Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68845 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 68846 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 68847 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 68848 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 68849 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 68850 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 68853 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
8 68856 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
9 68857 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
10 68851 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
11 68854 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
12 68852 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
13 68855 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPROJEKH Proje Ödevi Zorunlu 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SBK525 Türk Vatandaşlık hukuku ve Yabancılar Hukukunun Temel İlkeleri 3 0 0 3 6
SBK526 Türk Siyasal Hayatı 3 0 0 3 6
YER501 Yerel Yönetimlerde Modern Yönetim Teknikleri 3 0 0 3 6
YER502 Türk Yerel Yönetim Sistemi 3 0 0 3 6
YER503 Türk Kamu Yönetimi Sistemi 3 0 0 3 6
YER504 Türk Kamu Bürokrasisi ve Sorunları 3 0 0 3 6
YER505 Türkiye'de Kent Hakkı 3 0 0 3 6
YER506 Kentsel Siyaset 3 0 0 3 6
YER507 Toplumsal Ekoloji 3 0 0 3 6
YER508 Kamu Yönetimi Reform 3 0 0 3 6
YER509 Alternatif Belediyecilik 3 0 0 3 6
YER510 Kadın ve Siyaset 3 0 0 3 6
YER511 Kamu Politikası Analizi 3 0 0 3 6
YER512 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 3 0 0 3 6
YER513 Siyaset Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar 3 0 0 3 6
YER514 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3 0 0 3 6
YER515 Kimlik ve Milliyetçilik 3 0 0 3 6
YER516 AB Entegresyonu ve Türkiye 3 0 0 3 6
YER517 Çağdaş Siyasal Düşünceler 3 0 0 3 6
YER518 Devlet Kuramları 3 0 0 3 6
YER519 Siyaset Teorisi 3 0 0 3 6
YER520 Yerel Siyaset 3 0 0 3 6
YER521 Türkiye'de Siyasi Partiler 3 0 0 3 6
YER522 Türk Siyasal Düşüncesi 3 0 0 3 6
YER523 Türk Yönetim Tarihi 3 0 0 3 6
YER527 Yabancıların Türkiyede Sahip Olduğu Haklar 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YER501 Yerel Yönetimlerde Modern Yönetim Teknikleri 3 0 0 3 6
YER502 Türk Yerel Yönetim Sistemi 3 0 0 3 6
YER503 Türk Kamu Yönetimi Sistemi 3 0 0 3 6
YER504 Türk Kamu Bürokrasisi ve Sorunları 3 0 0 3 6
YER505 Türkiye'de Kent Hakkı 3 0 0 3 6
YER506 Kentsel Siyaset 3 0 0 3 6
YER507 Toplumsal Ekoloji 3 0 0 3 6
YER508 Kamu Yönetimi Reform 3 0 0 3 6
YER509 Alternatif Belediyecilik 3 0 0 3 6
YER510 Kadın ve Siyaset 3 0 0 3 6
YER511 Kamu Politikası Analizi 3 0 0 3 6
YER512 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 3 0 0 3 6
YER513 Siyaset Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar 3 0 0 3 6
YER514 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3 0 0 3 6
YER515 Kimlik ve Milliyetçilik 3 0 0 3 6
YER516 AB Entegresyonu ve Türkiye 3 0 0 3 6
YER517 Çağdaş Siyasal Düşünceler 3 0 0 3 6
YER518 Devlet Kuramları 3 0 0 3 6
YER519 Siyaset Teorisi 3 0 0 3 6
YER520 Yerel Siyaset 3 0 0 3 6
YER521 Türkiye'de Siyasi Partiler 3 0 0 3 6
YER522 Türk Siyasal Düşüncesi 3 0 0 3 6
YER523 Türk Yönetim Tarihi 3 0 0 3 6
YER525 Yabancı Yatırımcıların Kabulü 3 0 0 3 6
YER526 İklim Değişikliği ve Bütünleşik Afet Yönetimi 3 0 0 3 6
YER527 Yabancıların Türkiyede Sahip Olduğu Haklar 3 0 0 3 6