabulü ve kayıt esaslarına göre olmaktadır

Program Profili

İngilizce

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Some of the institutions and sectors in which Nanotechnology graduates can be employed are listed as in the following: 1. Electronics and semiconductor industry 2. Materials (polymers, metals, ceramics) sector 3. Automotive and aerospace industry 4. Sports equipments industry 5. Biotech industry 6. Medical and pharmaceutical sectors 7. Environmental monitoring , control and surveillance 8. Food sector 9. Universities and national laboratories 10. National and military security 11. Energy storage industries 12. Ministry of Energy and Natural Resources 13. Higher education institutions 14. Food, Agriculture and Livestock Ministry 15. Ministry of Environment and Urbanization

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır

Mezuniyet Koşulları

Nanobilim ve Nanoteknoloji Programından Doktora derecesiyle mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından sunulan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilmiştir

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Müberra ANDAÇ

Bölüm Olanakları

Nanobilim ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Programı için OMÜ bünyesinde bulunan laboratuvarlar ve cihazlar kullanılmaktadır

Bölüm Olanakları

Nanobilim ve Nanoteknoloji Doktora Programı için OMU bünyesinde bulunan laboratuvarlar ve cihazlar kullanılmaktadır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70357 Nanoteknoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 70905 Nanobilim ve nanoteknoloji alanının ilişkili olduğu kimya, fizik, malzeme bilimleri, moleküler biyoloji, farmokoloji alanlarında disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme ve özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 70903 Nanobilim ve nanoteknoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme
4 70906 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
5 70907 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6 70908 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma
7 70909 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme
8 70910 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
9 70911 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
10 70912 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme süreçlerini kullanarak nanobilim ve nanoteknoloji alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
11 70913 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12 70914 Uzman kişiler ile nanobilim ve nanoteknoloji alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13 70915 İngilizce dilinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
14 70916 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
15 70917 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 70918 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENG-1 Elective Course I SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENG-2 Elective Course II SDG 0 0 0 0 30
ENGSDR Seminar Zorunlu 0 0 0 0 0
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGSDR Seminar Zorunlu 0 0 0 0 0
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 30
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 30
ENNT100 Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0
ENNT100 Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0
ENNT700 Thesıs Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 30
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 30
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGTZ Thesis Zorunlu 0 0 0 0 30
ENGUA100 Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENNT700 Thesıs 0 0 0 0 30
ENNT703 Polymer-Matrıx Composıte Materıals 3 0 0 3 7.5
ENNT707 Morphology Of Block Copolymers And Nanostructures 3 0 0 3 7.5
ENNT708 Powder X-Ray Diffractıon And Structure Analysıs 3 0 0 3 7.5
ENNT710 Ir And Raman Spectroscopy 3 0 0 3 7.5
ENNT712 Quantitative And Quailitative Analysis In Electron Microscopy 3 0 0 3 7.5
ENNT716 Chemoinformatics 3 0 0 3 7.5
ENNT722 Proteın Engıneerıng 3 0 0 3 7.5
ENNT724 Computer Based Methods In Protein Structure And Dynamics 3 0 0 3 7.5
ENNT728 Pharmaceutıcal Chermıstry 3 0 0 3 7.5
ENNT730 Safety of Nanomaterials 3 0 0 3 7.5
ENNT731 Computer-Aided Drug Design 3 0 0 3 7.5
ENNT732 Computational Quantum Chemistry 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENNT703 Polymer-Matrıx Composıte Materıals 3 0 0 3 7.5
ENNT707 Morphology Of Block Copolymers And Nanostructures 3 0 0 3 7.5
ENNT710 Ir And Raman Spectroscopy 3 0 0 3 7.5
ENNT712 Quantitative And Quailitative Analysis In Electron Microscopy 3 0 0 3 7.5
ENNT716 Chemoinformatics 3 0 0 3 7.5
ENNT722 Proteın Engıneerıng 3 0 0 3 7.5
ENNT724 Computer Based Methods In Protein Structure And Dynamics 3 0 0 3 7.5
ENNT728 Pharmaceutıcal Chermıstry 3 0 0 3 7.5
ENNT729 Nanomedicine and Nanomaterials Used For Drug Delivery 3 0 0 3 7.5
ENNT730 Safety of Nanomaterials 3 0 0 3 7.5
ENNT731 Computer-Aided Drug Design 3 0 0 3 7.5
ENNT732 Computational Quantum Chemistry 3 0 0 3 7.5