Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Kurupelit yerleşkesinde Veteriner Fakültesi Binasında bulunmaktadır. Anabilim Dalımız Veteriner Fakültesi öğrencileri için su ürünleri hastalıkları eğitimi ile yalnızca Veteriner Fakültesi öğrencileri için doktora eğitimi sağlamaktadır. Anabilim Dalımızda halen 2 profesör ve 2 doçent bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Su Ürünleri Hastalıkları alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur

Derecenin Düzeyi

--

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Üstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre kabul edilir. http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Su Ürünleri Hastalıkları yüksek lisans programına yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvuruların tamamlanmasını takiben bu işlemler geçerli olacaktır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Su Ürünleri Hastalıkları yüksek lisans programına yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvuruların tamamlanmasını takiben bu işlemler geçerli olacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1. Anabilim dalının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden iki sömestir içinde en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak,
2. Alanıyla ilgili hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Yüksek Lisans (M.Sc.) programı adayın mikrobiyoloji, parazitoloji ve patoloji alanlarında bireyin donanımlı olarak yetişmesini sağlar. Program, hem teorik dersleri hem de laboratuvar çalışmalarını içermektedir. Anabilim Dalımız araştırma laboratuvarında yapılan çalışmalar temel olarak moleküler, serolojik, bakteriyolojik, parazitolojik ve patolojik metodlar baz alınarak yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları aşağıda belirtilen bölüm ya da yerlerde istihdam edilebilirler.

Tarım Bakanlığı kapsamında Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinde,
Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı kapsamında koruma kontrol müdürlüklerinde,
Teşhis amaçlı özel laboratuvarlarda,
Üniversitelerde araştırıcı ve eğitici olarak istihdam edilebilirler.
Ayrıca diagnostik ve/veya aşı-biyolojik madde üretimi yapan, aşı kontrolleri yapabilen özel işletmelerde sorumlu olarak veya görev alarak istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS,YDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul
edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Metin ÇENESİZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı, 55139 Atakum SAMSUN
Telefon: 03623121919
Emai: mcenesiz@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalımızda bir adet araştırma labaratuvarı ve bir adet deneysel çalışma ünitesi bulunmaktadır


Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70638 Yuksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Su Urunleri Hastalıkları alanındaki guncel ve ileri duzeydeki bilgileri ozgun dusunce ve/veya arastırma ile uzmanlık duzeyinde gelistirebilme, derinlestirebilme ve alanına yenilik getirecek ozgun tanımlara ulasabilme.
2 70639 Su urunlerinde alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklasımla degerlendirebilme ve kullanabilme.
3 70640 Su urunleri alanına yenilik getiren, yeni bir dusunce, yontem, tasarım ve/veya uygulama gelistirebilme ya da bilinen bir dusunce, yontem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, ozgun bir konuyu arastırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 70642 Alanına ilgili olarak guncellenen her turlu bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiginde degistirme yeterliligine sahiptir. Yasam boyu ogrenmeyi ilke edinir ve arastırmaya dayalı bilginin en onemli kazanım oldugunun bilincine sahiptir.
5 70641 Yeni ve karmasık dusuncelerin elestirel analizini, sentezini ve degerlendirmesini yapabilme.
6 70643 Alanının iliskili oldugu disiplinler arası etkilesimi kavrar; yeni ve karmasık fikirleri analiz, sentez ve degerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak ozgun sonuclara ulasır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE- Seçmeli 1 SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE. Seçmeli2 SDG 0 0 0 0 30
SBEYL Seminer Zorunlu 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VSH601 Akuatik Yaşam ve Çevre Etkisi 2 0 0 2 6
VSH602 Balıkların Anatomi ve Fizyolojisi 2 2 0 3 6
VSH603 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği 2 0 0 2 6
VSH604 Balık Hastalıklarında Sistematik Muayene Yöntemleri 1 2 0 2 6
VSH605 Balık Hastalıklarında Örnek Alma Saptama Teknikleri 1 2 0 2 6
VSH606 Işık Mikroskopi- Preparat Hazırlama ve Boyama Teknikleri 3 2 0 4 6
VSH607 İmmunopatoloji ve İleri Tanı Teknikleri 2 4 0 4 6
VSH608 Balıklarda Patofizyoloji ve Sistematik Patoloji 2 2 0 3 6
VSH609 Balık Hastalıkları Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH610 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH611 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH612 Balıklarda Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi 1 0 0 1 6
VSH613 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH614 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH615 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi 1 0 0 1 6
VSH616 Akvaryum Balıklarında Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH617 Akvaryum Balıklarında Viral Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH618 Akvaryum Balıklarındaki Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi 1 0 0 1 6
VSH619 Akvaryum Balıklarındaki Paraziter Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH620 Diğer Sucul Canlıların Hastalıklar Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH621 Tümörler 2 0 0 2 6
VSH622 Histopatolojik Uygulamalar 0 4 0 2 6
VSH623 Nekropsi Uygulamaları 0 2 0 1 6
VSH624 Genel Mikrobiyoloji-I 2 2 0 3 6
VSH625 Bakteriyel Balık Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH626 Bakteriyel Hastalıkların Teşhis Yöntemleri 1 2 0 2 6
VSH627 Balık İmmunolojisi 1 2 0 2 6
VSH628 Balıklarda Aşılama ve Aşılama Yöntemleri 2 0 0 2 6
VSH629 Epidemiyoloji 2 0 0 2 6
VSH630 Mantarlar ve Mikotik Enfeksiyonlar 1 2 0 2 6
VSH631 Moleküler İdentifikasyon ve Tiplendirme Yöntemleri 2 2 0 3 6
VSH632 Antibiyotiklere Dirençlilik 2 0 0 2 6
VSH633 Besiyerleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 1 0 0 1 6
VSH634 Bakteri Genetiği 1 0 0 1 6
VSH635 Deniz Ürünleri Endüstri Türleri, Ürünler, İşletmesi ve Güvenlik 3 0 0 3 6
VSH636 Deniz Ürünlerinin Kalitesi, Güvenliği ve Sağlık 3 0 0 3 6
VSH637 Gıda ve Su Ürünleri Kaynaklı Patojenler 3 0 0 3 6
VSH638 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Bu Toksinlerin Analiz Yöntemleri 3 0 0 3 6
VSH639 Deniz Kirliliği Analiz Yöntemleri ve İlgili Uluslararası Sözleşmeler 2 0 0 2 6
VSH640 Su Ürünleri İşletme Teknolojisi 3 0 0 3 6
VSH641 Balıklarda Yaş Tayini Yönetmeliği 2 0 0 2 6
VSH642 Kabuklular 2 0 0 2 6
VSH643 Denizel Yumuşakçaları 2 0 0 2 6
VSH644 Su Kalitesi ve Kriterleri 3 0 0 3 6
VSH645 Çevre ve Su Kirliliği 3 0 0 3 6
VSH646 Su Ürünleri Yönetmeliği 1 0 0 1 6
VSH647 Balık Besleme ve Yem Teknolojisi 2 0 0 2 6
VSH648 Gıda Mikrobiyolojisi I 3 2 0 4 6
VSH649 Gıda Kimyası 3 2 0 4 6
VSH650 Su Ürünleri Muayene Metotları 3 2 0 4 6
VSH651 Et Bilimi 3 0 0 3 6
VSH652 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar 3 0 0 3 6
VSH653 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri 3 0 0 3 6
VSH654 Parazitolijeye Giriş ve Temel Kavramlar 2 0 0 2 6
VSH655 Genel Parazitoloji 2 2 0 3 6
VSH656 Parazitolojik Tanı Yöntemleri 1 2 0 2 6
VSH657 Balık Parazitlerinin Toplanması, Boyanması, Tanısı ve Saklanması 1 2 0 2 6
VSH658 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi 1 2 0 2 6
VSH659 Tatlı Su Balıklarının Protozoon Hastalıkları 3 0 0 3 0
VSH660 Tatlı Su Kültür Balıklarının Helnint Hastalıkları 3 0 0 3 6
VSH661 Tatlı Su Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH662 Deniz Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları 3 0 0 3 6
VSH663 Deniz Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları 3 0 0 3 6
VSH664 Deniz Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH665 Zoonoz Balık Parazitleri 1 0 0 1 6
VSH666 Akvaryum Balıklarının Protozoon Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH667 Akvaryum Balıklarının Helmint Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH668 Akvaryum Balıklarının Artropod Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH669 Deniz Memelilerinin Parazitleri 1 0 0 1 6
VSH671 Balık Beslenme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH673 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VSH601 Akuatik Yaşam ve Çevre Etkisi 2 0 0 2 6
VSH602 Balıkların Anatomi ve Fizyolojisi 2 2 0 3 6
VSH603 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği 2 0 0 2 6
VSH604 Balık Hastalıklarında Sistematik Muayene Yöntemleri 1 2 0 2 6
VSH605 Balık Hastalıklarında Örnek Alma Saptama Teknikleri 1 2 0 2 6
VSH606 Işık Mikroskopi- Preparat Hazırlama ve Boyama Teknikleri 3 2 0 4 6
VSH607 İmmunopatoloji ve İleri Tanı Teknikleri 2 4 0 4 6
VSH608 Balıklarda Patofizyoloji ve Sistematik Patoloji 2 2 0 3 6
VSH609 Balık Hastalıkları Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH610 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH611 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH612 Balıklarda Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi 1 0 0 1 6
VSH613 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH614 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH615 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi 1 0 0 1 6
VSH616 Akvaryum Balıklarında Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH617 Akvaryum Balıklarında Viral Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH618 Akvaryum Balıklarındaki Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi 1 0 0 1 6
VSH619 Akvaryum Balıklarındaki Paraziter Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2 6
VSH620 Diğer Sucul Canlıların Hastalıklar Patolojisi 2 2 0 3 6
VSH621 Tümörler 2 0 0 2 6
VSH622 Histopatolojik Uygulamalar 0 4 0 2 6
VSH623 Nekropsi Uygulamaları 0 2 0 1 6
VSH624 Genel Mikrobiyoloji-I 2 2 0 3 6
VSH625 Bakteriyel Balık Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH626 Bakteriyel Hastalıkların Teşhis Yöntemleri 1 2 0 2 6
VSH627 Balık İmmunolojisi 1 2 0 2 6
VSH628 Balıklarda Aşılama ve Aşılama Yöntemleri 2 0 0 2 6
VSH629 Epidemiyoloji 2 0 0 2 6
VSH630 Mantarlar ve Mikotik Enfeksiyonlar 1 2 0 2 6
VSH631 Moleküler İdentifikasyon ve Tiplendirme Yöntemleri 2 2 0 3 6
VSH632 Antibiyotiklere Dirençlilik 2 0 0 2 6
VSH633 Besiyerleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 1 0 0 1 6
VSH634 Bakteri Genetiği 1 0 0 1 6
VSH635 Deniz Ürünleri Endüstri Türleri, Ürünler, İşletmesi ve Güvenlik 3 0 0 3 6
VSH636 Deniz Ürünlerinin Kalitesi, Güvenliği ve Sağlık 3 0 0 3 6
VSH637 Gıda ve Su Ürünleri Kaynaklı Patojenler 3 0 0 3 0
VSH638 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Bu Toksinlerin Analiz Yöntemleri 3 0 0 3 6
VSH639 Deniz Kirliliği Analiz Yöntemleri ve İlgili Uluslararası Sözleşmeler 2 0 0 2 6
VSH640 Su Ürünleri İşletme Teknolojisi 3 0 0 3 6
VSH641 Balıklarda Yaş Tayini Yönetmeliği 2 0 0 2 6
VSH642 Kabuklular 2 0 0 2 6
VSH643 Denizel Yumuşakçaları 2 0 0 2 6
VSH644 Su Kalitesi ve Kriterleri 3 0 0 3 6
VSH645 Çevre ve Su Kirliliği 3 0 0 3 6
VSH646 Su Ürünleri Yönetmeliği 1 0 0 1 6
VSH647 Balık Besleme ve Yem Teknolojisi 2 0 0 2 6
VSH648 Gıda Mikrobiyolojisi I 3 2 0 4 6
VSH649 Gıda Kimyası 3 2 0 4 6
VSH650 Su Ürünleri Muayene Metotları 3 2 0 4 6
VSH651 Et Bilimi 3 0 0 3 6
VSH652 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar 3 0 0 3 6
VSH653 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri 3 0 0 3 6
VSH654 Parazitolijeye Giriş ve Temel Kavramlar 2 0 0 2 6
VSH655 Genel Parazitoloji 2 2 0 3 6
VSH656 Parazitolojik Tanı Yöntemleri 1 2 0 2 6
VSH657 Balık Parazitlerinin Toplanması, Boyanması, Tanısı ve Saklanması 1 2 0 2 6
VSH658 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi 1 2 0 2 6
VSH659 Tatlı Su Balıklarının Protozoon Hastalıkları 3 0 0 3 6
VSH660 Tatlı Su Kültür Balıklarının Helnint Hastalıkları 3 0 0 3 6
VSH661 Tatlı Su Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH662 Deniz Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları 3 0 0 3 6
VSH663 Deniz Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları 3 0 0 3 6
VSH664 Deniz Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH665 Zoonoz Balık Parazitleri 1 0 0 1 6
VSH666 Akvaryum Balıklarının Protozoon Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH667 Akvaryum Balıklarının Helmint Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH668 Akvaryum Balıklarının Artropod Hastalıkları 2 2 0 3 6
VSH669 Deniz Memelilerinin Parazitleri 1 0 0 1 6
VSH671 Balık Beslenme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları 2 0 0 2 6
VSH673 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6