Program Tanımları

Kuruluş

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2003 yılı sonunda kurulmuştur. 2003-2015 yılları arasında lisans öğretimine devam etmiş, 2013 yılı bahar yarıyılından itibaren tezli Yüksek lisans programını yürütmektedir. 2015-2016 bahar yarı yılından itibaren ise Doktora programına öğrenci alımına başlanmıştır.

Kuruluş

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2003 yılı sonunda kurulmuştur. 2003-2015 yılları arasında lisans öğretimine devam etmiş, 2013 yılı bahar yarıyılından itibaren tezli Yüksek lisans programını yürütmektedir. 2015-2016 bahar yarı yılından itibaren ise Doktora programına öğrenci alımına başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Programı tamamlayan öğrenciler eğitim-öğretim süresi sonunda Mikrobiyoloji Bilim Doktorluğu ünvanı alacaklardır.

Kazanılan Derece

Programı tamamlayan öğrenciler eğitim-öğretim süresi sonunda Mikrobiyoloji Bilim Doktorluğu ünvanı alacaklardır.

Derecenin Düzeyi

Programı tamamlayan öğrenciler eğitim-öğretim süresi sonunda Mikrobiyoloji Bilim Doktorluğu ünvanı alacaklardır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner Mikrobiyoloji Doktora Programına 03.04.2017 tarih ve 30027 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve halen yürürlükte olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca öğrenci kabul edilecektir. Önerilen doktora programına Veteriner Fakültesinden mezun veteriner hekimler alınacaktır, farklı disiplinlerden öğrenci alınmayacaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner Mikrobiyoloji Doktora Programına 03.04.2017 tarih ve 30027 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve halen yürürlükte olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca öğrenci kabul edilecektir. Önerilen doktora programına Veteriner Fakültesinden mezun veteriner hekimler alınacaktır, farklı disiplinlerden öğrenci alınmayacaktır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Mikrobiyoloji doktora programına yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvuruların tamamlanmasını takiben bu işlemler geçerli olacaktır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Mikrobiyoloji doktora programına yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvuruların tamamlanmasını takiben bu işlemler geçerli olacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 24 ulusal kredi ve 180 AKTS’ den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 44 ulusal kredi ve 240 AKTS’ den az olmamak koşuluyla en az 15 ders, iki seminer ve tez çalışmasını tamamlamak. 2. Alanıyla ilgili hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1. Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 24 ulusal kredi ve 180 AKTS’ den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 44 ulusal kredi ve 240 AKTS’ den az olmamak koşuluyla en az 15 ders, iki seminer ve tez çalışmasını tamamlamak.
2. Alanıyla ilgili hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Program Profili

Veteriner Mikrobiyoloji Doktora Programı ile adaylar, spesifik konularda ileri düzeyde bilgiye sahip olup bu bilgileri birçok teşhis ve kontrol laboratuvarları ile aşı üretim birimlerinde kullanabilme becerisine sahip olacaktır. Ayrıca bu programa katılan adaylara, bağımsız araştırma yapma, laboratuvar ve saha çalışmaları planlama, bilimsel verileri irdeleme, araştırma sonunda elde edilen verileri yorumlama, öneri ve çözüm yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır. Programın adaylara bilimsel bakış ve akademik davranış kazandıracağı düşünülmektedir. Ayrıca yüksek öğretimin hedefleri arasında da yer aldığı üzere; öğrencilerin yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmalarını, alanlarındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmelerini ve uzmanlık alanlarıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmelerini, bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmelerini veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilmelerini ve bu şekilde yayınlanabilir özgün bir çalışma ortaya koyarak bilime katkıda bulunabilmelerini amaçlayan bir programdır.

Program Profili

Veteriner Mikrobiyoloji Doktora Programı ile adaylar, spesifik konularda ileri düzeyde bilgiye sahip olup bu bilgileri birçok teşhis ve kontrol laboratuvarları ile aşı üretim birimlerinde kullanabilme becerisine sahip olacaktır. Ayrıca bu programa katılan adaylara, bağımsız araştırma yapma, laboratuvar ve saha çalışmaları planlama, bilimsel verileri irdeleme, araştırma sonunda elde edilen verileri yorumlama, öneri ve çözüm yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır. Programın adaylara bilimsel bakış ve akademik davranış kazandıracağı düşünülmektedir. Ayrıca yüksek öğretimin hedefleri arasında da yer aldığı üzere; öğrencilerin yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmalarını, alanlarındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmelerini ve uzmanlık alanlarıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmelerini, bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmelerini veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilmelerini ve bu şekilde yayınlanabilir özgün bir çalışma ortaya koyarak bilime katkıda bulunabilmelerini amaçlayan bir programdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programı tamamlayanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde saha veterineri, tanı ve araştırma laboratuvarlarında (bakanlık ve özel laboratuvarlar) Sağlık Bakanlığı, Araştırma Enstitüleri, özel veteriner klinikleri, ilaç sektörü, yem fabrikaları, diğer üniversitelere ait Veteriner Fakülteleri ve hayvancılıkla ilgili yüksekokullar vb. kurumlarda istihdam edilebileceklerdir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programı tamamlayanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde saha veterineri, tanı ve araştırma laboratuvarlarında (bakanlık ve özel laboratuvarlar) Sağlık Bakanlığı, Araştırma Enstitüleri, özel veteriner klinikleri, ilaç sektörü, yem fabrikaları, diğer üniversitelere ait Veteriner Fakülteleri ve hayvancılıkla ilgili yüksekokullar vb. kurumlarda istihdam edilebileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora öğrenimini başarı ile tamamlayan öğrenciler aldıkları Doktora diplomasını, farklı resmi ve özel iş alanlarının yanı sıra, akademik kariyer edinmek amacıyla da kullanabileceklerdir. Bu amaçla mezun oldukları veya başka bir üniversitenin akademik kadrosuna şartları sağlamaları koşulu ile başvurabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora öğrenimini başarı ile tamamlayan öğrenciler aldıkları Doktora diplomasını, farklı resmi ve özel iş alanlarının yanı sıra, akademik kariyer edinmek amacıyla da kullanabileceklerdir. Bu amaçla mezun oldukları veya başka bir üniversitenin akademik kadrosuna şartları sağlamaları koşulu ile başvurabileceklerdir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Timur GÜLHAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-1449

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Timur GÜLHAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Kurupelit-Samsun
Telefon: 0 362 312 19 19-1449

Bölüm Olanakları

Mikrobiyoloji Anabilim Dalında, başta ekonomik önemi olan zoonotik enfeksiyonlar olmak üzere, birçok enfeksiyonun tanı, tedavi, koruma ve kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, yeni ve etkin identifikasyon teknikleri kullanılmakta, bunun yanı sıra “home made” teşhis kitlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Moleküler teknikler kullanılarak etkenler tiplendirilmekte ve söz konusu hastalıklara karşı etkin aşı geliştirmeye yönelik çalışmalar planlanıp yürütülmektedir.

Bölüm Olanakları

Mikrobiyoloji Anabilim Dalında, başta ekonomik önemi olan zoonotik enfeksiyonlar olmak üzere, birçok enfeksiyonun tanı, tedavi, koruma ve kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, yeni ve etkin identifikasyon teknikleri kullanılmakta, bunun yanı sıra “home made” teşhis kitlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Moleküler teknikler kullanılarak etkenler tiplendirilmekte ve söz konusu hastalıklara karşı etkin aşı geliştirmeye yönelik çalışmalar planlanıp yürütülmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79021 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 79022 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 79023 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 79024 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 79025 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 79026 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 79027 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 79028 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 79029 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 79030 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 79031 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 79032 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer Zorunlu 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0
SBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VMK701 Genel Mikrobiyoloji-I 3 2 0 4 6
VMK702 İmmunoloji-I 3 2 0 4 6
VMK703 Epidemiyoloji-I 2 0 0 2 6
VMK704 İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-I 3 2 0 4 6
VMK705 Mikrobiyoloji Literatürü 2 0 0 2 6
VMK706 Viral Hastalıkların Patogenezisi 3 2 0 4 6
VMK707 Bakterilerde Moleküler Tiplendirme 3 2 0 4 6
VMK708 Genel Mikrobiyoloji-II 3 2 0 4 6
VMK709 İmmunoloji-II 3 2 0 4 6
VMK710 Epidemiyoloji-II 2 0 0 2 6
VMK711 İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-II 3 2 0 4 6
VMK712 Tavuk Hastalıkları-I 3 2 0 4 6
VMK713 Mikrobiyal Genetik 2 2 0 3 6
VMK714 Viral Enfeksiyonların Teşhis Metotları-I 2 2 0 3 6
VMK715 Özel Mikrobiyoloji-I 3 2 0 4 6
VMK716 Seroloji-I 3 2 0 4 6
VMK717 Bakteriyel Enfeksiyonların Patogenezisi 2 2 0 3 6
VMK718 Tavuk Hastalıkları-II 3 2 0 4 6
VMK719 Mastitisin Laboratuvar Tanısı 2 2 0 3 6
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 3 2 0 4 6
VMK721 Seroloji-II 3 2 0 4 6
VMK722 Viral Enfeksiyonların Teşhis Metotları-II 2 2 0 3 6
VMK723 Veteriner Hekimlğinde Koruyucu Aşılama ve Yöntemleri 2 2 0 3 6
VMK724 Biyoteknolojinin Mikrobiyolojide Kullanımı 2 2 0 3 6
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VMK726 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VMK701 Genel Mikrobiyoloji-I 3 2 0 4 6
VMK702 İmmunoloji-I 3 2 0 4 6
VMK703 Epidemiyoloji-I 2 0 0 2 6
VMK704 İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-I 3 2 0 4 6
VMK705 Mikrobiyoloji Literatürü 2 0 0 2 6
VMK706 Viral Hastalıkların Patogenezisi 3 2 0 4 6
VMK707 Bakterilerde Moleküler Tiplendirme 3 2 0 4 6
VMK708 Genel Mikrobiyoloji-II 3 2 0 4 6
VMK709 İmmunoloji-II 3 2 0 4 6
VMK710 Epidemiyoloji-II 2 0 0 2 0
VMK711 İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-II 3 2 0 4 6
VMK712 Tavuk Hastalıkları-I 3 2 0 4 6
VMK713 Mikrobiyal Genetik 2 2 0 3 6
VMK714 Viral Enfeksiyonların Teşhis Metotları-I 2 2 0 3 6
VMK715 Özel Mikrobiyoloji-I 3 2 0 4 6
VMK716 Seroloji-I 3 2 0 4 6
VMK717 Bakteriyel Enfeksiyonların Patogenezisi 2 2 0 3 6
VMK718 Tavuk Hastalıkları-II 3 2 0 4 6
VMK719 Mastitisin Laboratuvar Tanısı 2 2 0 3 6
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 3 2 0 4 6
VMK721 Seroloji-II 3 2 0 4 6
VMK722 Viral Enfeksiyonların Teşhis Metotları-II 2 2 0 3 6
VMK723 Veteriner Hekimlğinde Koruyucu Aşılama ve Yöntemleri 2 2 0 3 6
VMK724 Biyoteknolojinin Mikrobiyolojide Kullanımı 2 2 0 3 6
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 6
VMK726 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 6